Metsäalan säädösten uudistaminen Venäjällä

Pertti Veijolan raportti, UM/Moskova Metsästrategioiden valmistelun rinnalle etenee alan lainsäädännön ja muiden normien valmistelu. Keväällä 2002 luonnonvaraministeriö sopi duuman ympäristökomitean, ekologiakomitean ja luonnonvarakomitean kanssa vuosien 2002 – 2004 normivalmistelusta. Säädösvalmistelua koskeva suunnitelma kertoo hyvin sen, että vaikka metsäpolitiikan ratkaisut tehtäisiin alkusyksystä 2002 niin moniin uudistuksiin tarvittavien säädösten valmistuminen tapahtuu vasta vuoden 2003 lopulla tai vuonna 2004. Uudistus voi johtaa monimutkaiseen normirakenteeseen. Nykyinen yleinen metsälaki jää voimaan mutta siihen tehdään merkittäviä …

Kantoraha Venäjällä

Pertti Veijolan raportti, UM/Moskova Venäjällä tsaarinvallan aikana esim. 1890-luvulta vuoteen 1913 puun markkinahintoihin perustuva valtion metsätalous toi valtiolle nettotuloja. Neuvostoliitossa kantorahaa ei ollut tai se oli alhainen hallinnollisella päätöksellä määrätty veroluonteinen maksu metsän käytöstä. Vaikka Venäjä siirtyi markkinatalouteen 1990-luvun alussa säilyi hallinnollinen kantorahan määräytyminen, joka johti metsätalouden rahoituskriisiin budjettirahoituksen vähentyessä mutta oli edullista varsinkin vientiin suuntautuneelle yksityistetylle metsäteollisuudelle ja raakapuun viejille. Vuonna 2001 keskimääräinen kantoraha oli 18-80 ruplaa/m³. Metsänkorkoperiaatteen mukaan …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.