Venäjään voi varautua

Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että Venäjä on yritysten toimintaympäristönä poikkeuksellisen arvaamaton. Naapurimaa on tarjonnut suomalaisyrityksille loistavia menestystarinoita, mutta myös karvaita pettymyksiä. Tämän epävarmuuden hallintaan tarjoaa Joensuun Tiedepuisto Oy nyt valmennusta yhdessä Metlan ja Euroopan metsäinstituutin (EFI) kanssa. Työvälineenä on ennakointi, johon pureudutaan muun muassa kolmen yritystilaisuuden kokonaisuudessa, joista ensimmäinen ’Business cafe’ järjestettiin 26.3.. Seuraava tilaisuus on ensi syksynä ja viimeinen vuoden 2015 alussa. ”Ennakointi ei tuo yritysjohtajalle kristallipalloa, jonka avulla hän …

Karjalan metsäsektori vuonna 2013

Karjalan tasavallan luonnonvaraministerin yhteenveto metsäsektorin tilanteesta: Metsäsektori kattaa yli 20 prosenttia alueen teollisuustuotannosta. Puunjalostuksessa toimii 500 yritystä, joista tärkeimpiä ovat kuusi suurempaa sahaa (Solomenski lesozavod, Swedwood Karelia, Setles, Promles, KarlisProm, LDK Segežki), kaksi levytehdasta ja kolme pelletinvalmistajaa (Russki Lesnoj Alliance, Setles, Swedwood Karelia). Suurimmat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset ovat Kontupohja, Segežan sellu- ja paperitehdas, Pitkärannan sellutehdas sekä Segezha Packaging. Puunkorjuussa toimii 450 yritystä, joista 63 on metsänvuokraajia. Vuonna 2013 puunjalostuksen …

Lakiluonnos intensiivisen metsänkäytön mallista

Ryhmä Venäjän liittoneuvoston senaattoreja on laatinut luonnoksen metsälain muutoksista, joilla mahdollistettaisiin metsäteollisuudelle intensiivisen metsänkäytön malli. Kyseessä ovat Venäjän metsäpolitiikka-asiakirjassakin mainitut ”tavoitemetsiköt” (tselevye hozjajstva), joissa kasvatetaan teollisuuden tarvitsemaa puulajia ja -tavaralajia erillisillä metsänhoidon ja metsänuudistamisen pelisäännöillä. Mallia voisivat toteuttaa vain metsänvuokraajat, joilla on korkean jalostusasteen tuotantoa. Valintakriteerit määrittelee erikseen Venäjän hallitus. Uudessa mallissa metsien uudistamiskypsyyden määrittelyyn otettaisiin käyttöön myös läpimitta, kun nykyisin se perustuu pelkästään puuston ikään. Näin voitaisiin monipuolistaa metsänkasvatuksen …

Leshozit palautettiin Venäjällä

Venäjällä on hyväksytty laki, jonka mukaan alueet voivat käyttää valtiollisia erityislaitoksia metsänhoitotöiden toteuttamiseen ilman kilpailutusta. Myös metsänterveyshakkuita voidaan tehdä leimikon pystymyyntisopimuksen perusteella. Käytännössä muutos palauttaa vuoden 2006 metsälaissa poistetut leshozit. Venäjän metsätalousviraston varajohtaja Nikolai Krotov valaisee muutoksia Rossijskije lesnyje vesti -lehden haastattelussa: Jatkossa alueviranomaiset voivat valita metsänhoitotöiden toteuttamismallin (kilpailutuksen, suoran hankinnan tai yhdistelmän) vuokraamattomille metsäalueille. Nykyään noin puolella Venäjän alueista metsänhoitotyöt annetaan budjettiorganisaatioille kilpailutuksen kautta. Useissa tapauksissa todellista kilpailua ei …

Swiss Krono Groupin Permin OSB-tehdas sai prioriteetti-investoinnin statuksen

Vuoden 2013 syksyllä mediassa uutisoitu Swiss Krono Groupin investointihanke Permin alueella on hyväksytty metsäalan prioriteetti-investoinniksi, kertoo Permin aluehallinnon nettisivusto. Permin aluehallinnon ja Krono Holding AG:n välinen aiesopimus sisältää OSB-tehtaan rakentamisen Krasnokamskin piiriin. Suunnitellun tehtaan kapasiteetti on 600 000 m³ levyä vuodessa. Investoinnin suuruus on 10 miljardia ruplaa eli noin 200 miljoonaa euroa. Raaka-aineena käytetään mm. haapaa. Tehtaalle on ostettu tontti Krasnokamskin piirin järjestämässä huutokaupassa. Lähteet: Permin alueen nettisivut, EUWID, Kommersant

Puun tuonti kasvoi vuonna 2013

Suomeen tuotiin joulukuussa 0,75 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun tuonti kääntyi laskuun vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana, ja joulukuun määrä jäi pienimmäksi kuukausituonniksi vuonna 2013. Vuonna 2013 puun tuonti Suomeen nousi 11,36 miljoonaan kuutiometriin. Kasvua edellisvuodesta oli 13 prosenttia. Puun tuonnin taso puolittui vuonna 2009, eikä se ole sen jälkeen enää noussut aiempien vuosien lukemiin. Viiden viimeisen vuoden tuonneista vuosi 2013 kuitenkin päätyi määrältään toiseksi suurimmaksi. Viime vuonna tuodusta puusta …

Solombalales suunnittelee SOLO-investointihanketta

Arkangelin alueella sijaitseva Solombalales-yhtiö suunnittelee investointihanketta, joka kantaa nimeä SOLO. Alun perin suunnitelma sisälsi Solombalan sellu- ja paperitehtaalle perinteisen tuotteen eli havusellun tuotannon laajentamisen, mutta markkinatilanteen vuoksi suunnitelma hylättiin. Järkevämmäksi nähdään nykyisten tuotantolaitteistojen modernisointi ja kokonaan uusien tuotteiden valmistus. Harkittavana on muun muassa liukosellun ja bioöljyn tuotannon aloittaminen. Lisäksi mukana suunnitelmassa on myös uuden sahan rakentaminen. Hanke on idea-asteella ja yhteistyötahoja sekä rahoittajia kartoitetaan. Konsulttina toimii Vision Hunters. Lähde: Solombalales

Metsäalan prioriteetti-investointien ehtoja halutaan kiristää

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on ehdottanut tiukennettavaksi metsäalan prioriteetti-investointien valintaperusteita. Prioriteettistatus voidaan myöntää yli 300 miljoonan ruplan (n. 6 milj.€) investoinnille. Tällöin hankkeelle myönnetään metsänvuokraoikeus ilman huutokauppaa ja metsänkäyttömaksua alennetaan puolella. Valtion puolelta tukimekanismin tavoitteena on edistää puun tehokasta jalostusta ja korkean jalostusasteen tuotantoa, mutta seurantakriteerejä ei ole määritelty. Joissain tilanteissa prioriteettistatusta on haettu pelkästään halpojen metsävarojen vuoksi ja puunjalostus jää kokonaan tai osittain toteuttamatta. Vastaava tilanne on esimerkiksi vuonna …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.