The profitability of forestry in Finland and Russia

Saramäki, Teemu. 2012. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 250. Raportissa tarkastellaan metsätalouden kannattavuuden laskentaa Suomessa ja Venäjällä. Suomen osalta kannattavuuden arviointi on tehty yksityismetsänomistajia ja yhteismetsiä koskevien tietojen perusteella. Venäjää koskeva analyysi perustuu metsätalouden kuluihin ja tuloihin valtion budjetissa federaatiotasolla. Lisäksi kannattavuutta tarkastellaan neljällä Venäjän alueella. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2401-6

Hallitus hyväksyi Venäjän metsätalouden kehittämisohjelman vuosille 2013–2020

Venäjän hallitus hyväksyi 28.12.2012 valtiollisen Venäjän metsätalouden kehittämisohjelman vuosille 2013–2020. Ohjelman valmistelu käynnistyi presidentti Dmitri Medvedevin määräyksestä vuoden 2010 kesän katastrofaalisten metsäpalojen jälkeen. Ohjelman ensimmäinen versio valmistui jo huhtikuussa 2011, mutta hallitus ei hyväksynyt sitä. Nyt hyväksytyssä ohjelmaluonnoksessa alaohjelmien määrä väheni kuudesta neljään ja federaatio rahoitus vuosille 2013–2014 pieneni aiemmasta 2,2 miljardista 1,5 miljardiin euroon. Ohjelman laati Venäjän metsätalousviraston alainen metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitos (VNIILM). Metsätalouden kehittämisohjelma on yksi …

Tietopalvelun käyttö vuonna 2012

Idän metsätieto & Lesinfo -palveluun tehdään noin 2 200 käyntiä kuukaudessa pääasiassa Suomesta ja Venäjältä. Vuoteen 2011 verrattuna käyntien määrä kasvoi 7 %. Yli kolmannes käynneistä on vakituisten käyttäjien tekemiä. Palvelussa julkaistiin 131 uutista viime vuonna. Lue lisää

Pelletin tuotanto kasvussa Venäjällä

Venäjän tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-lokakuussa 2012 tuotettiin 0,6 miljoonaa tonnia pellettiä. Määrä on kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Suuri osa pellettituotannosta ei kuitenkaan kirjaudu tilastoihin, koska se on usein yrityksen sivutoimintaa, jota ei koske tilastointivelvollisuus. Todellinen tuotantomäärä on asiantuntija-arvioiden mukaan ollut vähintään kaksinkertainen virallisiin tilastoihin verrattuna. Luoteis-Venäjän osuus viime vuoden pellettituotannosta on lähes 70 %. Suurin tehdas ”Vyborgskaja lesnaja korporatsija” (ent. Vyborgskaja tselljujoza) sijaitsee Viipurissa Leningradin alueella. Infobio-portaalin uutisen mukaan viime vuonna …

Puun tuonti nousussa lokakuussa

Puun kuukausittainen tuonti lisääntyi hieman vuoden 2012 loppua lähestyttäessä. Lokakuun tuonti ylsi 1,0 miljoonaan kuutiometriin. Tammi–lokakuussa 2012 tuotiin keskimäärin 0,8 miljoonaa kuutiometriä puuta kuukaudessa. Havutukin ja -kuitupuun tuonti Venäjältä oli lokakuussa edelleen lähes pysähdyksissä WTO-sopimukseen liittyvän kiintiölupajärjestelmän alkukangertelun vuoksi. Puun kumulatiivinen tuonti tammi–lokakuussa oli 8,3 miljoonaa kuutiometriä. Puutavaralajeista tuotiin eniten koivukuitupuuta, yhteensä 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Koivukuitupuun tuonti oli selkeässä koko vuoden jatkuneessa noususuunnassa. Koivukuitupuun osuus tammi–lokakuun tuonnista ylsi 40 prosenttiin. …

Knauf modernisoi Pietarin kartonkitehdasta

Saksalainen rakennuslevyjä valmistava konserni Knauf investoi 300 miljoonaa dollaria Pietarin kartonkitehtaaseensa. Uuden kartonkikoneen myötä tehtaan tuotantokapasiteetti tulee kasvamaan 1,5-kertaiseksi. Lisäksi investoidaan puhdistuslaitteisiin ja lämpölaitokseen. Pietarin kartonkitehdas ”OAO Sankt-Peterburgskij kartonno-poligrafitšeskij kombinat” on suurimpia kierrätyskuitua käyttäviä kartonkitehtaita Venäjällä. Tuotteita käytetään rakennuslevyjen valmistuksessa. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 240 000 kartonkia ja 43 500 painotuotteita vuodessa. Knauf osti tehtaan Ilim Groupilta vuonna 2008. Lähteet: Knauf, Ilim Group

Södra vetäytyy Angaran sellutehdashankkeesta

Södra on päättänyt vetäytyä Angara Paperin kanssa suunnitellusta Venäjän sellutehdashankkeesta, tiedottaa yhtiö. Hankkeessa oli määrä rakentaa 1,1 miljoonan tonnin havusellutehdas Siperiaan. Södra Cell lähti mukaan kannattavuusselvitykseen vuonna 2011 ja sen roolina olisi ollut tuotteiden markkinointi. Yhtiön mukaan hankkeen alkuperäinen suunnitelma on muuttunut eikä se enää sovi Södran strategiaan. Lähde: Södra Aikaisemmin aiheesta: 10.01.2011 Södra mukaan sellutehdashankkeeseen Venäjällä

UPM:n Pestovon saha myyntiin

UPM vähentää tuotantoa Pestovon sahalla Venäjällä ja aloittaa neuvottelut henkilöstön kanssa, tiedottaa yhtiö. Neuvottelujen piirissä on tehtaan koko henkilöstö, noin 180 henkilöä. Pestovon tuotanto lasketaan nykyisten asiakassopimusten edellyttämälle vähimmäistasolle. Samanaikaisesti UPM asettaa Pestovon yksikön myyntiin löytääkseen sahaustoiminnalle jatkajan tai tehtaalle muuta teollista toimintaa. Pestovon sahaa koskevat toimenpiteet ovat jatkoa sahaliiketoiminnan strategian selkeyttämiselle, jonka UPM käynnisti huhtikuussa 2012. UPM jatkaa sahaliiketoimintaa paikkakunnilla, joiden läheisyydessä toimii yhtiön paperi- tai sellutehdas. Sahojen rooli …

Venäjän ympäristöjärjestöjen julkaisu kestävän metsätalouden kokemuksista muissa maissa

Venäjänkielinen julkaisu on kokoelma artikkeleita eri maiden kokemuksista kestävän metsätaloudesta ja -metsänkäytöstä. Käsiteltyjä teemoja ovat mm. vapaaehtoinen metsien sertifiointi, sidosryhmien osallistuminen metsien hallintaan, tuki pk-yrityksille ei-puuaineisten metsäntuotteiden hyödyntämiseksi, valintahakkuut ja pienalaiset avohakkuut, metsien palotorjunta ja ekoturismin kehittäminen. Nämä ja muut julkaisussa käsitellyt teemat ovat ajankohtaisia, jotta Venäjällä voitaisiin harjoittaa taloudellisesti tehokasta, ekologisesti kestävää ja sosiaalisesti vastuullista metsätaloutta. Artikkelit käsittelevät kestävän metsätalouden kokemuksia Valko-Venäjältä, Kanadasta, Yhdysvalloista, Ukrainasta, Suomesta ja Ruotsista. Suomesta …

Karjalan suunniteltujen luonnonsuojelualueiden tilanne edelleen avoin

Karjalan luonnonsuojelualueverkoston laajuus jäi edelleen avoimeksi kysymykseksi Karjalan luonnonvara- ja ekologiaministeriön sidosryhmille järjestämässä kokouksessa. Aihe on noussut esiin useasti viimeisten vuosien aikana ja ristiriitoja noussut on erityisesti luontojärjestöjen ja metsänkäyttäjien välillä. Karjalan alueidenkäyttösuunnitelman perusteella on laadittu kaksi eri listaa perustettavista luonnonsuojelualueista vuoteen 2030 mennessä. Toisessa listassa on 7 suojelualuetta, joiden luontoarvot on kartoitettu ja perustelut selkeät. Toinen lista sisältää 51 kohdetta, joiden kartoituksesta on eriäviä mielipiteitä. Viranomaisten mielestä alueilla on …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.