Venäjän metsäteollisuuden investoinnit tilastoissa

Venäjän metsäsektorin investoinnit ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2015 lähtien. Erityisesti kasvua on ollut massa- ja paperiteollisuudessa, jonka ruplamääräiset investoinnit ovat kasvaneet vuosittain noin 30 prosenttia edellisvuodesta. Suurimpia investoijia on ollut Ilim Group, joka sai vuonna 2019 päätökseen muun muassa Bratskin kartonkitehtaan ja Ust-Ilimskin sellutehtaan modernisointihankkeet. Vuonna 2019 massa- ja paperiteollisuuteen investoitiin 1,5 miljardia euroa*. Puutuoteteollisuuden investoinnit kasvoivat hieman vuoteen 2017 saakka, jonka jälkeen ne ovat olleet noin miljardin euron vuositasolla. …

Kansalaiset huolissaan laittomista hakkuista Venäjällä

Venäjän WWF:n tekemän tutkimuksen mukaan 80 prosenttia kansalaisista pitää laittomia hakkuita ajankohtaisena ongelmana Venäjällä. Vain 13 prosenttia on eri mieltä. Kaksi kolmasosaa kansalaisista pitää laillista puun alkuperää tärkeänä vaatimuksena puunjalostuksessa. FSC -merkintään, joka todistaa muun muassa puun laillista alkuperää, kiinnitetään kuitenkin vähän huomiota. Vain 16 prosenttia vastaajista on huomannut FSC -pakkausmerkinnän tuotteissa. Tutuin se oli suurkaupunkien asukkaille ja nuorille. Mielipiteet laittomien hakkuiden ajankohtaisuudesta ovat säilyneet ennallaan viimeisten vuosien aikana. Edellinen …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.