Venäjän ekologinen doktriini

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän Federaation hallitus hyväksyi 27.08.2002 luonnonvaraministeriön esittelystä pääosin pitkään valmistellun Venäjän ekologisen doktriinin. Ekologinen doktriini on 14-sivuinen asiakirja, jossa määritellään valtion ekologinen politiikkaa; tavoitteet, suunnat, tehtävät ja periaatteet pitkällä aikajänteellä. Yleisenä strategisena tavoitteena on ekosysteemien säilyttäminen sekä niiden kestävää kehitystä ja elämää turvaavien ominaisuuksien edistäminen, elämisen tason nostaminen, väestön terveydentilan ja demografisen tilan parantaminen ja maan ekologisen turvallisuuden varmistaminen. Ekologinen doktriini 280802

Kamppailu vallasta jatkuu Venäjän metsäteollisuudessa

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Kamppailu metsäteollisuusyritysten omistuksesta on jatkunut ja laajentunut heinäkuun puolivälin jälkeen. Eniten esillä olevan Kotlaksen kombinaatin lisäksi myös muissa yrityksissä on käsitelty omistussuhteita. Aihe on noussut tiedotusvälineissä hyvin näkyvästi esille ja viimeisen kuukauden aikana lehdissä ja internet palvelimien kautta on julkaistu yli 100 uutista tilanteen kehityksestä. Kotlaksen kombinaatti on edelleen IPE-ryhmän hallinnassa. Yrityksen mahdollinen luovuttaminen uusille omistajille edellyttää ylempien oikeusasteiden päätöksiä. Oleg Deripaska ja Vladimir Kogan ovat …

Metsähallinnon tarkastusraportti

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Presidentin hallinnon tarkastustoiminnan päähallinto julkaisi 20.08.2002 raportin metsähallinnon tarkastuksesta. Tätä raporttia voitaneen pitää metsähallintoa koskevan tarkastustoiminnan virallisena yhteenvetona. Raportissa tuodaan suoraan esille jo monissa yhteyksissä aikaisemmin kuvatut epäkohdat. Uutta on arvostelun jyrkkyys ja se, että arvostelu koskee federaation metsähallintoa kokonaisuutena. Arvostelu kohdistuu ehkä liikaa pelkästään luonnonvaraministeriöön joissakin sellaisissa asioissa, jotka eivät ole pelkästään sen päätettävissä. Vedomosti-sanomalehti arvioi tarkastusraportin aiheuttavan uuden vaiheen kamppailussa vallasta metsien suhteen ja …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.