Venäjällä on suunnitteilla lisämaksu yli 12 tonnin kuljetuksille kaikille teille

Venäjän presidentti on antanut hallitukselle määräyksen valmistella yhteistyössä alueiden kanssa ehdotuksen teiden käyttömaksusta. Ehdotuksen on määrä olla valmis vuoden 2015 alkupuolella. Maksu koskisi yli 12 tonnin kuljetuksia ja se perittäisiin kaiken tasoisilta teiltä (aluetaso, kaupungit). Jos maksua aletaan periä, se koskee kaikkia venäläisiä metsänkäyttäjiä ja huonontaa entisestään alan kannattavuutta. Federaation teiden käytöstä perittävää raskaiden kuljetusten ylipainomaksua siirrettiin vuoden 2015 loppuun. Lähde: Lesnaja gazeta 25.11.2014

Arkangelin alueella siirrytään paikallisen polttoaineen käyttöön 2030 mennessä

Arkangelin alueelle on hyväksytty lämpöhuollon kehittämiskonsepti, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä siirrytään käyttämään vain paikallisia polttoaineita. Vuonna 2013 alueella käytetystä polttoaineesta oli 45 % maakaasua, 21 % kivihiiltä, 19 % öljypohjaisia polttoaineita ja 15 % puuta. Vuoteen 2007 verrattuna alueelle tuodun polttoaineen eli hiilen ja masuutin osuus on vähentynyt 20 %. Vuonna 2030 alueen polttoainetase tulee näyttämään seuraavalta: 54 % maakaasu, 44 % biopolttoaineet, 2 % kivihiili. Masuuttia ja dieselöljyä …

Karjala ja Rosleshoz solmivat yhteistyösopimuksen

Karjalan tasavalta ja Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa tullaan mm. edistämään intensiivisen metsätalouden mallia Karjalassa. Sopimus sisältää uusien metsätaloutta ja luonnonsuojelua koskevien normien laatimisen metsäalueittain. Lisäksi on tarkoitus luoda metsänkäyttöä edistäviä tukimekanismeja, kuten tavoitetaloudet. Karjalassa pyritään nostamaan hakkuita 8 miljoonaan kuutiometriin (nyk. 6 milj.m³) ja metsänkäytön tehostaminen edellyttää muutoksia koko metsätalouden ketjuun. Karjala on valmis työstämään uusia toimintamalleja pilottihankkeen puitteissa. Lähde: Rosleshoz

RusForest myy Arkangelin sahansa

Ruotsalainen RusForest myy Arkangelin alueella sijaitsevat tuotantotilansa 31 miljoonan dollarin hintaan. Arkhangelsk LDK-3 sahan, sen yhteydessä toimivan pellettilaitoksen sekä Arkangelin alueella toimivien puunkorjuuyritysten myynnistä on jo sovittu useiden ostajien kanssa. Ostajien joukossa on mm. Lesozavod 25. Arkangelin sahan kapasiteetti on 120 000 kuutiometriä sahatavaraa ja pellettilaitoksen kapasiteetti 100 000 tonnia. Viime vuonna RusForest suunnitteli laajentavansa Arkangelin toimintojaan hyvien satamayhteyksien vuoksi, ja tänä vuonna avattu pellettilaitos oli ensimmäinen osa investointiohjelmaa. Nykyinen …

Riitaa metsän vuokrasopimuksesta ei saa käsitellä välimiesmenettelyssä Venäjällä

Leena Lehtinen, dosentti, lakiasiaintuntija, Lakitoimisto Lex Leena Lehtinen Tmi, Tampere, lexll(at)sci.fi 3.12.2014 Venäjällä on ollut epäselvää, voidaanko metsän vuokraa koskevia riitoja ratkoa välimiesmenettelyssä (tretejskij sud). Valtion ja kunnan omistamia talousmetsiä annetaan yksityisten käyttöön pääsääntöisesti kilpailun tuloksena vuokraamalla. Metsälain mukaan metsäpalstan vuokrasopimukseen sovelletaan siviililakia, ellei metsälaissa ole muuta määrätty. Metsänvuokrasopimusta onkin pidetty siviilioikeudellisena sopimuksena ja niihin on kirjattu välimieslausekkeita, mikä on tavanomaista kaupallisissa sopimuksissa. Pysyviä välimiesoikeuksia on Venäjällä perustettu kaupallisten järjestöjen …

Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä

Metlan julkaisemassa raportissa kuvataan suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskejä Venäjällä toimittaessa. Analyysi perustuu asiantuntijaryhmän arvioihin kuvitteellisen esimerkkiyrityksen tapauksessa. Merkittävimmille riskeille arvioidaan todennäköisyys, seuraukset ja riskitaso, lisäksi niille määritellään mahdollisia hallintakeinoja. Suurimmat riskit liittyvät esimerkkitapauksessa toiminnan kannattavuuteen ja asiakkaisiin. Ongelmina ovat rajallinen asiakasmäärä, riippuvuus tärkeästä asiakkaasta ja heikko neuvotteluasema. Työskentely monelle urakanantajalle, potentiaalisten asiakkaiden jatkuva kartoitus ja laaja verkottuminen vähentävät riippuvuutta asiakkaasta ja pienentävät pitkien keskeytysten riskiä. Epäedullisia sopimuksia voidaan välttää omaa neuvotteluasemaa …

Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä

Karvinen, Sari, Nummelin, Tuomas & Jurvanen, Jussi. 2014. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 315. Raportissa kuvataan suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskejä Venäjällä toimittaessa. Analyysi perustuu asiantuntijaryhmän arvioihin kuvitteellisen esimerkkiyrityksen tapauksessa. Merkittävimmille riskeille arvioidaan todennäköisyys, seuraukset ja riskitaso, lisäksi niille määritellään mahdollisia hallintakeinoja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2508-2  

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (7.–20.11.2014) Metsäalan uutiset: Venäjän metsästrategia kirjoitetaan uusiksi. Metsäalan kehitysneuvosto laatii Venäjälle uuden metsästrategian vuoteen 2030, ilmoittaa neuvoston sihteeri ja varaministeri Ivan Valentik. Nykyinen metsästrategia ei Valentikin mukaan enää vastaa kaikilta osiltaan tämän päivän vaatimuksia ja on siksi päivittämisen tarpeessa. Dokumentissa tullaan käsittelemään sekä metsätalouden että metsäteollisuuden kehittämistä. Metsäalan kehitysneuvosto kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa 2015, jolloin on tarkoitus esitellä toimialan kehittämisen päälinjaukset. (RIA Novosti) Svezan sellutehdashanketta esiteltiin Vologdassa. …

Venäjän metsäkonetuotanto puhuttaa

Venäjän koneenrakentajien liitto Roslesmash haluaa parantaa Venäjän metsäkoneenrakennuksen huonoa tilannetta laatimalla hallitukselle esitettävän tiekartan, johon sisältyy toimenpidesuosituksia. Valtio on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteeksi korvata tuontikoneet kotimaisilla, joten alan tehtävänä on modernisoida tuotantoa ja aloittaa uusien konetyyppien sekä tuontikoneiden varaosien valmistus. Vuoden 2008 talouskriisiin saakka metsäala kehittyi hyvin ja metsäkoneiden tuotanto sen myötä, toteaa Roslesmash-liiton presidentti Nikolai Jeremejev. Viimeisten vuosien aikana tilanne on huonontunut oleellisesti, ja valtion tuen puuttuessa sekä tiukan taloustilanteen …

Murmanskin alueelle kaksi uutta suojelualuetta

Murmanskin aluehallitus on perustanut kaksi alueellisen tason luonnonsuojelualuetta, rauhoitusalueen ”Kaita” Kantalahden ja Kovdorskin piireissä sekä luontopuiston ”Poluostrova Rybatšij i Srednij” Petšenskin piirissä. Suojelualueiden pinta-ala on yhteensä 227 400 hehtaaria. Suojelualueet täydentävät Fennoskandian vihreätä vyöhykettä. Lähteet: Murmanskin alueen luonnonvara- ja ympäristöministeriö, Luonnonkirjo -uutiskirje

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.