Presidentin määräys: Rosleshoz siirtyy hallituksen alaisuuteen

Presidentti Medvedev on odotusten mukaisesti allekirjoittanut määräyksen (27.8.2010) aiemmin Maatalousministeriön alaisuudessa toimineen metsätalousvirasto Rosleshozin siirtämisestä suoraan hallituksen alaisuuteen. Heti voimaan astuneen määräyksen taustalla on pääministeri Putinin esitys, joka syntyi paljolti vastauksena kuluneen kesän vaikean metsäpalotilanteen herättämään kritiikkiin. Medvedevin määräyksen myötä Venäjä ottaa askelen takaisin kohti vanhaa metsähallintojärjestelmää, jonka mukainen, itsenäisesti toimiva valtiollinen metsävirasto Federalnaja sluzhba lesnogo hozjaistva lakkautettiin vuonna 2000. Käytännössä uudistus tarkoittaa Rosleshozin aseman vahvistumista ja samalla myös sitä, …

Venäjän tullipolitiikan vaikutuksista Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan

Jutila, Lasse, Karvinen, Sari, Leinonen, Timo & Välkky, Elina. Metsäntutkimuslaitoksen työraportteja 155. Raportissa tarkastellaan Venäjän metsäsektoriin liittyvien tullipoliittisten toimenpiteiden vaikutusta Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan vuosina 2002–2009. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2231-9

Putin vaihtoi Rosleshozin johdon

Pääministeri Putin nimesi metsätalousvirasto Rosleshozin uudeksi johtajaksi Viktor Masljakovin, joka täten nostettiin varajohtajan paikalta korvaamaan viraston johtajana vuodesta 2008 toiminutta Aleksei Savinovia. Henkilövaihdosten takana on Rosleshozia kohtaan herännyt voimakas kritiikki metsäpalojen sammutustöiden organisointia koskien. Organisaatiomuutokset eivät todennäköisesti pääty tähän, sillä samanaikaisesti valmistellaan myös Rosleshozin siirtoa suoraan hallituksen alaisuuteen. Lähde: PRIME-TASS

Metsäteollisuuden ulkomaiset investoinnit romahtivat tammi-kesäkuussa

Valtion tilastokomitea ilmoittaa Venäjälle vuoden 2010 tammi-kesäkuun tehtyjen ulkomaisten investointien määräksi 30,4 miljardia USD, mikä on 6 % vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2009. Sekä mekaanisen puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden että sellu- ja paperiteollisuuden osalta ulkomaisten investointien määrä romahti lähes puoleen vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta. Tammi-kesäkuussa 2010 ulkomaisia investointeja kertyi mekaanisen puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden osalta 167 miljoonaa USD ja sellu- ja paperiteollisuuden osalta 464 miljoonaa USD. Mekaanisen puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden investoinneista …

Karjalan metsäministeri toivoo vientitullien määrittämistä oman käytön mahdollisuuksien pohjalta

Karjalan uusi metsäministeri Sergei Shtrahov, joka siirtyi tehtävään Luoteis-Venäjän alueen metsäosaston johtajan paikalta, kertoo Woodbusiness.ru portaalissa näkemyksistään Karjalan metsäsektorin tilanteesta ja valottaa ministeriön tulevia suunnitelmia. Ministerin mukaan tilanne Karjalan metsäsektorilla on edelleen haasteellinen, joskin kuopasta ollaan nousemassa pienin askelin ylöspäin. Karjalan metsäsektorin ongelmista keskeisimpinä Shtrahov näkee vientitullit ja uuden metsälain käyttöönottoon liittyvät haasteet. Ajankohtaisina ongelmina ovat jo mainittujen lisäksi metsäpalot, raaka-ainepula ja metsävuokramaksujen laiminlyönnit. Lisäksi työtä teettävät tulevan kauden budjetin …

Venäjän metsäteollisuuden vienti nousussa tammi-kesäkuussa 2010

Venäjän tullin tilastojen mukaan metsäteollisuuden vienti muodosti vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla 1,9 % maan viennin kokonaisarvosta. Raakapuuta vietiin tammi-kesäkuussa 2010 yhteensä 10,5 miljoonaa mottia, mikä on 1 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Kokonaisuutena Venäjän metsäteollisuuden vienti on kuitenkin nousussa. Sahatavaraa vietiin tammi-kesäkuussa 17 %, vaneria 17 %, sellua 5 % ja sanomalehtipaperia 9 % enemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla. Viennistä 90 % suuntautui IVY -maiden ulkopuolelle. Lähde:Venäjän …

Putin valmis siirtämään Rosleshozin hallituksen alaisuuteen

Pääministeri Putin esitti metsätalousvirasto Rosleshozin siirtämistä suoraan Venäjän Federaation hallituksen alaisuuteen. Putin aikoo jättää asiasta ehdotuksen presidentti Medvedeville, joka aikanaan päättää uudistuksen toteuttamisesta. Tarve nykyisin maatalousministeriön alaisuudessa toimivan Rosleshozin organisaation uudistamiselle on ollut esillä jo monesti aiemminkin, viimeksi kuluvan vuoden toukokuussa, jolloin Rosleshoz jätti hallitukselle oman esityksensä metsähallinnon yhtenäistämiseksi. Molemmissa esityksissä on todettu ongelmaksi Venäjän nykyisen metsähallinnon sirpaleisuus. ”Nykytilanteessa päätöksenteko jakautuu liian monen eri tahon kesken, jolloin tehokas toiminta ei …

Metsäpolitiikan vaikutus metsävarojen käyttöön ja metsäteollisuuden investointeihin Venäjällä

Jutila, Lasse. Metsäntutkimuslaitoksen työraportteja 162. Julkaisussa kuvataan Venäjällä viime vuosina harjoitetun metsäpolitiikan keskeisiä keinoja ja niiden vaikutksia maan metsäsektorin kehitykseen. Tutkimuksen taustatietona on kartoitettu maan metsäsektorin kehitystä Neuvostoajalta 2000-luvulle. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2240-1

Karjalan metsäministeri vaihtui

Karjalan tasavallan päämies Andrei Nelidov on allekirjoittanut toimeksiantoja henkilövaihdoksista aluetasavallan hallituksessa. Vladimir Jurjevin virkasuhteen päätyttyä Karjalan tasavallan uudeksi metsäministeriksi nimitettiin Sergei Shtrahov, joka aloittaa tehtävässään heti. Talouskehitysministeriksi nimettiin samassa yhteydessä Valentin Luntsevitsh. Lähde: Karjalan tasavallan hallituksen sivut

Lahdenpohjan vanerikombinaattia modernisoidaan

Lahdenpohjan Bumex-vanerikombinaatissa käynnistettiin uusi kuivaamo, jonka arvioidaan nostavan kombinaatin työn tuottavuuden kaksinkertaiseksi ja tuotantomäärän rahassa laskettuna kolminkertaiseksi. Kaksi ja puoli miljoonaa euroa maksanut investointi on osa pidemmän tähtäimen uudistusohjelmaa, jonka edellisessä vaiheessa, kaksi vuotta sitten, Lahdenpohjaan asennettiin Rauten toimittama erikoisnopea viiluntuotantolinja. Bumex on Karjalan tasavallan suurin vanerintuottaja, jonka nykyinen vuosituotos on noin 28 000 m3 koivuvaneria. Lähde: Karjalan Sanomat 4.8.2010

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.