Laatokan talotehtaalle valtion lainaa CLT-tuotantoon

Valtion omistama Teollisuuden kehitysrahasto on myöntänyt 500 miljoonan ruplan (n. 6 milj. €, 1 €=80 RUB) lainan ristiinliimatun massiivipuun (CLT) tuotantoon Laatokan talotehtaalle ”Ladožski DSK”. Englantilainen SAB Industries Ltd. osti vuonna 2009 Laatokan talotehtaan tarkoituksena aloittaa Leningradin alueella CLT-rakenteiden valmistus. Projektin toteutus aloitettiin vuonna 2010, investoinnin suuruus on 105 miljoonaa euroa. Uutta tuotantoa varten on hankittu entisen pakkauskartonkitehtaan tilat Avrovon kylästä Syasstroin kaupungin alueella. Rakenteilla olevan tehtaan tuotantokapasiteetti tulee olemaan …

Kontupohjan paperitehtaan tilanne vakaa

Kontupohjan paperitehtaan tuotanto saatiin vakautettua viime vuonna. Yrityksestä tuli osa holding-yhtiötä Karelija Pulp, joka yhdistää puunkorjuun, puunjalostuksen sekä lopputuotteen markkinoinnin. Raaka-ainepulasta johtuvat seisokit on saatu poistettua perustamalla oma puunkorjuuyritys Karelija Les ja optimoimalla puunhankinnan logistiikkaa. Tuotantolaitteistoja pystyttiin uudistamaan suunnitellusti, minkä ansiosta tuottavuus parani. Vuodelle 2016 on budjetoitu investointeja puolet enemmän kuin vuonna 2015. Tulevaisuuden investointisuunnitelmissa on mm. uusi paperikone. Sanomalehtipaperin tuotantomäärä oli viime vuonna 620 000 tonnia, kasvua vuoteen 2014 …

Valtionyritysten ulkomaisia konehankintoja luvanvaraisiksi

Venäjän hallitus on antanut määräyksen, jolla säädellään valtion, kuntien ja muiden julkisten tahojen omistamien yritysten investointiprojektien konehankintoja. Määräys 2781-r sisältää listan koneista ja laitteista, joiden hankinta ulkomailta edellyttää hallituksen tuonninkorvauskomission luvan. Lista on koostettu Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön tuonninkorvaussuunnitelmien pohjalta ja tavoitteena on antaa kotimaisille valmistajille etusija koneinvestoinneissa.   Lähde: Venäjän hallitus Lista koneista ja laitteista löytyy määräyksestä 2781-r, mukana on tuotteita mm. seuraavilta toimialoilta (lisää luokituksesta Euroopan yhteisön toimialaluokitus …

Kilpailuvirastolta hyväksyntä LesInvestin Siperian sahakaupalle

Venäjän kilpailuvirasto on hyväksynyt LesInvestin suunnitelman sahan Lesosibirskij LDK 1 osakekannan ostamisesta. OOO LesInvest on osa Segezha ryhmää, jonka investointiyhtiö AFK Sistema omistaa vuodesta 2014 lähtien. Krasnojarskin alueella sijaitseva Lesosibirskij LDK 1 aloitti toimintansa 60-luvulla. Vuonna 2013 se avasi uuden sahalaitoksen, jonka sahauskapasiteetti on 1,5 miljoonaa kuutiometriä tukkia vuodessa. Lähteet: Venäjän kilpailuvirasto, 10.4.2014 AFK Sistema osti Segežan sellu- ja paperitehtaan osakkeet, 18.6.2013 Venäjän suurin saha käynnistyy Siperiassa  

Venäjä uusiutuvan energian kilpailukykyisimpiä alueita tulevaisuudessa

Täysin uusiutuva energiajärjestelmä on mahdollinen ja taloudellisesti kilpailukykyinen Venäjällä vuonna 2030, osoittaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimus. Tulokset osoittavat, että uusiutuva energia on edullisin vaihtoehto ja voi tehdä Venäjästä erittäin energiakilpailukykyisen alueen pohjautuen uusiutuviin energiamuotoihin. Tutkimuksen mukaan sataprosenttisesti uusiutuva energiajärjestelmä Venäjän alueella on 50 prosenttia edullisempi kuin uusimpaan eurooppalaiseen ydinvoimaan tai hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin perustuva vaihtoehto. Tutkimuksessa uusiutuva energia kattoi sähkön kulutuksen ja teollisuuden maakaasun käytön, ei esimerkiksi liikennettä tai …

Arkangelin metsäsektorilla jäljellä vain suurimmat toimijat

Titan Group on yksi suurimmista toimijoista Luoteis-Venäjän puumarkkinoilla. Yritysryhmään kuuluu kahdeksan puunkorjuuyritystä ja Luoteis-Venäjän suurin saha ZAO Lesozavod 25. Pääjohtaja Aleksei Kudrjavtsev kommentoi alan ja yrityksen tilannetta Interfaxin haastattelussa. Finanssi- ja talouskriisi tuntuu teollisuudessa Luoteis-Venäjällä ja Arkangelin alueella, jossa yritys toimii. Viimeisten vuosien aikana useampi suuri metsäteollisuusyritys on joutunut konkurssiin, ja puun kysynnän pieneneminen on vähentänyt myös hakkuumääriä. Lisäksi työvoimapula heikentää metsäteollisuuden kehitystä. Markkinoille ovat jääneet vain suuret toimijat eli …

Metsäteollisuuden pk-yritysten menestystekijät Suomessa ja Venäjällä

DI Kyllikki Taipale-Erävalan väitöskirjassa tutkittiin pk-yritysten selviytymisosaamista eli osaamista, joka mahdollistaa pitkäkestoisen, jatkuvan liiketoiminnan ylläpitämisen. Tutkimusaineisto kerättiin metsäteollisuuden, tai sitä lähellä olevien teollisuudenalojen pk-yrityksistä Suomesta ja Venäjältä. Molemmissa maissa liiketoimintaympäristö on muuttunut radikaalisti mm. metsäteollisuuden rakennemuutoksen takia, ja usein alihankkijoina toimivat pk-yritykset ovat silloin itsekin joutuneet muutosten kohteiksi. Kaikki tutkitut yritykset ovat käyneet läpi useita talouselämän muutoksia ja selvinneet niistä. Selvitäkseen muutoksista pk-yrityksen kaikilla työntekijöillä, mukaan lukien omistajat/johtajat, on oltava …

Puukauppasopimusten rekisteröintivelvollisuuden laiminlyönnistä sakotetaan

Vuoden 2016 alusta alkaen astuvat voimaan sanktiot puukauppasopimusten rekisteröintivelvollisuuden laiminlyönnistä tai väärien tietojen antamisesta puukaupan tietojärjestelmään EGAIS (Jedinaja gosudarstvennaja informatsionnaja sistema utšjota drevesiny). Sakot ovat seuraavat: – julkinen taho 5 000 – 20 000 ruplaa – ammatinharjoittaja 7 000 – 25 000 ruplaa – juridinen henkilö 100 000 – 200 000 ruplaa Lain vaatimukset koskevat vain juridisia henkilöitä ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia, ei yksityishenkilöitä. Rikkeitä koskevat asiakirjat laatii EGAIS-järjestelmän ylläpitäjä eli …

Luoteis-Venäjän metsähallinnon yhteenveto 2015

Luoteis-Venäjän federaatiopiirin metsäasioiden tilannetta käsiteltiin Rossijskij les -metsämessujen yhteydessä Vologdassa joulukuussa. Luoteis-Venäjän alueella on 113 miljoonaa hehtaaria metsämaata, josta noin puolet on talouskäytössä. Puunkorjuu on käyttömuotona 40 prosentilla metsistä. Metsäsektori on tärkeä alueen taloudelle, mutta myös merkittävä työllistäjä, veronmaksaja ja infran rakentaja. Luoteis-Venäjän alueelta kerätään 26 prosenttia koko Venäjän metsänkäyttömaksuista. Luoteis-Venäjällä toimii 222 taimitarhaa, joissa kasvatettiin 96 miljoonaa tainta vuonna 2015. Metsänuudistamistöitä tehtiin 184 000 hehtaarin alueella, joista vuokrametsiä 164 …

Puunjalostus mukaan Venäjän Turkin vastaisiin sanktioihin

Venäjän hallitus antoi 29.12.2015 asetuksen, jolla kielletään Turkin toimivallan alaisten tai Turkin kansalaisten kontrolloimien organisaatioiden toiminta ja palvelut Venäjällä tammikuun 2016 alusta alkaen. Listalla on myös puunjalostus. Asetuksen voimaantulopäivää ennen solmitut sopimukset ovat voimassa sopimuksessa määritellyn ajan. Suurin turkkilainen toimija puunjalostuksessa Venäjällä on Kastamonu Entegre, joka avasi ensimmäisen puulevytehtaan vuonna 2014 Tatarstanin tasavallassa Alabugan erityistalousalueella. Tällä hetkellä MDF/HDF-levyn tuotantokapasiteetti on 565 000 kuutiometriä vuodessa. Tuotantoa alettiin laajentaa viime vuonna, ja …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.