Parfinon vaneritehdasta elvytetään

Talouslehti Expert kirjoittaa Parfinon vanerikombinaatin tilanteesta:Novgorodin alueella on maailmanlaajuisen talouskriisin suurimmaksi uhriksi joutunut Parfinon vaneritehdas, mutta se on elpymässä. Yrityksen tärkein velkoja Sberbank on saanut yrityssaneeraukseen apuun Ilim Timber Industryn, joka liittää puunjalostustehtaan metsäteollisuuskorporaatio Ilim Pulpiin. Vaneritehtaan tehtyä konkurssin Parfinon kylä koki sosiaalisen katastrofin, sillä tehdas työllisti 35 % kylän työikäisestä väestöstä eli 1 600 henkeä. Tehtaalla oli noin sata velkojaa, joista tärkein Venäjän Sberbankin Luoteis-Venäjän pankki, joka alkoi Novgorodin …

Karjalassa puretaan metsänvuokrasopimuksia

Karjalan metsäministeriö on purkanut metsänvuokrasopimuksia vuokriaan maksamatta jättäneiltä yrityksiltä, uutisoi ministeriö. Vuokrasopimukset on peruttu jo kolmelta yritykseltä ja kaksi sopimusta tullaan mitätöimään joulukuun aikana. Kovien otteiden syy löytyy vuokrarästeistä. Vuoden kuluessa korjatusta puusta perittävien maksujen suorittaminen ajallaan on otettu esille moneen kertaan. Vielä syyskuussa Karjalan metsäministeri Vladimir Jurjev puhui metsäteollisuusyritysten edustajien kanssa pidetyssä kokouksessa metsänvuokraajien maksujen viivästymisestä ja ilmoitti maksujärjestelyneuvottelujen päättyneen. Nyt ministeriö on ryhtynyt toimiin saadakseen vuokrarästit maksetuiksi, jopa …

Karjalaan uusi rauhoitusalue ”Syrovatka”

Karjalan tasavallan hallituksen päätöksellä perustetaan Kemin hallintopiriin uusi luonnonsuojelualue nimeltään ”Syrovatka”, uutisoi Karjalan maa-, kalatalous ja ympäristöministeriö. Valtion toimesta suojellaan rauhoitusalue, jonka pinta-ala on noin 31 500 hehtaaria. Rauhoitusalueen perustamista alettiin puuhata jo vuonna 1991. Rauhoitetulla alueella ei saa tehdä hakkuita. Matkailua voidaan harrastaa tietyin ajallisin rajoituksin ja matkailuun liittyviä lepopaikkoja voidaan alueelle rakentaa. Omaan käyttöön marjastaminen ja sienestäminen ovat sallittuja kuten myös luvanvarainen kalastus. Lähde: Karjalan viralliset nettisivut (suomenkielinen)

Segezhan sellu- ja paperikombinaatin investointihanke etenee

Investlesprom ja itävaltalainen Andritz ovat allekirjoittaneet 184,5 miljoonan euron investointisopimuksen, tiedottaa Investlesprom. Investlepromin tekninen johtaja Sergei Malkov kommentoi tilannetta seuraavasti: Jääkarhuksi nimettyä hanketta varten järjestetyn tarjouskilpailun perusteella tärkeimmäksi laitetoimittajaksi valittiin Andritz. Toimitussopimus allekirjoitettaneen vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä ja itse toimitukset hoidetaan vuosina 2011 – 2012. Vastaavanlainen 124 miljoonan euron toimitussopimus osasta laitteita varten allekirjoitettiin marraskuussa 2009 Metso Paperin kanssa. Jääkarhu-hankkeen tavoitteena on luoda nykyaikainen selluntuotantolaitos kunnostamalla ja laajentamalla Segezhan sellu- …

Rautelle 12 milj. euron vaneritehdastilaus Venäjältä

Raute Oyj on saanut noin 12 miljoonan euron arvoisen tilauksen venäläiseltä Brjanskij Fanernyi Kombinatilta, tiedottaa yhtiö. Tilaus sisältää vaneritehtaan kaikki tuotantolinjat. Konetoimitukset Venäjälle ajoittuvat kesään 2010 ja tehtaan käyttöönotto tapahtuu syksyn 2010 aikana. Brjanskij Fanernyi Kombinat on jo pitkään alalla toiminut, pienehkö venäläinen vanerinvalmistaja, jolla on tuotantotoimintaa Brjanskin alueella Lounais-Venäjällä. Yhtiön nyt tilaamat koneet tulevat uuteen pinnoitettua koivuvaneria valmistavaan tehtaaseen, jonka vuosikapasiteetti tulee olemaan noin 40 000 m³ länsimaisten standardien …

Puuntuonti syyskuussa 2009

Suomeen tuotiin syyskuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Vaikka kyseessä oli kuluvan vuoden kuukausituonneista suurin, määrä jäi silti alle puoleen edellisvuoden syyskuun tuonnista. Eniten maahan tuli haketta (0,3 milj. m³) ja koivukuitupuuta (0,2 milj. m³). Tammi–syyskuun puun tuonti jäi 6,6 miljoonaan kuutiometriin. Tästä 66 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 12 prosenttia Latviasta ja 8 prosenttia Virosta. Ruotsin osuus puun tuonnista on pudonnut viime vuodesta jääden vain 6 prosenttiin. Tärkeimmäksi …

Keskustelua Karjalaan rakennettavasta OSB-levytehtaasta

Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov tapasi OSB-levytehdasinvestointia suunnittelevan ”Kalevala” -yrityksen edustajia, uutisoi tasavallan virallinen sivusto. Kalevala -tehdasta on suunniteltu pitkään ja nyt on tullut aika käynnistää sen rakennustyöt. Suunnitelmien mukaan tehdas tuottaisi vuosittain 500 000 kuutiometriä levyjä. Vuoden 2012 loppusuoralla pitäisi saada ensimmäinen koe-erä ja suunniteltu teho on määrä saavuttaa vuoden 2015 alkuun mennessä. Karjalan tasavaltaan sijoitetaan hankkeen puitteissa 244 miljoonaa euroa. Jos suunnitelmat toteutuvat oletetusti, muurataan tehtaan peruskivi kesällä …

SCA Venäjällä

SCA Russia sivuilla on julkaistu artikkeli SCA:n toiminnasta Venäjällä. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava: Tulan alue ja ruotsalainen SCA Tissue Europe ovat tehneet yhteistyötä jo reilut kaksi vuotta. Yli 40 maassa hygieniapapereita tuottava SCA on rakentanut yhden tehtaan Shtshekinskin piiriin Sovetskiin ja toinen on nousemassa Veneviin. Sovetskin tehtaan yli 90 miljoonaa euroa maksanut ensimmäinen rakennusvaihe on saatu loppusuoralle. Sovetskin tehtaan rakennustyöt alkoivat syksyllä 2007. Ensimmäinen wc-paperilinja otettiin käyttöön vuonna 2008 …

Ohjeisto biodiversiteetin säilyttämiseen hakkuissa Karjalan tasavallassa

Karjalan metsäministeriö on hyväksynyt Karjalan alueellisen luonnonsuojelujärjestön SPOKin ehdottaman ohjeiston biologisen monimuotoisuuden (biodiversiteetin) säilyttämiseksi hakkuutöiden yhteydessä, tiedottaa SPOK. Ministeriö päätti laatia myös monimuotoisuutta koskevan sopimusmallin käytettäväksi tasavallan metsäministeriön ja metsänvuokraajien välisissä sopimuksissa. Ministeriön kokoukseen osallistuneen osapuolet sopivat, että hakkuutöiden biodiversiteettisopimus tehdään jatkossa puunkorjuuta suunnittelevan metsänvuokraajan kirjallisen hakemuksen perusteella. Kokouksessa todettiin, että nykyinen metsälainsäädäntö velvoittaa luonnonsuojelijat ryhtymään toimenpiteisiin biologisen monimuotoisuuden, luonnollisten ekosysteemien, maisemien ja yhtenäisten luontoalueiden suojelemiseksi sekä kestävän metsänhoidon ja …

Suomen ja Venäjän välisen metsäsektorin kaupan rakenne ja kehitys vuosina 1997–2007

Jutila, Lasse. 2009. Metlan työraportteja 140. Raportissa kartoitetaan Suomen ja Venäjän välisen metsäsektorin kaupan rakennetta ja yleistä kehitystä vuosina 1997–2007 ja tarkastellaan erityisesti mahdollisia Venäjän metsäpoliittisten tavoitteiden ja toimenpiteiden heijastusvaikutuksia kaupankäynnissä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2209-8

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.