Uuden metsälain valmistelu alkaa Venäjällä

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on avannut tarjouskilpailun uuden metsälain valmisteluun liittyvästä selvityksestä. Kilpailutettava työ sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:  nykyisen metsälain analyysi ja keskeisten ongelmien määrittely sen voimassaoloaikana (2007-2019)  tieteellisesti perusteltujen ehdotusten laatiminen uuden metsälain sisällön valmistelusta  ehdotukset muuhun Venäjän lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista  toimintasuunnitelma uuden metsälain laatimisesta. Kilpailutettavan asiantuntijatyön arvo on 5,1 miljoonaa ruplaa (~72 900 €)*. Tarjousten jättöaika päättyy 17.10. ja raportin on määrä olla valmis 10.12.2019. Lähde: zakupki.gov.ru * 1 …

Seminaariaineistot: Metsäsektorin pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet Suomen ja Venäjän rajan yli

Metsäsektorin pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet Suomen ja Venäjän rajan yli Tulosjulkistus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille ma 16.9.2019, Joensuu Tiivistelmä esityksistä Esitykset: Suomalaisten yrittäjien kiinnostus ja tarpeet. Pasi Poikonen, Luke Onko Venäjällä tarjolla urakoita suomalaisille metsäalan yrityksille? Jari Marjomaa, Karelian Wood Company Työvoiman liikkuminen ETA-alueen ulkopuolelta – mitä suoraan työsuhteeseen liittyvien lupien hoitaminen vaatii yrittäjältä? Antti Karjalainen, Kaakkois-Suomen TE-palvelut Metsähallituksen työtarpeet metsäpalveluissa. Aarni Tolonen, Metsähallitus Pohjanmaa-Kainuu Metsänhoitoyhdistys työtilausten ja työsuoritteiden välittäjänä. Ilkka Ämmälä, Pohjois-Karjalan …

Itä-Suomessa kiinnostaa venäläinen metsätyövoima, Venäjällä suomalainen osaaminen metsäteiden rakentamisessa ja harvennushakkuissa

Osa itäsuomalaisista metsäpalveluyrityksistä kärsii työvoimapulasta ja on kiinnostunut rekrytoimaan työvoimaa Venäjältä. Venäjällä on kysyntää erityisesti suomalaisten osaamiselle metsäteiden rakentamisessa ja niiden ylläpidossa. Karelia CBC -rajaohjelmaan kuuluvassa Bofori-hankkeessa parannetaan mahdollisuuksia rajan ylittävään metsäalan yrittäjien yhteistyöhön Suomen ja Venäjän Karjalassa. Yritysten kiinnostusta yhteistyöhön kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla. Kyselyssä selvitettiin myös tarpeita ammatilliselle täydennyskoulutukselle. Tuloksia esitellään 16.9. Joensuussa järjestettävässä seminaarissa. Itä-Suomessa kiinnostusta työvoiman rekrytointiin Venäjältä Itäsuomalaisille metsäpalveluyrityksille tehtyyn kysely- ja haastattelututkimukseen osallistui kaikkiaan 59 yrittäjää. …

Havupuun vientiä koskevia säädöksiä

Venäjän hallituksen asetus 31.8. N 1124 1) tuo muutoksia havupuun kiintiölisenssin hakemusmenettelyyn venäläisille puunkorjaajille. Jatkossa alennetun vientitullin kiintiöhakemuksessa on annettava puukaupan seurantajärjestelmä LesEGAISiin tehdyn puukauppailmoituksen päivämäärä ja numero. Muutoksen tarkoituksena on parantaa puun alkuperän todentamista ja puukaupan läpinäkyvyyttä. Hallituksen asetus 7.9. N 1169 2) kaksinkertaistaa kiintiön alaisen vientitullin Kaukoidän puulajeille. Vientikiintiöt ja tullitasot Vuodesta 2013 alkaen havupuun alennetun vientitullin kiintiöitä on myönnetty vuosittain3): männylle (Pinus sylvestris L) 16,04 milj. m³, josta …

Venäjän metsäpalot rauhoittuneet

Metsäpalojen sammutuksesta vastuussa olevien alueviranomaisten tietojen mukaan metsää palaa tällä hetkellä 291 000 hehtaaria, joista aktiivisesti sammutettavia on 34 000 hehtaaria (tilanne 3.9.). Vuoden 2019 aikana metsäpalojen pinta-alaksi on aluetasolla arvioitu yhteensä 10,1 miljoonaa hehtaaria. Venäjän metsäviraston satelliittivalvonnan mukaan syyskuun alkuun mennessä metsäpaloja (lämpöpisteet) on havaittu 15,9 miljoonan hehtaarin alueella, josta metsän peittämää 9,9 miljoonaa hehtaaria. Viralliset tilastot julkaistaan vuoden 2020 puolivälissä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana suurin metsäpalojen pinta-ala tilastoitiin vuonna 2018 …

Puun tuottajahinnat Luoteis-Venäjällä touko-heinäkuussa 2019

Havutukin tuottajahinta* oli Luoteis-Venäjällä keskimäärin 38 euroa kuutiometrille touko-heinäkuussa 2019. Lehtipuutukin hinta oli 44 euroa, lehtipuusorvitukin 47 euroa, havukuitupuun 23 euroa ja lehtikuitupuun 21 euroa kuutiometriltä.  Vientiin menevän lehtikuitupuun hinta oli 23 euroa. Puun tuottajahinnat Luoteis-Venäjällä: Puun markkinahinnoista Luoteis-Venäjällä ei ole kattavaa tilastotietoa saatavilla. Esimerkiksi Pietarin pörssin kautta myytiin Arkangelin alueella kesä-heinäkuussa 2019 puuta seuraavin hinnoin: kuusitukki 3100 RUB/m³ (43 EUR/m³) ostajalle toimitettuna kokorunko mänty, kuusi, koivu 540 RUB/m³ (8 …

Luoteis-Venäjän puuntuotanto touko-heinäkuu 2019

Tilastokeskus Rosstatin julkaisemien tilastojen mukaan Luoteis-Venäjän puuntuotanto oli touko-heinäkuussa 9,9 miljoonaa kuutiometriä. Puuntuotanto kasvoi 12 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna. Teollisuuspuun osuus touko-heinäkuun puuntuotannosta oli 91 prosenttia. Tukkipuuta tuotannosta oli 47 prosenttia ja kuitupuuta 33 prosenttia. Tammi-heinäkuun 2019 puuntuotanto oli yhteensä 28 miljoonaa kuutiometriä, kasvua oli yhdeksän prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Puutavaralajien tuotanto Luoteis-Venäjällä: Rosstatin puuntuotantotilastot kattavat Luoteis-Venäjällä 75-80 prosenttia hakkuista, niistä puuttuu muun muassa pienten yritysten tuotanto. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.