Metsäteollisuuden holding-yhtiö Solombalales

Arkangelin alueelle on perustettu metsäalan holding-yhtiö Solombalales, johon kuuluvat Solombalan sellu- ja paperitehdas, Solombalan saha, viisi puunkorjuuyritystä ja kuljetusyrityksiä. Solombalan sellu- ja paperitehdas on suurin valkaisemattoman sulfaattisellun tuottaja Venäjällä ja Solombalan saha yksi merkittävistä Luoteis-Venäjän vientisahatavaran tuottajista. Ryhmittymisellä haetaan vahvaa asemaa Arkangelin alueen metsäalan merkittävänä toimijana ja halutaan lisäksi turvata yritysten 5 200 työntekijän työpaikka. Lähde: Solombalan sellu- ja paperitehdas

Estonian Pulp investoi sellu- ja paperitehtaaseen Venäjälle

Luoteis-Venäjän Interfax -uutispalvelun mukaan norjalais-virolainen yritys Estonian Pulp suunnittelee sellu- ja paperitehdasinvestointia Pihkovan alueelle. Aikaisemmin suunniteltu 400 milj. euron investointi on kasvanut 800 miljoonaan euroon, koska mukaan on otettu myös kartongin tuotanto (450 000 t/v). Ensimmäisen vaiheen eli sellu- ja paperitehtaan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2008. Lähde: Interfax Severo-Zapad

Pöyryn yrityskauppa Venäjällä päätökseen

Venäjän kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet yrityskaupan, jolla venäläinen ZAO Giprobum Engineering siirtyy Pöyryn omistukseen, tiedottaa yhtiö. Kauppa on saatettu päätökseen ja astuu voimaan välittömästi. Giprobum Engineeringin tulos ja tase yhdistetään Pöyry-konserniin 1.7.2007 alkaen. Jatkossa yhtiö toimii nimellä ZAO Giprobum-Pöyry. Pöyry tiedotti yrityskaupasta 3.4.2007 (lehdistötiedote ”Pöyrystä merkittävä toimija Venäjällä”). Lähde: Pöyryn tiedote

Venäjän tullivirasto puunviennistä

Venäjän tullivirasto on arvioinut tullinhallinnon puunviennin tarkastusten tehokkuutta ja vahvistanut aikeensa jatkaa puunviennin tullitarkastuksen nykyaikaistamista ja tullausta Irkutskin tullin kokemusten perusteella. Vuonna 2005 Irkutskin tulli aloitti kokeilun, jossa raakapuun vientiä on tarkastettu sähköisen kappalekirjanpidon avulla. Siinä jokaiseen tukkipuuhun kiinnitetään elektroninen tunnistekortti, josta löytyy puun numero, koko, tilavuus, tavaran laatuarvo ja muuta tärkeää tietoa. Näistä tiedoista kertyy tulli-, vero-, ym. muille tarkastuselimille yhteinen sähköinen tietokanta täydellisine tietoineen kaikista vientiin tarkoitetuista tukkipuista …

Luonnonvaraministeri Trutnev: Lainsäädännössä laittomia hakkuita mahdollistavia porsaanreikiä

Venäjän luonnonvaraministeri Juri Trutnev toteaa metsälehti Rossijskaja lesnaja gasetan artikkelissa, että laittomien hakkuiden torjunta on pitkäaikainen ongelma. Valtionviranomaiset ovat vuosikausia kertoneet, kuinka he pyrkivät ehkäisemään laittomia hakkuita ja vähentämään metsään kohdistuvaa rikollisuutta. Tulokset ovat jääneet niukoiksi ja laittomuudet jatkuvat suunnilleen entisellään. Trutnevin mukaan lainsäädännön, valvontamenettelyn ja tullauksen porsaanreiät eivät välttämättä ole tahattomia, sillä niiden korjaamista vastustetaan systemaattisesti. Nähtävästi kaikissa metsänkäyttöä, puun tullausta ja kuljetusta valvovissa virastoissa on henkilöitä, jotka joko …

Tietoa Venäjän metsistä

Kansainvälinen tutkimuslaitos International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) on avannut englannin- ja venäjänkielisen internetsivuston Venäjän metsätaloudesta. Sivustosta löytyy tietoa metsävaroista, metsien kasvusta, käytöstä ja hoidosta, jne. Metsävaratilastojen lähteenä on käytetty Venäjän metsäviraston julkaisemia tietoja. Englanninkielinen sivusto: Russian Forests & Forestry

Puun tuonti vähentynyt selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastotiedotteen mukaan maaliskuussa Suomeen tuotiin 1,4 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tammi–maaliskuun kumulatiivinen tuonti jäi 3,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli selvästi keskimääräistä vähäisempää. Viimeksi vuonna 2000 vuoden ensimmäisen neljänneksen puun tuonti on jäänyt kuluvaa vuotta pienemmäksi. Alkuvuoden puun tuonnista 79 prosenttia tuli Venäjältä. Latvian osuus oli 8 ja Viron 6 prosenttia. Maiden osuudet puun tuonnista olivat tavanomaisia. Tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka osuus tuonnista oli 34 prosenttia. Tuontipuun hinnat ovat …

Luonnonvaraministeriö pyytää lisäaikaa alueiden metsäsuunnittelulle

Venäjän luonnonvaraministeri Juri Trutnev on pitänyt puheenvuoron Federaationeuvostossa metsälain käyttöönoton sujumisesta. Hänen mukaansa Luonnonvaraministeriö on valmistellut 23 normia, jotka odottavat viimeistä silausta ja näin ollen federatiivisella tasolla metsälain käyttöönotossa on pysytty asetetussa aikataulussa. Metsähallinnon keskeytymätön toiminta on turvattu siirrettäessä valtuuksia subjekteille, joille on myös suunnattu kaikki tehtävien hoitoon tarvittavat varat. Tärkeitä asioita on vielä kuitenkin ratkaisematta. Alueiden on 1.1.2008 mennessä määriteltävä metsänhoitoalueiden ja puistometsien rajat, muodostettava alueelliset metsähallintoyksiköt (metsänhoitoalueet), laadittava …

Greenpeace: Venäjän keskeneräinen metsälainsäädäntö luo mahdollisuuksia laittomuuksiin

Venäjällä käynnissä oleva metsälainsäädännön uudistus mahdollistaa laittomat hakkuut monella tavoin, kertoi Greenpeacen Venäjän metsäkoordinaattori Aleksei Jaroshenko tiedotustilaisuudessa tiistaina. Laittoman puun myynnin kieltävä EY-lainsäädäntö voisikin voimaantullessaan suojata kuluttajia laittomalta puulta. Jaroshenkon mukaan nykytilanne tekee laillisen toiminnan tässä vaiheessa vaikeaksi ja luo paljon mahdollisuuksia korruptioon, minkä vuoksi laittomat hakkuut ovat edelleen yleisiä Venäjällä. Uusi lainsäädäntö edellyttää puuta ostavilta yrityksiltä entistä suurempaa panostusta puun laillisen alkuperän varmistamiseen, sanoo Aleksei Jaroshenko. Venäjän uusi metsälaki …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.