Arkangelin sellu- ja paperitehtaan investoinnit jatkuvat

Lamasta huolimatta Arkangelin sellu- ja paperitehdas Novodvinskissä jatkaa kartonkituotannon saneeraustaan yli 5,3 miljardia ruplalla (150 milj.€), tiedottaa yritys. Investointihanke on yksi metsäteollisuuden prioriteettihankkeista, jolle Arkangelin alueelta on annettu metsiä ilman huutokauppaa. Tänä vuonna tehdas on käyttänyt 260 miljoonaa ruplaa (7 milj.€) Kartonkikone 2 saneerauksen ensimmäiseen vaiheeseen. Vuoteen 2010 mennessä investointihankkeen puitteissa on tarkoitus rakentaa uusi neutraalisulfiitin keittolinja, jonka tuotantotavoite on 1 000 tonnia vuorokaudessa. Lähde: Arkangelin sellu- ja paperitehdas

Venäjän kansallinen FSC-standardi akkreditoitu

FSC:n kansainvälinen akkreditointikomitea on vahvistanut Venäjän kansallisen FSC-standardin, tiedottaa Venäjän FSC. Standardia työstettiin yli 7 vuotta. Tuossa ajassa standardi ehdittiin hyväksyä sertifiointiviranomaisten avustuksella useammallakin seudulla: Moskovan alueella, Komin tasavallassa, Krasnojarskin ja Primorskin aluepiireissä. Seitsemän vuoden aikana saatiin tehtyä viisi eri versiota, joista akkreditoitavaksi lähetettiin viimeinen. Pitkä valmisteluprosessi liittyy paljolti siihen, että metsäasiain valvontaneuvoston vaatimukset muuttuivat ja alkuperäiskansoja, biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja luonnonsuojelun kannalta tärkeiden metsien säilyttämistä koskevat periaatteet ovat uusia …

Rosleshoz metsäteiden rakentamisesta

Vuonna 2009 Venäjän metsätalousvirasto suunnittelee myöntävänsä metsäteiden perustamiseen noin 2,5 mrd. ruplaa (72 milj. €). Vielä tämän vuoden puolella myönnettävä summa on 600 milj. ruplaa (17 milj. €). Rahoituksen on tarkoitus täydentää alueiden omaa panostusta metsäteihin. Tätä ennen on kuitenkin saatava aikaan juridiset ohjeet, joihin sekä rahoitus että rakennustyöt perustuvat. Asian puitteilta korjauksia tulee tehtäväksi myös metsälakiin. On täsmennettävä metsäinfrastruktuurikohteiden, mm. metsäteiden käsitettä. Lisäksi alueille on vakiinnutettava valtuudet, joiden avulla …

Suomalais-venäläinen taimikonhoitosanasto

Suomalais-venäläisen terminologisen taimikonhoitosanaston laatiminen E. Muikku, 2008. Joensuun yliopiston humanistisen tiedekunnan pro gradu-työ, jonka aiheena on suomalais-venäläisen systemaattisen sanaston laatiminen aiheena taimikonhoito. Tutkielmassa käsitellään 70 suomalaista käsitettä ja niiden venäjänkielisiä vastineita. Sanasto

Baikalin sellu- ja paperitehdas pysäytetään

Continental Management on ilmoittanut, että Baikalin sellu- ja paperitehtaan tuotantoseisokki jatkuu helmikuuhun 2009 saakka ja tehtaalla aloitetaan valmistella tuotannon pysäytystä. Koska tilanteen korjaaminen lähiaikoina on mahdotonta, tehdas irtisanoo 1 377 eli puolet työntekijöistään. Tämän vuoden syyskuussa tehdas otti käyttöönsä suljetun vedenkiertojärjestelmän, minkä vuoksi valkaistun viskoosiselluloosan kannattava tuotanto kävi mahdottomaksi ja tehdas ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Lähde: Continental Management

Venäjän puutullikorotuksia siirretään

Nykyisessä maailmantalouden tilanteessa Venäjän hallitus on valmis siirtämään raakapuun vientitullien korotusta 9-12 kuukaudella, toteaa pääministeri Putin. Sen lisäksi, että vientimäärien pieneneminen olisi aiheuttanut vaikeuksia suomalaiselle teollisuudelle, sillä olisi ollut sosiaalisia vaikutuksia työpaikkojen menettämisen seurauksena. Lykkäys koskee kaikkea puuta ja puutuotteita. Venäjän oman metsäteollisuuden kehittämistä jatketaan aikaisempien suunnitelmien mukaan ja investoijille tarjotaan erilaisia etuuksia. Metsäteollisuus ry:n mukaan puutullikorotusten siirto on myönteinen ele Suomen metsäteollisuuden kannalta. Kaikkea tuontipuuta, erityisesti koivukuitua ei voida …

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö puutulleista

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö ei pidä raakapuun viennin täyskieltoa tarkoituksenmukaisena, kirjoittaa uutistoimisto RIA Novosti viitaten varaministeri Andrei Dementjevin lausuntoon. Dementjevin mielestä nykyinen tullien korotusohjelma muuttaa raakapuun viennin kannattamattomaksi, eikä lisätoimilla tule olemaan vaikutusta. Aikaisemmin duuman puhemies Boris Gryzlov ilmoitti, että vientitullien korottamisen jälkeen puun salakuljetus on lisääntynyt mm. Irkutskin ja Amurin alueilla. Hänen mielestään se voidaan ehkäistä kieltämällä raakapuun vienti. Gryzlovin mukaan lakiluonnos on jo valmis ja tulee käsittelyyn vielä …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.