Kotlaksen sellutehdasta modernisoidaan

Suomalainen Metso Paper on voittanut tarjouskilpailun Kotlaksen sellu- ja paperitehtaan sulfiittisellutuotannon modernisoimisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa vanhan tehtaan korvaamista uudella. Hankkeen arvo on 25 milj. euroa. Uuden tehtaan rakentaminen sulfiittisellun tuotantoon on yksi osa suunnitelmaa aallotuskartonkituotannon kasvattamiseksi Kotlaksen sellutehtaalla. Tehdas tullaan varustamaan modernilla laitteistolla neutraalin puolikemiallisen massan jatkuvaan keittoon ja tehtaan kapasiteetti tulee olemaan huomattavasti nykyistä suurempi – 900 tonnia vuorokaudessa. Vuoden 2006 puoleen väliin mennessä tullaan tekemään hankkeen alkuvalmistelut, jonka …

Muutoksia voimassa olevaan metsälakiin

Duuma hyväksyi toisessa käsittelyssä keskiviikkona lakiehdotuksen, joka tuo vielä muutoksia nykyiseen, voimassa olevaan metsälakiin. Alunperin lakiehdotuksen Duuman toisen käsittelyn oli määrä tapahtua vasta perjantaina, mutta se otettiinkin käsittelyyn ennen määräaikaa. Forest forumin mukaan nopeutettu käsittely kertoo siitä, että Duuma haluaa tuoda perjantaina 23.12. lakiehdotuksen lopullisen version kolmanteen käsittelyyn, jolloin lakimuutos luultavasti astuu voimaan vuoden 2006 alussa. Muutosten myötä federaation subjekteilla on oikeus:– laatia ja ottaa käyttöön omia metsien hallintoon liittyviä …

Yritysluettelot

Metsälinkki: Metsäalan yritysten ja organisaatioiden yhteystietohakemisto. Karjalan tasavalta, Leningradin ja Murmanskin alueet. Arkangelin alueen metsäalan yrityslista erillisessä tiedostossa. Metsälinkki Arkangelin alueen metsäyritykset

Metsänuudistamis- ja taimikonhoitosuositukset Luoteis-Venäjällä

Metsäntutkimuslaitos julkaisi syksyllä yhdessä venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa suositukset metsänuudistamisesta ja taimikonhoidosta Luoteis-Venäjällä. Nyt suositukset on käännetty myös suomeksi. Suositukset kattavat töiden suunnittelun, metsänviljelyn ja luontaisen uudistamisen, tuhoeläinten ja tautien torjunnan, metsänuudistamiskohteiden tarkastuksen ja taimikonhoidon. Lisäksi annetaan ympäristöohjeita metsänuudistamiseen. Sekä suomen- että venäjänkieliset suositukset voi ladata sähköisessä muodossa Idän metsätiedon nettisivuilta osiosta julkaisut.

Segezhan sellutehdas ostaa ruotsalaisen paperisäkkitehtaan

Venäjän suurin säkkipaperin ja paperisäkkien valmistaja Segezhan sellu- ja paperitehdas ostaa ruotsalaiselta investointiyhtiö Investment AB Kinnevikiltä sen paperisäkkejä valmistavan tytäryhtiön Korsnäs Packigingin. Kaupan arvo on 73,5 milj. euroa. Korsnäs Packaging on Euroopan toiseksi suurin paperisäkkien valmistaja. Se tuottaa vuosittain noin 850 milj. paperisäkkiä yhdeksässä maassa. Yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 1 200 milj. ruotsin kruunua ja se työllistää noin 1 000 henkeä. Kaupan jälkeen venäläisyhtiöstä tulee maailman paperisäkkimarkkinoilla toimivista yrityksistä …

Metsä, tie ja salahakkaajat

Tietotoimisto Rosblatin toimittaja Aleksandr Sologub kokoaa oheisessa artikkelissa yhteen Venäjän metsätalouden tämänhetkisiä ajankohtaisia keskustelunaiheita liittyen metsävarojen käyttöön. Venäjän voi lähiaikoina olla vaikea päästä metsävaroihin käsiksi, jos valtio ei pikaisesti ryhdy rakentamaan metsäautoteitä eikä ehkäise laittomia hakkuita. Venäjän kauppa- ja teollisuuskamarin metsäteollisuuden ja metsätalouden kehittämiskomitean puheenjohtaja Aleksandr Beljakovin mielestä nyt olisi asetettava sulku arvopuiden – havutukin ja vaneritukin – maastaviennille ja kiellettävä tammen, pyökin ja saarnen vienti kokonaan. Nyt Venäjän metsiä …

Arkangelin sellutehtaan osakkeita takavarikkoon

Marraskuun lopussa Luoteis-Venäjän piirin sisäasiainministeriön tutkintakomissio takavarikoi 16 % (125 030 kpl) itävaltalaisen Pulp Mill Holding GmbH:n omistamista Arkangelin sellutehtaan osakkeista. Takavarikointi liittyy Arkangelin sellutehtaan yksityistämisestä ja holdingyhtiö OAO LHK Severnaja sellulozan perustamisesta jo vuonna 2000 nostetun oikeusjutun rikostutkintaan. Arkangelin sellutehtaan hallintoneuvoston jäsenen Timur Sokolovin mukaan aktiivisena osapuolena rikosjutussa pidetään OOO LPK Continental Managementia (Bazovoj Elementin tytäryhtiötä), joka omistaa 20 % sellutehtaan osakkeista ja jonka hallintoneuvoston puheenjohtaja Nikolai Makarov on …

Metsäkoneita kokoava yritys aloittaa Karjalassa

Harvy Forester avasi uuden metsäkoneita kokoavan ja huoltavan yrityksen Karhumäen konepajan entisiin tiloihin. Yritys tulee kokoamaan suomalaisen metsäkonevalmistaja Pinox Oy:n harvestereja ja kuormatraktoreita. Tällä hetkellä suunnitelmissa on koota yksi 570 000 euron kone kuukaudessa. Koneiden kokoamisen lisäksi yritys tarjoaa metsäkoneiden korjaus- ja huoltopalveluja. Investoinnit tilojen remontointiin ja lisenssien hankintaan oliva arviolta 4,5 miljoonaa euroa. Lähde: Tietotoimisto Regnum

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.