Venäjänkielinen puutavaran mittausopas

Venäjällä valmisteilla olevan puutavaran kauppaa ja kuljetusta koskevan lain yhtenä tarkoituksena on uudistaa puutavaran mittaukseen liittyviä käytäntöjä. Tähän liittyen puun ja sahatavaran standardeihin ja sertifikaatteihin erikoistunut Lesexpert-keskus on julkaissut luonnoksen puutavaran mittausoppaasta. Luonnosta täydennetään kommenttien ja palautteen perusteella. Opas on ladattavissa täällä. Lähde: Lesexpert

Talousuutisia Moskovasta 11.–24.5.2012

Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet: Metsätalousvirasto siirrettiin takaisin luonnonvara- ja ympäristöministeriöön. Virasto ehti olla vain 1,5 vuotta suoraan hallituksen alaisuudessa, jonne se siirrettiin luonnonvara- ja ympäristöministeriöstä syksyllä 2010 katastrofaalisten metsäpalojen jälkipyykin seurauksena. Greenpeace Russian mukaan siirto merkitsee melko varmasti metsätalousviraston tehtävien ja toimivaltuuksien supistuksia. Uudeksi luonnonvara- ja ympäristöministeriksi nimitettiin Juri Trutnevin tilalle Sergei Donskoi. Tätä ennen hän toimi vuosina 2008–2011 varaministerinä, kunnes viime vuonna hänet nimitettiin valtion holding-yhtiön …

Karjalan investointihankkeet 2012

Vuonna 2012 on Karjalan tasavallassa vietävä päätökseen 12 mittavaa investointihanketta, tiedottaa talouskehitysministeriö. Listalla on useita metsäalan hankkeita. Syyskuussa tulisi käynnistää suunnitelmien mukaan Petroskoin kaupungin alueella Kalevala OSB -levytehtaan ensimmäinen vaihe. Alkuvaiheessa tehtaan kapasiteetti on 300 000 kuutiometriä OSB -levyä, seuraavassa vaiheessa kapasiteettia nostetaan 500 000 kuutiometriin. Koko investointihankkeen arvo on yli 6 miljardia ruplaa (150 milj. €). Key Forest -yrityksen sahalaitos käynnistetään kesällä 2012 Sortavalan piirissä, tällä hetkellä saha on …

Mondi Syktyvkarilla ongelmia vuokrametsiensä kanssa

Komin tasavallan metsäkomitea on jättänyt Komin arbitraatio-oikeuteen kanteita Mondin metsänvuokrasopimusten mitätöimisestä eräillä alueilla. Syynä on yrityksen jatkuva vuokrasopimusten ehtojen rikkominen, mm. hakkuumahdollisuuksia ei ole käytetty täysimääräisesti eikä metsänuudistamistöitä ja palontorjuntaa tehty riittävästi. Metsäkomitean tietojen mukaan 5 miljoonan kuutiometrin hakkuumahdollisuudesta hakattiin vain 2 miljoonaa vuonna 2011. Vuokranantajan mielestä käyttämättömät metsät tulisi alivuokrata edelleen tai antaa muille yrityksille. Uutinen on julkaistu Komin arbitraatio-oikeuden nettisivuilla lähdeviitteenä Komin talousuutiset. Mondista ei ole asiaa kommentoitu. …

Luoteis-Venäjän metsäohjelman loppuseminaarissa todettiin Suomi-Venäjä metsäyhteistyön jatkuvan muuttuneessa muodossa

− Luoteis-Venäjän metsäohjelman neljännen vaiheen päättyminen merkitsee myös perinteisen lähialueyhteistyön päättymistä. Arvokas yhteistyö on jatkunut 15 vuotta. Tänä aikana toimijoiden roolit ovat muuttuneet ja uusia yhteistyömuotoja tarvitaan, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen puhuessaan Luoteis-Venäjän metsäohjelman loppuseminaarissa 10.5. Lähialueyhteistyövaroista ei rahoiteta enää metsäyhteistyötä, eikä entisenlainen työskentelymalli ole nykytilanteeseen edes paras mahdollinen. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja venäjän federaation Metsäviraston välillä on jo siirrytty strategisen tason yhteistyöhön. Venäjä on liittymässä maailman …

Venäjän puunviejille erävoitto kuoreen liittyvässä tullauskysymyksessä

Federaation oikeuselimet ratkaisivat puun kuoreen liittyvän tullimaksukiistan metsäalan vientiyritysten eduksi, kirjoittaa Karjalan metsälehti ”Lesnaja Karelija”. Ylimääräisiä tullimaksuja on palautettu yrityksille jo 14 miljoonaa ruplaa. Tällä hetkellä vielä kaksi vientiyritystä laatii asiakirjoja tullin mittausmenetelmästä koituneiden ylimääräisten tullimaksujen palauttamiseksi. Tähän liittyvistä tapahtumista kertoo Karjalan metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liiton varapuheenjohtaja Kirjanov. Epätarkoituksenmukaiset menetelmät Venäjän tullilla on käytössä oma raakapuun mittausmenetelmä, joka ei vastaa venäläistä eikä kansainvälistä käytäntöä, jossa puun tilavuus mitataan ilman …

Talousuutisia Moskovasta 26.4.–10.5.2012

Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet: Greenpeace Venäjä: kevään metsäpalotilanne huonompi kuin 2010 ja 2011. Venäjän tiedeakatemian avaruustutkimusinstituutin satelliittiseurannan mukaan 1.4.–2.5. välisenä aikana Venäjän metsäpaloala oli 1,2 miljoonaa hehtaaria. Virallisten tilastojen mukaan koko vuoden 2011 metsäpaloala oli noin kaksimiljoonaa hehtaaria, mutta ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan todellisuudessa ala oli noin yhdeksän miljoonaa hehtaaria. Greenpeace kertoo, että luotettavia virallisia tietoja metsäpaloalasta ei ole saatavilla. Satelliittiseurannan sekä Venäjän metsätalousviraston ja hätätilaministeriön päivittäisten metsäpaloalojen …

Solombalales valmistelee investointeja selluntuotantoon

Solombalalesin johtaja esitteli yrityksen kehityssuunnitelmia holdingyhtiön viisivuotisjuhlissa. Puunkorjuuta kehitetään edelleen ja koneita uusitaan, tavoitteena 1,75 miljoonan kuutiometrin vuosittaiset hakkuut. Solombalan sahalla aloitettu uuden sahalinjan rakennustyö saatetaan päätökseen ja seuraavana on suunnitteilla 650 milj. ruplan (17 milj. €) investointi sahatavaran jatkojalostukseen. Holdingyhtiöön kuuluvaa Solombalan sellu- ja paperitehdasta modernisoidaan ja seuraavan viiden vuoden aikana on tarkoitus aloittaa uuden sellutehtaan rakentamisen suunnittelu. Uusi tehdas tulee Solombalan tehtaan alueelle ja sen kapasiteetti tulee olemaan …

Puun tuonti vaisua alkuvuonna

Puun tuonti Suomeen jäi sekä tammi- että helmikuussa 0,6 miljoonaan kuutiometriin. Tuonti lähti vuoden alusta tavanomaista vaisummin liikkeelle. Tammi–helmikuun kumulatiivinen tuonti oli 9 % edellisvuotista pienempi ja vain noin puolet edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta. Tammi–helmikuun tuonnista 0,5 miljoonaa kuutiometriä oli haketta, jonka tuonti lisääntyi 17 prosentilla viime vuodesta. Seuraavaksi eniten tuli koivukuitupuuta (0,3 milj. m³), jonka tuonti supistui kuitenkin 29 prosentilla vuoden takaisesta. Muiden puutavaralajien tuonti jäi selvästi näitä kahta …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.