Karjalan luonnonsuojelualueiden päivitetty kartta

Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK on julkaissut päivitetyt kartat Karjalan virallisista ja suunnitelluista suojelualueista. Kartat ovat ladattavissa täällä. Kartalle on lisätty viime vuonna vahvistettu maisemansuojelualue Chukozero (Pudožin piiri), jonka pinta-ala on 19 300 hehtaaria (suunniteltu 58 300 ha). Suunniteltuihin suojelualueisiin on lisätty kuusi luonnonmuistomerkkiä. Karjalan pinta-alasta on suojeltu 5,5 prosenttia eli huomattavasti vähemmän kuin muilla Venäjän alueilla ja esimerkiksi Suomessa (13%). Karjalan suunniteltujen suojelualueiden pinta-ala on 1,4 miljoonaa hehtaaria ja jos ne toteutuvat, osuus nousee 13 prosenttiin. Suojeluprosessi etenee …

Puun tuottajahinnat Luoteis-Venäjällä tammi-helmikuussa 2019

Havu- ja lehtipuutukin tuottajahinnat* olivat Luoteis-Venäjällä noin 34 euroa kuutiometrille tammi-helmikuussa 2019. Lehtipuusorvitukin hinta oli 42 euroa, havukuitupuun 22 euroa ja lehtikuitupuun 17 euroa kuutiometriltä. Havutukin ja havukuitupuun hintataso on noussut muutamalla prosentilla tammi-helmikuun 2019 aikana. Vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna havutukin tuottajahinta on noussut 13 prosenttia ja havukuitupuun 25 prosenttia. Lehtipuutavaran tuottajahinnoissa vaihtelu on ollut suurempaa. Tammikuussa 2019 lehtipuutukin tuottajahinta laski 28 prosenttia joulukuuhun 2018 verrattuna. Sorvitukin hinta puolestaan …

Luoteis-Venäjän puuntuotanto tammi-helmikuu 2019

Tilastokeskus Rosstatin julkaisemien tilastojen mukaan Luoteis-Venäjän puuntuotanto oli tammi-helmikuussa 9,6 miljoonaa kuutiometriä. Kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli seitsemän prosenttia. Teollisuuspuun osuus oli 91 prosenttia, josta tukkipuuta 50 prosenttia ja kuitupuuta 34 prosenttia. Luoteis-Venäjän puuntuotanto 1-2/2019:  Vologdan alueella tammi-helmikuun puuntuotanto kasvoi yhdellä prosentilla ja Arkangelin alueella kuudella prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Novgorodin alueella sekä Karjalan ja Komin tasavallassa puuntuotanto kasvoi 15-20 prosenttia. Suurinta kasvu oli Pihkovan alueella, lähes 70 prosenttia. Leningradin …

Segezha Groupin suunnitelmat Karjalassa

Segezhan sellu- ja paperitehtaan kehittämissuunnitelma sisältää sellun tuotannon kasvattamisen 850 000 tonniin vuodessa ja lehtipuun hyödyntämisen raaka-aineena. Nykyinen tuotantokapasiteetti on 310 500 tonnia havusellua vuodessa. Suunnitellun investoinnin suuruus on noin 700 miljoonaa euroa ja rakennustöiden odotetaan olevan valmiina 2023 mennessä. Segezha Group suunnittelee myös Krasnojarskissa investointia selluntuotantoon. Suunnitteilla olevan sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 700 000 tonnia havu- ja/tai lehtisellua. Lähde: Segezha Group uutinen 1 ja uutinen 2   Aikaisemmin aiheesta: 25.01.2019 Segezha Groupin sellutehdassuunnitelma etenee Siperiassa

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.