Putinilta vahvistus vientitullien korotuksen peruuttamiselle

EU:n ja Venäjän välinen sopimus Venäjän WTO-jäsenyyttä koskevista ehdoista vahvistettiin virallisesti 7. joulukuuta pidetyssä kokouksessa. Asiaan saatiin korkean tason vahvistus 10. joulukuuta, pääministeri Putinin pitämässä tiedotustilaisuudessa, joka liittyi tapaamiseen pääministeri Mari Kiviniemen kanssa. Putin kertoi olevansa tyytyväinen Venäjän ja EU:n sopuun, ja ilmaisi WTO-jäsenyyden kuuluvan vahvasti Venäjän intresseihin. Samalla hän vahvisti virallisesti sen, että vuoden 2011 alkuun suunnitellut vientitullien korotukset eivät tule toteutumaan. ”Vuonna 2011 raakapuun viennille tulevat olemaan voimassa …

Syyskuun puun tuontimäärä vuoden suurin, yli puolet tuontipuusta Venäjältä

Syyskuussa tuotiin Suomeen 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Puun kokonaistuontimäärä oli kuluvan vuoden suurin, ja määrä on ollut koko vuoden tasaisessa kasvussa. Venäjän osuus syyskuun tuontimäärästä oli 55 %, mikä on 4 % koko vuoden keskiarvoa vähemmän ja 11 % vähemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla. Venäjän osuus tuontipuun määrästä tulee kuitenkin todennäköisesti nousemaan Venäjän WTO-jäsenyyden toteuduttua alentuvien puutullien vaikutuksesta. Syyskuussa Suomeen Venäjältä tuodusta puusta 36 % on haketta, …

Baikalin sellu- ja paperitehtaalle viisi vuotta aikaa muuttaa tuotantosuuntaa

Varapääministeri Shuvalov antoi Baikalin sellu- ja paperitehtaalle viisi vuotta aikaa profiloitua uudelleen, kirjoittaa Rossijskaja Gazeta. Kombinaatin tulee 1. tammikuuta 2015 alkaen siirtyä uuteen, täysin ympäristöystävälliseen tuotantoon, joka noudattaa Baikalin luonnonympäristöä varten erikseen säädettyjä ekologisia normeja. Esityksen tehtaan tulevasta tuotantosuunnasta on määrä valmistua vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana, talouskehitysministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteistyönä. Uudelleenprofiloinnin tavoitteena on suojella Baikaljärven ekosysteemiä, samalla turvaten vuosia täysin yhden elinkeinon varassa eläneen Baikalskin kaupungin sosiaalis-taloudellinen …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto tammi-lokakuussa 2010

Venäjällä tuotettiin kuluvan vuoden tammi-lokakuussa yli 20 % enemmän vaneria ja lastulevyä kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Sahatavaran, kuitulevyn, sellun, paperin ja kartongin tuotannossa jäätiin alle keskimääräisen teollisuustuotannon kasvuvauhdin. Paperia ja kuitulevyä tuotettiin lokakuussa 1-2 % vähemmän ja sellua sekä kartonkia 1-2 % enemmän kuin vuosi sitten, muilta osin vuoden 2009 lokakuun tuotantomäärät ylitettiin selkeästi. Rosstatin ilmoittamat tammi-lokakuun tuotantomäärät verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon olivat seuraavat: Sahatavara 15,8 milj. m3 …

Hallitus lisää tukeaan puuperäisten polttoaineiden tuotantoon

Puuperäisten polttoaineiden tuotannon kehitysnäkymät olivat esillä hallituksen sisäisessä metsäsektorin kehittämiskokouksessa, joka käytiin varapääministeri Viktor Zubkovin johdolla 1. joulukuuta. Kokouksessa päätettiin lisätä hallituksen tukea puuperäisten polttoaineiden tuottajille. ”Kotimaisen bioenergiasektorin kehittäminen on Venäjän Federaation hallituksen strateginen valinta”, totesi Zubkov, tarkentaen tämän tarkoittavan näkyvimmin pelletin tuotantoteknologian kehittämistä. ”Venäjällä biopolttoaineiden avulla tuotetun energian suhteellinen osuus on tällä hetkellä alle kuudesosa EU-maiden vastaavasta suureesta”, varapääministeri totesi. ”Tämä asia vaatii perusteellista muutosta.” Kotimaisten ja ulkomaisten pelletin …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.