Raportti venäläisestä metsäntutkimuksesta

Välkky E. 2008. Venäläinen metsäntutkimus – asiantuntija-arviot ja kirjallisuuskatsaus metsänuudistamisen tutkimukseen. Moniste 64 s. Raportissa tarkastellaan venäläisen metsäntutkimuksen tilaa Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen käyttäen aineistona Venäjällä vuosina 1992–2002 julkaistuja metsänuudistamisen ja taimikonhoidon tutkimuksia sekä metsäalan asiantuntijoiden haastatteluja. Raportti

Korjauksia metsälakiin

Venäjän metsälakiin on tehty pieniä muutoksia kiinteistörekisteriä koskevaan lakiin liittyen (Federalnyj zakon ot 13.5.2008 N 66-FZ, pykälät 17 ja 20): Metsälain pykälän 69 kohta 3 kumotaan; Metsälain pykälän 79 kohdan 6 alakohdassa 2 sana ”rekisterikartta” (kadastrovyj plan) korvataan sanalla ”rekisteripassi” (kadastrovyj pasport); Metsälain pykälä 92 muutetaan seuraavaan muotoon:”Pykälä 92. Metsäpalstojen merkitseminen valtion rekisteriinMerkittäessä metsäpalstoja valtion rekisteriin noudatetaan 24. heinäkuuta 2007 annettua federaation lakia N 221-FZ ”Valtion kiinteistörekisteristä”.” Kumotaan pykälän 23 …

Puun tuonti Suomeen maaliskuussa 2008

Suomeen tuotiin maaliskuussa 1,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, josta 1,2 miljoonaa kuutiometriä oli venäläistä, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Venäjän osuus Suomeen tuodusta puusta on viime vuoden heinäkuusta lähtien jäänyt jatkuvasti alle 70 %, mutta maaliskuussa osuus kuitenkin kasvoi yltäen 74 %. Venäläisen tuontipuun hinnan nousu pysähtyi kuluvan vuoden alussa. Ulkomaankauppatilastoihin kirjautuvat puun tuontihinnat (CIF) sisältävät muiden valtioiden asettamat vientitullimaksut. Puuta tuotiin maahamme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Vain huippuvuosina 2005 ja …

Venäjän puunvienti väheni huhtikuussa neljänneksellä

Venäjän tullin aineistojen mukaan metsäteollisuuden tuotteiden osuus koko Venäjän viennistä oli tammi-huhtikuun 2008 aikana 2,7 % (v. 2007 3,7 %). Raakapuuta vietiin ko. ajanjaksolla noin 14 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 11 % vähemmän kuin edellisvuonna. Raakapuun viennin arvo nousi 4 %. Huhtikuussa 2008 Venäjältä vietiin raakapuuta 3,4 milj. kuutiometriä, 26 % vähemmän verrattuna edellisvuoden huhtikuuhun (4,6 milj. m³). Lähde: Venäjän tullin tilastotiedotteet

Venäjän pientalorakentamista jarruttavat tonttien ja kunnallistekniikan puute

Venäjällä halutaan edistää keskiluokalle suunnattujen pientalojen rakentamista. Pientalon neliöhinnan tulisi olla keskimäärin 20 000 ruplaa (545 €), kirjoittaa Woodbusiness.ru -portaali. Venäjän presidentin asettaman tavoitteen saavuttamisen mahdollisuuksia on pohdittu viime viikolla aluekehitysministeriössä kokoontuneessa kansallisen asuntohankkeen työryhmässä. Tilastotietojen mukaan nykyisin suunnilleen joka toinen asuineliömetri tulee omakotitaloon. Vuonna 2006 hallitus asetti tehtäväksi saattaa pien- ja omakotirakentaminen sivistyneelle raiteelle sekä tarjota ostajille mukavia ja nykyaikaisia (samalla kohtuuhintaisia) tyyppitaloja. Tuolloin päätettiin koemielessä rakentaa kolmeen federaatiopiiriin …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.