Leningradin alueen puunjalostus kasvaa

Muutaman vuoden aikana Leningradin alueen puunjalostusmäärät ovat kasvaneet jopa 140 %, tiedottaa Leningradin aluehallinto. Vuonna 2003 jalostettiin 2,5 milj m³ raakapuuta ja vuonna 2005 jo 3,5 milj. m³. Tämän vuoden alkupuoliskon tuotantomäärä on lähes 2 milj. m³, joka on 112,8 % enemmän edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Metsätalousasiantuntijat ennustavatkin, että Leningradin alue nousee pian Venäjän ainoaksi alueeksi, jolla puunjalostusmäärät ovat vähintään puunkorjuumääriä vastaavat. Viimeisten kolmen vuoden aikana alueen metsäyritykset ovat jatkaneet …

Kirjoittelu laittomista hakkuista jatkuu vilkkaana

Greenpeacen raportti laittoman puun tuonnista Suomeen (ks.uutinen 20.9.) avasi keskustelun Venäjän laittomista hakkuista ja puun tuonnista, aiheesta on julkaistu mm. seuraavat tiedotteet: Maa- ja metsätalousministeriö: Suomi taistelee laittomia hakkuita vastaan Taistelu laittomia hakkuita vastaan ja metsälakien noudattamisen puolesta on Suomelle hyvin tärkeää, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö. Suomi on ollut aktiivisesti mukana Venäjän aloitteesta syntyneessä ENA FLEG ministeriprosessissa ja on myös aktiivisesti valmistellut EU FLEGT -lupajärjestelmän käyttöönottoa sekä ollut mukana laatimassa …

Puun tuonti Suomeen alkuvuonna

Puuta tuotiin alkuvuonna lähes viime vuoden tahtiin, kertoo Metlan metsätilastotiedote. Suomeen tuotiin kesäkuussa puuta 1,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli uusi kesäkuun tuontiennätys, vaikka Venäjä korotti havupuun vientitulleja kuun alusta 1,5 eurolla kuutiolta, ja vaatimus puun lajittelusta läpimitan mukaan hidasti vientiä useiden viikkojen ajan. Tammi–kesäkuun tuontimäärä oli 10,5 miljoonaa kuutiometriä, vain prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Hakkeen ja koivutukin tuonti kasvoi selvästi, koivukuitupuun, havukuitupuiden ja havutukkien tuonti väheni. Lue koko Metsätilastotiedote

Kirjoittelua laittoman puun tuonnista Suomeen

HS: Greenpeace jäljitti laittomasti hakatut puukuormat Venäjältä tehtaille Suomeen Venäläiset ja suomalaiset metsäaktivistit uskovat todistaneensa ensi kerran, että suomalaiset paperiyhtiöt käyttävät laittomasti Venäjän Karjalassa hakattua puuta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Aktivistit löysivät viime kesänä useita metsäpalstoja, joiden hakkuissa ei noudatettu Venäjän lakeja tai joissa puuta hakattiin toisin kuin oli ilmoitettu. Viidessä tapauksessa puita tuli rekka-autoilla Suomen puolelle Stora Enson tai UPM-Kymmenen käyttöön, todisteina on valokuvia ja videoita puunkaadosta ja kuljetuksesta. Greenpeacen …

Suomalaisyritykset tehneet pitkäjänteistä työtä laillisen puunhankinnan puolesta

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat kehittäneet 1990-luvulta lähtien menetelmiä puun alkuperän seuraamiseksi, todetaan Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa. Alkuperän seuraaminen perustuu muun muassa sertifioituihin järjestelmiin, joiden toimivuuden puolueettomat tarkastajat todentavat. Yritysten käytössä olevien järjestelmien peruslähtökohtana on, että puunhankintaketjun toimijat noudattavat kunkin maan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ensimmäiset alkuperäjärjestelmät rakennettiin 10 vuotta sitten, kun tuontipuun määrät alkoivat kasvaa. Puun alkuperän todentamiseksi käytetään Venäjällä monipuolisia menettelyjä. Ulkomaiset yritykset toimivat paikallisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti. Toimintaa voidaan kehittää …

Konsulttiyhtiö SWECO suunnittelee paperitehtaan Venäjälle

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA on valinnut konsulttiyhtiö SWECOn suunnittelemaan uuden paperitehtaan Tulaan, joka sijaitsee noin 150 km Moskovasta etelään. Aikataulu valmistumiselle on kevät 2008. SWECO BLOCO suunnittelee sellun ja paperin valmistuksen. Raaka-aineena on kierrätyskuitu, josta tehdään pehmopaperia. SWECO BLOCOn vastuulla on geoteknisen ja rakenteellisen insinöörityön sekä arkkitehtuurin suunnittelu ja koordinointi kaikissa hankkeen vaiheissa. Lähde: Sweco AB

Lemcon rakentaa Stora Ensolle aaltopahvitehtaan Venäjälle

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon Oy on allekirjoittanut Stora Enso Packaging Oy:n venäläisen tytäryhtiön kanssa urakkasopimuksen aaltopahvitehtaan rakentamisesta Venäjälle, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Projektinjohtourakkana toteutettava tehdas rakennetaan Lukhovitsyn kaupunkiin, 130 kilometriä Moskovasta kaakkoon. Työt käynnistyvät välittömästi, ja tehdas valmistuu vuoden 2007 lopussa. Rakennushankkeen urakkasumma on 20,1 milj. euroa. Lähde: Lemcon Oy

Venäjän nykyaikaisin lastulevytehdas käynnistyi Novgorodin alueella

Pfleiderer AG on avannut virallisesti Venäjän nykyaikaisimman lastulevytehtaan Novgorodin alueella, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Tehtaan vuosikapasiteetti on noin 500 000 m³. Itä-Eurooppa ja Venäjä ovat Pfleiderer Groupin keskeisimmät kasvualueet ja niiden merkitys kasvaa. Erityisesti Venäjä on lupaava markkina-alue, insinööripuun kysynnän odotetaan kaksinkertaistuvan tulevina vuosina. Lastulevytehdas oli Venäjän investoinnin ensimmäinen askel. Lähde: Pfleiderer AG

North West Timber Companyn paperitehdasinvestointi

North West Timber Company (Severo-zapadnaja Lesopromyshlennaja Kompanija) on ottanut uudessa tehdasosastossaan Nemanskin sellu- ja paperitehtaassa Kaliningradin alueella käyttöön 9. paperikoneen. Koneen hankintasopimus allekirjoitettiin englantilaistoimittajan kanssa jo huhtikuussa 2004. Koneen vuosituotannoksi on ilmoitettu 60 000 tonnia. North West Timber Company-ryhmän tuotantokapasiteetin kunnostushankkeen kokonaiskustannukset ovat 450 milj. dollaria. Lähde: Bumprom.ru

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.