Karellesprom aiotaan yksityistää

Karellespromin myynnistä on puhuttu jo kauan, mutta nyt asia tuotiin esille ensimmäisen kerran tasavallan johdon taholta metsäministeri Vladimir Jurjevin puheenvuorossa alueen metsäsektorin tilasta, kirjoittaa petroskoilainen internet-lehti Stolitsa na Onego. Jurjev vahvisti Karjalan hallituksen käyvän neuvotteluja valtion omistaman osake-enemmistön yksityistämisestä. Jurjevin mukaan osakkeet myydään huutokaupassa ja todennäköisimpänä ostajana tasavallan johto pitää paikallisia sellu- ja paperitehtaita, varsinkin kun Investlespromiin kuuluva Segezhan sellu- ja paperitehdas omistaa jo yli 43 prosenttia Karjalan suurimman puunkorjuuyhtiön …

Venäläisvalmisteinen kuormatraktori KS 421 esittelyssä

Runkomenetelmän metsäkoneita valmistava Krasnojarskin metsäkonetehdas ”Kraslesmash” on tehnyt ensimmäisen pyöräalustaisen kuormatraktorimallin KS 421, joka on parasta aikaa esittelyssä. Kuormatraktori on kehitetty tanskalaisen Silvatecin konealustalle ja siinä on amerikkalainen Cummins-moottori. Hinnaltaan kuormatraktori on 20-30 % länsimaisia vastineitaan halvempi. Sekä Kraslesmash että Silvatec ovat venäläiskonsernin ”Traktornye zavody” omistuksessa. Lähteet: Krasnojarskin aluepiirin luonnonvara- ja metsäteollisuusministeriö, Chetra

Karjalaan uusi suojelualue ”Voinitsa”

Karjalan aluetasavallan päämies Sergei Katanandov vahvisti päätöksen ”Voinitsa” rauhoitusalueen perustamisesta, tiedottaa Karjalan hallituksen lehdistöpalvelu. Alue sijaitsee Kalevalan piirissä ja on pinta-alaltaan yli 8 000 hehtaaria. Sillä kasvaa ainutlaatuisia vanhoja metsiä, joiden suojelu edistää biodiversiteetin säilymistä ja luo samalla hyviä edellytyksiä ekomatkailulle. Alueella on enimmäkseen mäntymetsiä, toisin kuten kuusivaltaisissa Paanajärven ja Vodlajärven kansallispuistoista. Rauhoitusalue sijaitsee lähellä Suomen rajaa epävirallisen Karttimo-Voinitsa (Lonka) -rajanylityspaikan tuntumassa. Rauhoitusalueella kielletään puunkorjuu (metsien hoitotyöt sallitaan), metsästys, rakennustoiminta, …

Puunkorjuuala vaikeuksissa Venäjällä

Luoteis-Venäjän Expert-lehti arvioi markkinatilanteen ja tulevien puutullien vaikutuksia puunkorjuualaan artikkelissa ”Draama metsässä”, jossa on haastateltu useita venäläisiä asiantuntijoita. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava: Raakapuun viennin lopettavat tullit ja sahatavaran alhainen kysyntä Euroopan markkinoilla voivat muodostua kriisiksi Luoteis-Venäjän puunkorjuuyrityksille. Talouskehitysministeriön tietojen mukaan puunkorjuumäärä on vähentynyt alkuvuoden 2008 aikana lähes 8 % edellisvuodesta, samalla kun metsäteollisuuden tuotanto on lisääntynyt yli 5 %. Puunkorjuun vähentyminen ei ole koskettanut suuria puunjalostuskombinaatteja, jotka ovat saaneet …

Nizhni Novgorodissa suunnitellaan metsäkonetuotantoa

ZAO Transport aloittaa hakkuukoneiden ja kuormatraktoreiden kokoonpanotuotannon Nizni Novgorodin alueella, uutisoi alueen hallituksen uutispalvelu Vremja N. Tela-alustaisen hakkuukoneen koekappale on jo tehty. Alueen teollisuus- ja innovaatioministeriön edustajan mukaan tämä telaketjukone soveltuu Venäjän ilmasto-oloihin länsimaisia esikuviaan paremmin ja on edullisempi. Länsimaiset maksavat 9 – 12 milj. ruplaa (n. 245 000 – 330 000 €), mutta Nizhni Novgorodissa valmistettu malli noin 6 milj. ruplaa (165 000 €). Ensimmäinen kuormatraktorin koekappale tehdään joulukuussa …

Karjalaiset yritykset suojelevat metsiä vapaaehtoisesti

Kuluneena kesänä Karjalassa on allekirjoitettu Euroopan laajimmat sopimukset vanhojen metsien suojelusta, tiedottaa luonnonsuojelujärjestö SPOK. Suojelluista vanhoista metsistä on jatkossa tarkoitus perustaa viralliset Spokoinyin ja Jangozeron suojelualueet sekä Muezerkan vanhat metsät -luonnonmuistomerkki Karjalan hallituksen hyväksymän Karjalan tasavallan aluesuunnittelukaavion mukaan. Näin ollen kaikki neljä Karjalassa olevaa, pinta-alaltaan yli 50 000 hehtaarin vanhojen metsien aluetta, jotka sijaitsevat Paanajärven, Kalevalan ja Vodlajärven kansallispuistoissa ja Kostamuksen luonnonpuistossa tai niiden lähettyvillä, suojellaan lainsäädännön nojalla tai metsänvuokraajien …

Finndomo etabloituu Venäjän pientalomarkkinoille

Finndomon tavoitteena on olla johtava ulkomainen pientalovalmistaja Luoteis-Venäjällä, tiedottaa yritys. Finndomo keskittää myyntiään Pietarin ja Moskovan seuduille, joissa ostovoima on korkeimmillaan ja keskiluokka vaurastuu nopeimmin. Finndomo seuraa Venäjälle etabloitumisessa pitkän aikavälin strategiaansa. Venäjän markkinoiden tutkiminen aloitettiin vuonna 2006. Finndomon paikallinen myyntiyhtiö, Finndomo Rus, perustettiin vuonna 2007. K-rauta myy Finndomon taloja Venäjällä. Venäjän ensimmäiselle asuntomessualueelle Pietarissa Finndomo on rakentanut kaksitoista pientaloa. Lähde: Finndomo Oy

Alueiden metsähallinnon arvio

Venäjän metsätalousvirasto on arvioinut alueellisten metsähallintojen toimintaa uuden metsälain täytäntöönpanossa. Metsätalousviraston asiantuntijoiden mukaan alueiden on vuoden loppuun mennessä saatava metsänvuokrasopimukset uuden metsälain mukaisiksi. Elokuun loppupuolella koko Venäjän tasolla oli muutettu vasta 36 % puunkorjuusopimuksista. Esimerkiksi Karjalassa 14 prosenttiin sopimuksista on ehditty tehdä vaadittavat muutokset. Metsäsuunnitelmien ja metsätalouden ohjesääntöjen laatiminen on edelleen ajankohtaisin teema alueilla. Metsätalousviraston käsiteltäväksi on tullut vain 13 metsäsuunnitelmaluonnosta, joista yksi – Vologdan alueen metsäsuunnitelma on saanut viraston …

Stora Enso valmis täysimääräisiin Venäjän puutulleihin

Stora Enso on valmistautunut täysimääräisiin Venäjän raakapuun tullimaksujen korotuksiin, tiedottaa yhtiö. Stora Enso rajoittaa Sunilan sellun tuotantoa sekä myös Enocellin tuotantoa sen mukaan, mitä Venäjän puutulleihin sopeutuminen ja edullisen puun saatavuus edellyttävät. Lisäksi yhtiö suunnittelee rajoittavansa sahausta sopeuttaakseen tuotannon täysimääräisiin Venäjän puutulleihin. Suunnitelmat Sunilan ja Enocellin tuotannonrajoituksista sekä Kemijärven, Summan ja Norrsundetin tehtaiden sulkemiset, Suomen puunhankintaorganisaation vahvistaminen vuoden 2007 alussa ja Imatran tehtaan investoinnit lyhytkuituisen sellun vähentämiseksi mahdollistavat Stora Enson …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.