Presidentti Putin tutustui Karjalan metsäsektoriin

Pertti Veijolan mediakatsaus, UM/Moskova Presidentti V. Putin tutustui 21.07. Luoteis-Venäjän federaatiopiirin matkallaan myös Karjalan tasavallan metsäteollisuuteen ja metsätalouteen. Presidentti on hyvin informoitu metsäasioiden suhteen. Hän totesi, että neuvottelussa esitetyt näkökohdat otetaan huomioon metsälain ja muiden säädösten jatkovalmistelussa. Putinin vierailu tukee sitä käsitystä, että Karjalan metsäkompleksin kokonaisuuden kehittäminen on koko federaation kannalta tärkeä pilot-hanke. Pitkä neuvottelu metsäasioista voidaan tulkita presidentin tueksi luonnonvaraministeriön kehittämistoiminnalle. Karjalan tasavallan päämies S. Katanandov antoi samassa yhteydessä …

Metsäyhtymä ”Titan” hakee puunkorjuuyrityksilleen FSC-sertifikaattia

Titan-yhtymän kolmelle puunkorjuuyritykselle (Ust-Pokschengskij lespromhoz, Schalakuschales, Velskin puunkorjuuyritys) aiotaan hakea FSC-sertifikaattia, kertoo yrityksen lehdistöpalvelu Lesprom.ru-portaalin uutisten mukaan. Ennakkoauditoinnin tekee akkreditoitu yritys NEPCon lokakuun aikana. Korjaus- ja parannusehdotusten toteutuksen jälkeen yrityksille haetaan varsinaista sertifikaattia. Kolmen yrityksen ennakkoauditoinnin kustannus on noin 12 000 $ ja siitä vastaa Arkangelin sellu- ja paperitehdas. Metsäyhtymä Titan perustettiin vuonna 1990 ja siihen kuuluvat Arkangelin sellu- ja paperitehdas, 2 sahaa, 14 puunkorjuuyritystä, 2 kartonkipakkaustehdasta, logistiikkayrityksiä sekä lukuisia …

Kilpailu kiristyy Venäjällä

Venäjän poliittinen ja taloudellinen tilanne on ollut vakaa viime vuosina. Talous ja ulkomaankauppa ovat kasvaneet ja yritysten toimintaedellytykset parantuneet. Myös Suomen Venäjä-kauppa on kasvanut voimakkaasti ja investoinnit ovat lisääntymässä. Kilpailu Venäjän markkinoilla on kuitenkin kiristymässä. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) tuoreessa julkaisussa ”Venäjän markkinat muutoksessa – Teollisuuden Venäjä agenda” käsitellään tilannetta Venäjällä elokuussa 2003 sekä arvioidaan Venäjän WTO-neuvotteluja, EU:n ja Venäjän taloussuhteita, monenkeskistä alueellista yhteistyötä sekä Suomen ja Venäjän taloussuhteita …

Pakollisen liikennevakuutuksen vaatiminen keskeytetty Venäjällä

Venäjän varaliikenneministeri Nasonov ilmoitti Suomen liikenne- ja viestintäministeriölle 25. elokuuta, että Venäjä on keskeyttänyt pakollisen liikennevakuutuksen vaatimisen. Keskeytys koskee kaikkea henkilö- ja tavaraliikennettä ja on voimassa siihen saakka, kunnes vakuutusten myynti saadaan järjestettyä rajanylityspaikoille. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan liikennevakuutus on sinänsä hyvä, koska se koskee myös venäläisiä ajoneuvoja ja edistää Venäjän pääsyä mukaan kansainväliseen vihreä kortti –järjestelmään. Lähde: Suomen liikenne- ja viestintäministeriö

Venäläiset odottavat 3,5 miljardin $ vuosituloja kasvihuonekaasujen päästökaupasta

Venäjän duuman talouspolitiikan komitean puheenjohtajan G.Tomchinin mukaan Venäjä voi odottaa saavansa 3,5 miljardin dollarin vuositulot päästökiintiöiden myynnillä Kioton pöytäkirjan ratifioinnin jälkeen. Asiantuntijoiden mielestä Venäjällä on merkittävä ekologinen rooli, koska kasvihuonekaasujen päästöt ovat 25 kertaa pienemmät kuin Saksassa ja Englannissa ja 6 kertaa pienemmät kuin USA:ssa ja Ranskassa. Tämän vuoksi energiakustannukset teollisuustuoteyksikköä kohti ovat kolme kertaa suuremmat Venäjällä verrattuna kehittyneisiin maihin. Lähde: Lesprom.ru

Venäjän maareformin eteneminen

Pertti Veijolan ja Kaisa Honka-Hallilan muistio, UM/Moskova Venäjän federaation hallitus käsitteli 10.07. maareformia. Uudistuksen päätavoitetta ei ole saavutettu, koska vielä ei ole syntynyt toimivia maaomaisuuden markkinoita. Pääongelmia ovat kiinteistön muodostukseen ja rekisteröintiin liittyvät puutteet, maanvuokrauksen ja lunastusten hinnoittelu sekä alueellisten säädösten vajavaisuus. Hallitus antoi ministeriöille ja muille organisaatioille useita valmistelutehtäviä maareformin nopeuttamiseksi. Presidentti on allekirjoittanut uudet perheviljelmiä ja kotitarvepalstoja koskevat lait sekä antanut asetuksen maataloustuottajien aseman parantamisesta. Maareformi 220803

Karjalaan ehdotetaan jyrkkiä toimia metsäteollisuuden tilanteen muuttamiseksi

Karjalan päämies Sergei Katanandov esittää jyrkkiä toimenpiteitä tasavallan metsäteollisuuden tilanteen muuttamiseksi. Hän korosti StoraEnson Impilahden sahan avajaisissa pitämässään puheessa, että on tullut aika ”joko lopettaa kannattamattomat sahat tai modernisoida ne”. Lisäksi hän totesi, että ”enää ei saa suvaita tilannetta, jossa vain kolmasosa Karjalassa tuotetusta sahatavarasta voidaan myydä markkinahintaan ja loput on käytännössä jätettä”. Impilahden sahan S.Katanandov mainitsi hyvänä esimerkkinä nykyaikaisesta tuotannosta. Lähde: Karjalan hallituksen www-sivut

Apua yhteyksien luontiin Arkangelin metsäteollisuusyritysten kanssa

Arkangelin alueella on rekisteröity Metsäteollisuuden pk-yritysten yhdistys (Ассоциация малого и среднего бизнеса лесопромышленного комплекса), joka yhdistää koko alueen yrityksiä. Yhdistyksen puheenjohtajan Andrei Anninin mukaan toiminnan tavoitteena on auttaa puunkorjuu- ja -jalostusyrityksiä mm. raaka-aineen hankintaan, puunkorjuuseen, pitkäaikaisiin luottoihin ja viranomaisyhteyksiin liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys auttaa yrityksiä luomaan liikesuhteita. Se on avoin organisaatio, johon voivat liittyä myös muut kuin puunjalostukseen liittyvät yritykset. Perustamiskokous pidettiin vuoden alussa Arkangelin alueen metsäteollisuusosastossa. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Berezniken …

Luonnonvaraministeriön metsälakiesitys

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriö on toimittanut 11.08. federaation hallitukselle esityksensä metsälain uudistamiseksi ja laiksi metsämaksuista. Hallitus käsittelee asiaa 04.09. Metsälakiesitys on pääpiirteiltään aikaisempien esitysten kaltainen. Uutena asiana esitetään, että metsävarannon osia voitaisiin vuokrata mm. rakentamiseen ja matkailutarkoituksiin. Nämä alueet voisi vuokraaja myöhemmin lunastaa. Näin syntyisi yksityinen metsävarannon omistus. Jos metsälaki ja metsämaksulaki säädetään nyt esitetyssä muodossa, jää monien asioiden ohjaus määriteltäväksi muissa laeissa ja alemmissa normeissa. Venäjän metsälainsäädännön monimutkaisuus …

Yritysvaltaukset

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Adam Smith Instituutti järjesti Moskovassa 01.- 02.07 kansainvälisen konferenssin ”Korporaatioiden valtaukset Venäjällä”. Vuonna 2002 Venäjällä tapahtui 1870 yritysvaltausta, joista 76 % oli ns. vihamielisiä valtauksia. Valtauksia tapahtuu lähes kaikilla aloilla vaikka viime aikoina metsäteollisuus on ollut eniten esillä. Ns. vihamielisten valtausten päämenetelmiä ovat: laiton konkurssi, laittomien rinnakkaisten yritysten hallintoelinten perustaminen sekä laittomat oikeusprosessit. On todennäköistä että ongelmaa ei pystytä poistamaan nopeasti. ”Administratiivisen resurssin” käyttö yritysten välisessä …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.