Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (18.7.-12.8.2015) Metsäalan uutiset Hakkuumäärät ja metsäteollisuuden tuotanto laskussa. Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana Venäjällä hakattiin metsää 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavalla ajanjaksolla. Metsäteollisuuden puolella mekaanisen puunjalostuksen tuotanto supistui 2,4 prosenttia, kun taas sellun tuotanto kasvoi 3,8 prosenttia. Myös kartongin ja pakkausmateriaalien tuotanto kasvoivat, kaikkein eniten aaltopahvipakkausten tuotanto (55,3 %). Tuotannon lasku oli suurinta painoalalla (10,7 %). Puun sekä sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo kutistui 17 …

Venäjän metsälain muutokset mahdollistavat lyhytaikaisen metsänkäytön pk-yrityksille

Venäjän metsälakiin on tehty muutoksia, joiden myötä pk-yritykset voivat saada metsävaroja käyttöönsä leimikon pystymyyntisopimuksella. Tähän saakka puunkorjuuta varten on voinut saada metsiä vain vuokraamalla, johon pk-yrityksillä ei ole ollut aina mahdollisuutta suurten yritysten kilpailun vuoksi. Nyt pk-yritykset voivat solmia lyhytaikaisen (enintään vuosi) sopimuksen ilman metsänvuokrauksen vaatimia kustannuksia metsäsuunnitteluun tai metsänuudistamiseen. Pystymyyntisopimukset huutokaupataan ja aloitushinta sisältää metsän suojeluun ja uudistamiseen liittyvät kustannukset. Lisäksi laissa määritellään tarkennuksia metsäpalstojen muodostamiseen sekä metsänkäyttöön liittyviin …

Karjalan metsäteollisuus alkuvuonna 2015

Karjalan tasavallan metsäteollisuuden tuotanto on ollut lievässä laskussa alkuvuonna 2015. Puutuoteteollisuus on toiminut sellu- ja paperiteollisuutta vakaammin. Sahatavaran tuotanto oli edellisvuoden tasolla tammi-kesäkuun 2015 aikana ja puulevyjen tuotannossa oli kasvua neljä prosenttia. Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus on sen sijaan laskenut 20 prosenttia. Sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski kolme prosenttia alkuvuonna 2015. Puunkorjuussa laskua oli kaksi prosenttia. Karjalan metsäteollisuuden viennin arvo laski 13 prosenttia tammi-toukokuussa 2015 edellisvuoteen verrattuna. Sahatavaran vienti kasvoi 13 prosenttia. …

Metsä Tissue lopetti pehmopaperien valmistuksen Venäjällä

Metsä Tissue lopetti kesäkuussa kannattamattoman Consumer-liiketoiminnan Venäjällä. Vorsinossa ollut jalostuslinja siirretään Metsä Tissuen Puolan tehtaalle. Yritys on kirjannut tammi–kesäkuussa kertaluonteisina erinä Venäjän-toimintoihin liittyviä kuluvarauksia ja alaskirjauksia yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Lähde: Metsä Group osavuosikatsaus 1-6/2015

Puutteellisesti merkitystä jalopuutavarasta sakotetaan

Venäjältä vientiin menevät jalopuut (tammi, pyökki, saarni) on merkittävä yksin kappalein hallituksen asetuksen 1161 (4.11.2014) mukaisesti. Heinäkuun alussa 2015 astui voimaan hallinnollinen vastuu tämän merkintävelvollisuuden rikkomisesta. Jalopuiden vientiä Venäjältä harjoittavat tahot ovat velvollisia noudattamaan merkintää koskevia vaatimuksia. Vaatimusten täytäntöönpanoa varten Venäjän hallinnollisia rikkeitä koskevaan lakiin on lisätty normeja, jotka säätävät vastuun puukaupan valvontajärjestelmän ilmoituksen tai sopimuksen rekisteröinnin laiminlyönnistä, myöhässä jättämisestä tai valheellisen tiedon antamisesta. Lisäksi on määritelty seuraukset puutavaran mittausta …

Torrec Oy toimittaa biohiilen tuotantolaitoksen Venäjälle

Torrec Oy on tehnyt OOO Baltic Forest Companyn kanssa sopimuksen biohiilen tuotantolaitoksen rakentamisesta Kaliningradin alueelle. Laitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia, ja kokonaiskustannusarvio on noin neljä miljoonaa euroa. Torrec Oy on kehittänyt omaa torrefiointiteknologiaa Mikkelissä ja sopimus on yhtiölle merkittävä avaus Venäjän markkinoille, jossa edullisen raaka-aineen hyvä saatavuus antaa erinomaiset mahdollisuudet kannattavaan tuotantoon. Lähde: Torrec Oy

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (26.6.–17.7.2015) Metsäalan uutiset: Puunvientikielto osuisi Venäjää omaan nilkkaan. Venäjän turvallisuusneuvoston pääsihteeri Nikolai Patrušev väläytti viime viikolla puukaupan rajoittamista mahdollisena vastatoimena venäläisedustajien viisumien epäämiselle Etyjin juhlaistuntoon Helsingissä. Venäläisasiantuntijoiden mukaan puukaupan rajoittaminen vahingoittaisi ensisijaisesti Venäjän omaa metsäsektoria, sillä se menettäisi neljänneksen pyöreän puun vientituloistaan. Suomea enemmän puuta viedään ainoastaan Kiinaan. Vientitulojen menetys olisi kohtalokasta, sillä metsäalan vienti on ollut laskussa jo useita vuosia. Ruplan devalvoituminen on lisäksi johtanut suunniteltujen …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto alkuvuonna 2015

Venäjän talouskehitysministeriö on julkaissut teollisuuden tilannekatsauksen ajalle tammi-kesäkuu 2015. Puutuoteteollisuudessa tuotanto on laskenut kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna, sellu-, paperi- ja graafisessa teollisuudessa laskua oli 15 prosenttia. Puunkorjuumäärä on noin prosentin verran pienempi kuin alkuvuonna 2014. Puutuoteteollisuudessa lasku johtuu erityisesti rakennusmateriaalien tuotannon vähenemisestä, niiden osuus toimialan rakenteesta on kolmannes. Sahatavaran tuotanto kasvoi yhden prosentin, vanerin kolme prosenttia, kuitulevyn 14 prosenttia ja lastulevyjen hieman alle prosentin. Sellu-, paperi- ja graafisen teollisuuden toimialan …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.