Hakkuulupa halutaan palauttaa puun alkuperän seurantaan

Puukaupan valvontaa tiukentava lakiluonnos on julkaistu ja asetettu julkisen keskustelun alaiseksi. Metsälakiin ehdotetaan muutoksia, joiden jälkeen puukuljetuksen sähköisen kuormakirjan myöntäisi paikallinen metsäviranomainen (lesnitšestvo). Kuormakirja olisi sidottu konkreettiseen leimikkoon ja puumäärä vastaisi korjuuyrityksen tekemää metsänkäyttöilmoitusta. Kuormakirja olisi myös paikkatietoon sidottu. Lesnitšestvo vastaisi tietojen viennistä puukaupan valvontajärjestelmään LesEGAIS. Käytännössä muutos palauttaisi aikaisemmin käytössä olleen hakkuuluvan (lesorubotšnyi bilet). Tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole määritelty yksiselitteistä käsitettä puuvarastolle. Myöskään vaatimuksia varaston puutaseen eli puuerien …

Kirjoittelua koivutukin vientikiintiön vaikutuksista ja puun riittävyydestä Venäjällä

Venäläisten metsäalan lehtien artikkeleissa arvioidaan koivutukin vientikiintiön vaikutuksia ja raaka-aineen riittävyyttä yrityksissä. Lesnoi Region, Luoteis-Venäjän metsälehti: Venäläisillä puunkorjuuyrityksillä on ongelmia saada koivutukkia kaupaksi, joten sitä myydään polttopuuksi. Vaneritehtaiden tukkivarastot ovat täynnä, eikä markkinoilla ole tähän vuodenaikaan ulkomaisia ostajia. Talvella ongelma pahenee, kun koivutukin vientirajoitus astuu voimaan. Ylitarjonnan taustalla ovat puunkorjuun hyvät sääolosuhteet. Sveza-Lesin varajohtajan Boris Frenkelin mukaan tukit saa kaupaksi syksyllä, kun puusta alkaa tyypillisesti olla pulaa. Puunkorjuuyritykset ovat eri …

Luoteis-Venäjän kuusikot kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta

Petroskoissa esiteltiin ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia Luoteis-Venäjän metsiin, esimerkkinä Arkangelin alue ja Karjalan tasavalta. Tutkimusprojektia toteuttavat Venäjän WWF, Itä-Suomen yliopisto ja Ruotsin metsähallitus. Tulokset perustuvat analyysiin, jossa mallinnettiin muutoksia 100 vuoden aikana yleisimmissä metsätyypeissä koskemattomilla metsäalueilla, talousmetsissä sekä nuorissa metsissä, joissa harjoitetaan intensiivistä metsätaloutta. Ennusteessa otettiin huomioon eri ilmastonmuutosskenaariot sekä metsänkäsittelyn strategiat. Lämpötilan nousu 4,5–7,4 asteella ja kosteuden lisääntyminen 19-33 prosentilla vaikuttavat merkittävästi Luoteis-Venäjän metsien kasvuun, dynamiikkaan, tilaan ja tuottavuuteen. Kuusi …

Venäjän metsäsektorin kehittämisstrategia 2030 hyväksytty

Venäjän metsäsektorin kehittämisstrategia vuoteen 2030 (Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года) on hyväksytty hallituksen päätöksellä. Strategian yleisiä tavoitteita ovat metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä, metsäsektorin merkityksen nostaminen maan sosio-ekonomisessa kehityksessä sekä tehokas metsien käyttö, suojelu ja uudistaminen. Keskeisinä strategian linjauksina ovat selluntuotannon kehittäminen vientimarkkinoille pakkauskartongin ja hygieniatuotteiden tuotannon kasvattaminen kotimarkkinoille sahatavaran, puulevyjen, huonekalujen ja puutalojen tuotannon lisääminen sekä koti- että vientimarkkinoille. Strategian toteutuksen seurauksena metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta …

Venäjän Kaupallisen edustuston tapahtumia Helsingissä

Venäjän Kaupallinen edustusto Suomessa kutsuu Teidät osallistumaan seuraaviin taloudelliseen yhteistyöhön tähtääviin tilaisuuksiin ja seminaareihin, jotka järjestetään syksyn aikana edustuston tiloissa, osoitteessa: Tehtaankatu 1 C, Helsinki: Venäläisten rakennusmateriaalien tuottajien esittelytilaisuus 11.lokakuuta 2018 klo 14.00-17.00, jossa alan johtavat yritykset esittelevät itsensä ja tuotteitaan. Tapahtuman ohjelman puitteissa esitellään yritykset ja niiden tuotteet suomalaisille elinkeinotoimijoille, pidetään B2B-neuvotteluja; Novgorodin alueen bisness-missio 23. lokakuuta 2018 klo 9.00-11.30. Helsingissä vierailee Novgorodin alueen kuvernööri Andrei Nikitinin johtama valtuuskunta. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.