Pääjärven lespromhoz aikoo vähentää raakapuun vientiä

Pääjärven metsätyökeskus (lespromhoz) on hyväksynyt seitsenvuotisen kehityssuunnitelman, jonka mukaan vuodesta 2005 lähtien vähennetään ulkomaille toimitettavan raakapuun määrää huomattavasti ja siirrytään puunjalostukseen paikan päällä. Lisäksi ohjelma sisältää puulla toimivan lämpölaitoksen rakentamisen ensi vuonna. Uudella lämpölaitoksella pystytään ylläpitämään metsätyökeskuksen teollisuusrakennuksia, sahaosastoja, korjaus- ja aputiloja sekä varastoja. Suunnitelmissa on myös henkilöstön koulutusta ja asuintalojen rakentaminen työntekijöille. Lähde: Karjalan Sanomat

IFC sijoittaa 86 milj. euroa puunjalostukseen Venäjällä

Kansainvälinen rahoituslaitos International Finance Corporation (IFC) sijoittaa Venäjälle 86 milj. euroa lastu- ja MDF-levyjä tuottavaan yritykseen ”OOO Kronostar”, kertoo uutistoimisto Regnum. Myönnetyllä lainarahoituksella uudistetaan tuotantolinjat Kostroman alueella sijaitsevassa tehtaassa, jonka omistaa kokonaan sveitsiläinen Krono Holding AG. Lähde: IA Regnum-NEWSpb

Puuntuonti Sverdlovin alueelta Suomeen lisääntynyt tänä vuonna

Sverdlovin alueen puutuotteiden vientimäärät ovat lisääntyneet huomattavasti tänä vuonna, kertoo Lesnaja Gazetan paikallistoimittaja. Erityisesti puutuotteiden vienti Suomeen on kasvanut. Uralin tullihallinnon mukaan Suomeen toimitettiin tämän vuoden alkupuolella 53 500 m3 raakapuuta, 232 000 m3 sahatavaraa ja 45 300 m3 vaneria. Alueelta viedään raakapuuta 13 maahan, mutta suurin osa määrästä tulee Suomeen. Sahatavaraa viedään 33 maahan, mm. Azerbaidsaniin, Italiaan ja Ranskaan. Keskimääräinen sahatavaran sopimushinta oli 111,9 dollaria kuutiometriä kohden. Kaukaisemmat vientimaat, …

Komissio luvannut vähennyksiä Venäjältä tuotavan havupuun tarkastusmäärään

EU:n komissio on äänestänyt määräenemmistöllä kasvinterveysdirektiivin liitteiden muutoksesta, jonka myötä kolmansista maista tuotava havupuutavara on varustettava kasvinterveystodistuksella ja siten tarkastettava. Alustavan suunnitelman mukaan muutos astuu voimaan 1.7.2004. Suomi ja Ruotsi eivät hyväksyneet ehdotusta ja äänestyksen yhteydessä komissio antoikin Suomen toiveiden mukaisen julkilausuman. Siinä komissio lupaa valmistella säädösehdotuksen, jolla Venäjän euroopanpuoleisista osista peräisin olevien havupuutavaraerien tarkastusmääriä voitaisiin alentaa ja tarkastukset suorittaa rajan sijasta puutavaran määränpäässä. Suomi ja Ruotsi ovat ehdottaneet, että …

Läskelän paperitehdas kiinnostaa sijoittajia

Continental Management-yhtymän edustaja Boris Isaev on neuvotellut Karelbummash-yhtiön sekä Petrozavodskmash Oy:n johtokunnan pj Valerij Sominin kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin Karelbummash-yhtiöön kuuluvan, Läskelässä sijaitsevan Pohjois-Laatokan sellu- ja paperitehtaan investointinäkymistä, kertoo ”Kurjer Karelii” -lehti no 195. Isaevin mukaan kriisitilassa oleva tehdas voidaan palauttaa toimintaan, mutta tapettipaperin ja aaltopahvin tuotannon elvyttämiseksi tarvitaan suuria varoja. Moskovalainen sijoittaja on kiinnostunut tuotannosta, mutta investointisopimusta ei vielä saatu aikaan. Continental Management on holding-yhtiö, johon kuuluu useita sellu- ja …

WWF:n raportti laittomista hakkuista Baltiassa ja Venäjällä

WWF on julkaissut raportin laittomista hakkuista Baltian maissa ja Venäjällä. Raportin mukaan laittomat hakkuut ovat merkittävä ongelma ja WWF vaatii EU:lta pikaisia toimia uusissa jäsenmaissa hakkuiden kuriin saattamiseksi. Erityisesti on kehitettävä metsähallintoa ja tehostettava valvontaa. Lisäksi on tuettava kestävää metsätaloutta sekä kansallisia suojelusuunnitelmia, joissa voidaan hyödyntää mm. WWF: n ja BirdLifen tekemää kartoitusta Baltian arvokkaista metsistä (www.balticforestmapping.net). Raportin mukaan voidaan olettaa, että Baltian maiden EU-jäsenyyden myötä laittoman puun tuonti mm. …

Venäjän metsäteollisuuden omistuskiistat

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Kamppailu Venäjän metsäteollisuuden omistuksesta jatkuu. Oikeusviranomaiset suorittivat 13.10. perusteellisen etsinnän Titan-yhtymän pääkonttorissa Arkangelissa. Tapahtuman katsotaan olevan yhteydessä IPE:n pääkonttorissa tehtyyn etsintään elokuussa. Titan-yhtymä on suojautunut valtausta vastaan myymällä osakeenemmistön pienelle itävaltalaiselle yhtiölle Pulp Mill Holding GmbH. Prosessissa on saatu IPE:lle myönteisiä oikeuden päätöksiä. Viimeksi Moskovan välimiesoikeus totesi 21.10. pätemättömäksi toukokuussa 2002 tapahtuneen Kotlaksen ja Bratskin kombinaattien osakkeiden myynnin lähellä Bazovyj Element-ryhmää olevalle yhtiölle. Yhä selvemmin näyttää …

Metsäteollisuuden kehitys tarvitsee pysyviä metsäpolitiikan linjauksia

Viime viikolla Pietarissa järjestetyn metsäfoorumin anti on Lesprom.ru-portaalin tämänpäiväisen lehdistökatsauksen pääaiheena. Foorumin keskustelujen keskeisimpiä kysymyksiä oli, kuinka nostaa Venäjän metsäteollisuus sille kuuluvalle paikalleen maailmanmarkkinoilla. Venäjä tuottaa valtavista metsävaroistaan huolimatta tällä hetkellä vain alle kolme prosenttia maailman metsäteollisuuden tuotannosta. Jokin aika sitten Venäjän hallitus julkaisi laatimansa metsäteollisuuden kehitysennusteen vuoteen 2015. Ennusteen mukaan metsäteollisuuden tuotannon tulisi nousta vuoteen 2005 mennessä 1,6-kertaiseksi, vuoteen 2010 mennessä 2,7-kertaiseksi ja vuoteen 2015 mennessä tuotannon tulisi nelinkertaistua. …

Leshoosien kehittäminen

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Leshoosien kehittämisessä ei ole tapahtunut parin vuoden aikana merkittävää kehitystä, koska periaateratkaisuja ei ole tehty. Lähes yksimielisiä ollaan siitä, että leshoosien hallintotehtävät ja liiketoiminta tulisi eriyttää. Moskovan alueella tehdyn selvityksen mukaan hallintotehtäviin tarvittaisiin vajaa neljäsosa nykyisestä henkilöstöstä vaikka metsätalouden perustoimenpiteiden suunnittelun ja organisoinnin työmenekit ovat varsin korkeita verrattuna skandinaavisiin vastaaviin tunnuksiin. Leshoosien kehittämiseen tarvitaan aikaa ja ilman perusteellisten pilotprojektien antamia tuloksia on vaikea edetä. Kaikki kehittämisen …

Pienemmätkin investoijat alkavat aktivoitua

Venäläisissä tiedotusvälineissä on alettu uutisoimaan suurten konsernien lisäksi myös pienempien yritysten investointiaikeista metsäteollisuuteen. Lesprom.ru –portaalin mukaan suomalainen Euro-Hämrak Oy aikoo investoida Karjalaan Kalevalan alueelle sahan modernisointiin 2 milj. euroa. Liiketoimintasuunnitelma on tällä hetkellä tarkastettavana Karjalan hallinnossa. Saksalainen yritys Gehlsen Holzhandel aikoo investoida Leningradin alueelle Kingiseppiin sahatavaran tuotantoon 5 milj. dollaria. Yritys osti viime kesänä rakennuksen, johon saha perustetaan ensi vuoden aikana. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on tuottaa 1 000 m3 korkealaatuista …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.