Arkangelin sellu- ja paperitehtaan modernisointi jatkuu

Arkangelin sellu- ja paperitehtaan johtoryhmä on hyväksynyt kombinaatin modernisointiohjelman ensi vuodelle. Suunniteltujen investointien määrä on 5,1 miljardia ruplaa (127 milj.€). Kartonkikoneiden uudistamistyöt aloitetaan ja puolisellulinjan rakennustöitä jatketaan. Myös kahden paperikoneen laitteistoja uusitaan. Lähde: Arkangelin sellu- ja paperitehdas Aikaisemmin aiheesta: 02.04.2012 Arkangelin sellu- ja paperitehdas investoi puolisellun tuotantoon

Puun tuonti tammi-syyskuussa

Syyskuun puun tuonti ylsi 0,94 miljoonaan kuorelliseen kiintokuutiometriin. Määrä oli suurin kuluvana vuonna, vaikka Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi pysäytti venäläisen havutukin ja -kuitupuun tuonnin kokonaan. Venäläinen mänty ja kuusi tuodaan jatkossa EU-markkinoille kiintiön kautta, eikä kiintiölupajärjestelmää saatu vielä syyskuussa toimimaan. Puun kumulatiivinen tuonti tammi–syyskuussa päätyi 7,3 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Suomeen tuotiin eniten koivukuitupuuta (2,8 milj. m³) ja haketta (2,5 milj. m³). …

Talousuutisia Moskovasta marraskuu

Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet: Talousuutisia Moskovasta viikko 47 Presidentti Putin vaati suojatoimenpiteitä WTO-jäsenyyden vaikutusten lieventämiseksi. Presidentti Putin pyysi hallitusta valmistelemaan ehdotuksen toimenpiteistä, jotka tukisivat venäläisten yritysten kilpailukyvyn parantamista ja suojaisivat niitä WTO-jäsenyyden tuomalta lisäkilpailulta. Putinin mielestä WTO-jäsenyys ei estä reaalisektorin tukemista ja kehotti analysoimaan erityisesti monokaupunkien tukitarvetta. Toinen painopiste pitää olla maataloudessa. WTO ei estä Venäjää kasvattamasta maatalouden tukea ja ensimmäisten vuosien aikana tukea voidaan nostaa nykytasolta. …

Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutukset metsäsektoriin Suomessa ja Venäjällä

Venäjästä tuli Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsen elokuussa 2012. Jäsenyyden myötä toimintaympäristön pelisäännöt selkiytyvät, markkinat avautuvat ja Venäjältä poistuu mahdollisuus käyttää suojatulleja kotimaisen tuotannon tukemiseksi. Useiden metsäteollisuustuotteiden tuontitullit alenevat, mikä parantaa suomalaisten yritysten asemaa Venäjän markkinoilla. Puun vientitullien aleneminen kiristää Venäjän puumarkkinoita havutukin suhteen, mutta lisää pelivaraa lehtipuun osalta. Lue lisää Metlan Talous ja yhteiskunta -uutiskirjeestä 3/2012 Aiheeseen liittyvä tausta-artikkeli on julkaistu Metlan Metsäsektorin suhdannekatsauksessa: suomenkielinen (maksullinen), Membership of World Trade …

Komissa käynnistyi uusi saha

Islantilaiseen Norvik-konserniin kuuluva Norvik Timber Industries on aloittanut sahatavaran tuotannon Komin tasavallassa. Laitteet ostettiin käytettynä Norjasta ja asennettiin Syktyvkariin rakennettuun laitokseen. Sahan vuosituotanto tulee olemaan noin 90 000 m³. Tuotteet tullaan markkinoimaan Itä-Euroopan markkinoille ja osa jatkojalostetaan Latviassa konserniin kuuluvassa Byko-Lat -yrityksessä. Toimitusjohtaja Sampsa Auvisen mukaan puun laatu ja saatavuus ovat hyviä Komissa ja uusi saha on strategisesti tärkeä tulevaisuuden suunnitelmille. Lähde: Norvik Timber Industries

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.