Komin sellu- ja paperitehdasinvestoinnista yhteistyösopimus

Valtiollinen pankki ”Vneshekonombank”, Komin tasavallan hallitus ja Venäjän metsäteollisuuden ja puunviejien liitto ovat allekirjoittaneet yhteistyömuistion Udorskin sellu- ja paperitehtaan rakentamisesta Komin tasavaltaan, tiedottaa Vneshekonombank. Hankkeen odotettu arvo on noin 40 miljardia ruplaa. Korkean jalostusasteen paperia (päällystetty ja metalloitu paperi, etiketit, kartonki) tuottavan tehtaan suunniteltu valmistumisvuosi on 2014. Lähde: Vneshekonombank Aikaisempia uutisia aiheesta: 14.08.2003, Toteutettavuustutkimus Komin sellutehtaasta16.10.2003, Sidosryhmät hyväksyivät Komin sellutehdassuunnitelmien ympäristönäkökohdat

Komin suursaha taas otsikoissa

Mondi ja itävaltalainen Mayr-Melnhof Holz Holding AG ovat allekirjoittaneet sopimuksen suursahan rakentamisesta Syktyvkarin sellu- ja paperitehtaan yhteyteen, uutisoi Bumprom.ru. Aikaisemmin kyseistä sahainvestointia suunnitteli Tilly, joka on vetäytynyt hankkeesta. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tänä vuonna ja sahan määrä käynnistyä vuonna 2010. Sahauskapasiteetti tulee olemaan 500 000 m³ tukkia vuodessa, mutta sitä on mahdollista lisätä jopa miljoonaan kuutioon. Lähde: Bumprom.ru Aikaisempi uutinen aiheesta: 15.08.2005, Suursahan rakennushanke etenee Komissa

Kostroman hallinto keskeyttää Ruukki Groupin investointisopimuksen

Kostroman aluehallinto on päättänyt keskeyttää Ruukki Groupin saha- ja selluinvestointia koskevan sopimuksen voimassaolon toistaiseksi sopimusrikkomusten vuoksi, tiedottaa Kostroman kuvernöörin lehdistöpalvelu. Tärkeimpänä syynä sopimuksen jäädyttämiseen on aikataulun rikkominen. Liiketoimintasuunnitelman mukaan Ruukin olisi pitänyt investoida tähän saakka 900 miljoonaa ruplaa, josta on kuitenkin toteutunut vain 10 miljoonaa. Lisäksi aluehallintoa huolestuttaa vuoteen 2017 myönnetty helpotus alueellisista veroista sekä yhtiön varaama hakkuuoikeus. Ruukin tarvitsema raaka-aine on 32 % alueen metsävaroista ja se on pois …

Puutavaran ulkomaankauppahinnat Karjalassa vuonna 2007

Karjalan tasavallan talouskehitysministeriö on julkaissut tiedotteen puu- ja sahatavaran keskimääräisistä ulkomaankaupan hinnoista tammi-joulukuussa 2007. Hinnat on laskettu Karjalan tasavallan talouskehitysministeriölle laskentaa varten toimitetuista ulkomaankauppasopimuksista. Avaa tiedosto Lähde: Karjalan tasavallan www-sivut

Tuontikoivutukin laatu

Arponen, Heräjärvi, Kilpeläinen & Ylimartimo. 2008. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 67. Tutkimuksessa tarkasteltiin tyyppileimikoiden avulla Venäjältä Suomeen tuotavan koivutukkiraaka-aineen laatua ja verrattiin sitä kotimaiseen. Tyyppileimikoita pystymitattiin Karjalan tasavallan ja Leningradin alueilla. Pystymitattujen leimikoiden lisäksi tutkimukseen valittiin koe-erät Vologdan alueelta junapuuna toimitettavista koivutukeista. Lisäksi tutkittiin kotimaisista kakkosharvennusvaiheen viljelyrauduskoivikoista saatavaa vaneritukkia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2078-0

Suomen puurakennusteollisuuden markkinamahdollisuudet Venäjällä

Marttila, Heräjärvi, Karjalainen & Välkky. 2007. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 66 Raportissa analysoidaan Venäjän puurakentamista Suomen puurakennusteollisuuden markkina- ja investointimahdollisuutena. Haastattelu- ja kyselytutkimuksen tulosten perusteella määritetään Venäjän kehityksen vaikutukset Suomen puurakennusvientiin, Suomen puurakennusteollisuuden vahvuudet ja kehitystarpeet Venäjän markkinoilla sekä suurimman kasvupotentiaalin tuoteryhmät. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2077-3

Energy wood potential, supply systems and costs in the Leningrad region

Ilavský, Goltsev, Karjalainen, Gerasimov & Tahvanainen. Energy Wood Potential, Supply Systems and Costs in Tihvin and Boksitogorsk Districts of the Leningrad Region. 2007. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 64. Julkaisussa analysoidaan energiapuun korjuumahdollisuuksia Leningradin alueen Tihvinän ja Boksitogorskin piireissä. Raportti sisältää arvion saatavilla olevista puuvaroista, toimitusketjuista ja korjuukustannuksista kohdealueilla. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2074-2

Andritzille suurtilaus Venäjälle

Kansainvälinen teknologiakonserni Andritz toimittaa Mondin Syktyvkarin sellu- ja paperitehtaalle Komin tasavaltaan Venäjälle uuden soodakattilan, haihduttamon ja puukentän. Tilaukseen kuuluu myös nykyisen kuitulinjan modernisointi. Tämän kaltaisen projektin arvo on yleensä 100-130 miljoonaa euroa. Tilauksen on määrä olla valmis vuonna 2010. Lähde: Andritz

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.