Basic Element modernisoi kiinalaisten kanssa Jenisein sellu- ja paperitehdasta

Basic Element ja kiinalainen TangShan SanYou XingDa Chemical Fiber Co. ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta ja Jenisein sellu- ja paperitehtaan modernisoinnista. Tehtaan laitteistoa nykyaikaistetaan ympäristöystävälliseksi, tuotantoa laajennetaan ja infrastruktuuria parannetaan. Investoinnin suuruus on 300 miljoonaa USD. TangShan SanYou XingDa Chemical Fiber Co on yksi Kiinan suurimmista kuiduntuottajista noin 10 % markkinaosuudella. Hanke on yritykselle ensimmäinen Venäjällä. Basic Element on Venäjän johtavia investointiyhtiöitä, joka toimii mm. energia-, rakennus- ja rahoitussektoreilla. Yhtiöllä …

Venäjän alueelliset metsäviranomaiset täydennyskoulutukseen

Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz suunnittelee täydennyskoulutuksen järjestämistä alueellisille metsähallinnon johtajille. Kurssit alueiden päämetsänhoitajille järjestää yleisvenäläinen johtajien ja metsätalousasiantuntijoiden täydennyskoulutusinstituutti (VIPKLH). Metsätalousviraston mukaan toimiala kärsii tällä hetkellä työntekijäpulasta. Erityisesti alan koulutuksen saaneesta hallintohenkilöstöstä on pula. Joillakin alueilla metsähallinnon toimielinten johtaviin tehtäviin nimitetään henkilöitä, joilla ei ole alan koulutusta eikä käytännön kokemusta alalta.Ongelma pyritään ratkaisemaan kurssituksen avulla. Lähde: Rossiiskie lesnye vesti

Metsätalouden rahoitus kaksinkertaisuu

Venäjän metsätalouden kokonaisrahoitus kaksinkertaistuu vuoden 2011aikana ja on lähes 40 miljardia ruplaa (n. 1 mrd €). Alueiden rahoitusosuus kasvaa 3 miljardista 6,5 miljardiin ruplaan viime vuoteen verrattuna. Federaation rahoitus metsätaloudelle on tänä vuonna kokonaisuudessaan 33 miljardia ruplaa, josta 18 miljardia ruplaa ohjataan alueille valtionapuna. Lisäksi valtio subventoi metsien paloturvallisuustekniikan hankintoja 5 miljardilla ruplalla. Metsätalousvirasto tekee lähiaikoina suunnitelmat vuosille 2012–2013 ja laatii uudet kaksivuotiset sopimukset alueiden kanssa. Metsän käyttömaksujen korottamista ja …

Venäjän metsätalousvirasto ryhtyy soveltamaan velallisiin alueisiin sanktioita

Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz aikoo ryhtyä tiukkoihin toimenpiteisiin sellaisten alueiden suhteen, jotka eivät tilitä keräämiään metsänkäyttömaksuja täysimääräisinä budjettiin. Venäjän alueiden budjettivelka federaatiolle kasvoi vuonna 2010 lähes 500 miljoonalla ruplalla ja ylitti jo 4 miljardin ruplan rajan (n. 100 milj.€). Rosleshozin johtaja Viktor Masljakov totesi, valtiovalta ei yleisesti ottaen voi suostua kuvernöörien pyyntöihin velkojen alaskirjaamisesta. Kussakin konkreettisessa tapauksessa on selvitettävä, mistä maksurästit johtuvat ja onko tehty jotakin velan perimiseksi ajallaan. Viraston johtaja …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti vuonna 2010

Venäjän tilastopalvelu Rosstat on julkaissut tuotantolukuja vuodelle 2010. Kaikkien metsäteollisuuden tuotteiden tuotantomäärät ovat kasvaneet vuoteen 2009 verrattuna. Suurinta kasvu oli levyteollisuudessa. Venäjän tullin julkaisemista tiedoista käy ilmi, että myös metsäteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa viime vuonna paperia lukuunottamatta. Raakapuun vienti väheni kaksi prosenttia. Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti: Tuotannon ja viennin kehittyminen: Lähteet: Rosstat, Venäjän tulli

Venäjän tuontitulli päällystetylle painopaperille jatkuu alennettuna

Tulliliiton komissio alensi päällystetyn painopaperin tuontitullia 15 prosentista 5 prosenttiin vuosi sitten. Nyt alennettua tullia on jatkettu edelleen 12 kuukaudeksi, uutisoi Bumprom.ru. Tullimuutoksen taustalla on painopaperin hintojen nousu, joka haitannut Venäjän painoteollisuutta. Tämän vuoden alkupuolella odotetaan ensimmäisen venäläisen painopaperitehtaan ”LWC-Kaman” avautumista. Permin alueella sijaitsevan tehtaan rakennustyöt aloitettiin 2009 vuonna, investoinnin hinta on 5,5 miljardia ruplaa (139 milj. €) ja tuotantokapasiteetti 86 000 tonnia. Tehtaan tuotannon odotetaan kattavan neljännes Venäjän kevyesti …

Puun tuonti Suomeen tasaista

Marraskuussa Suomeen tuotiin 1,1 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, ja tuonti väheni hieman edelliskuukaudesta, tiedottaa Metla. Marraskuussa tuodusta puusta 62 % oli venäläistä. Puun tuonti lähti vuoden alussa kasvamaan ja vakiintui kesäkuusta lähtien lähelle 1,2 miljoonan kuutiometrin kuukausivauhtia. Lisääntymisestään huolimatta puun tuonti ei loppuvuonnakaan ole noussut taantumaa edeltäneelle tasolle. Puun kumulatiivinen tuonti tammi-marraskuussa ylsi 11,2 miljoonaan kuutiometriin. Tuontivauhti ennakoi määrän päätyneen vuoden 2010 lopussa 12,3 miljoonaan kuutiometriin. Vaikka puun kumulatiivinen tuonti …

Rautelle yli 12 miljoonan euron tilaus Venäjälle

Raute Oyj on saanut yhteensä yli 12 miljoonan euron arvoiset tilaukset OOO ”Ilim Bratsk DOK”:ilta Venäjältä, tiedottaa yhtiö. Tilauksiin sisältyy mm. kaksi Rauten uusimmalla teknologialla toteutettavaa sorvauslinjaa ja kaksi kuivauslinjaa, jotka toimitetaan Bratskin kaupunkiin Siperiaan vuoden 2011 loppuun mennessä. OOO ”Ilim Bratsk DOK”:in vaneritehdas Bratskissa on Venäjällä suurin havuvanerin valmistaja ja ainoa, joka on keskittynyt havuvanerin tekemiseen. Bratskin vaneritehtaan vuosikapasiteetti on noin 200 000 kuutiometriä. Nyt tehtävä investointi on ensimmäinen …

Jartekille yli 20 miljoonan euron sahalaitostilaus Venäjältä

Puunjalostusyritys Kraslesinvest on tilannut Jartek Oy:ltä kaikki sahatavaran lajittelu-, paketointi- ja kuivaamolaitteet Krasnojarskin alueelle, Siperiaan rakennettavaan sahalaitokseensa, tiedottaa Jartek. Sahan tuotanto tulee olemaan ensimmäisessä vaiheessa noin 400 000 kuutiota valmista sahatavaraa vuodessa. Kraslesinvestin suunnitelmien mukaan samalle tontille rakennetaan lähivuosina noin 8 miljoonaa kuutiota puuta käyttävä puunjalostusintegraatti, jonka tuotteina tulee olemaan noin miljoona tonnia sellua, noin 800 000 kuutiota sahatavaraa ja rakennusteollisuuden tarvitsemia jatkojalosteita. Lisäksi Kraslesinvest suunnittelee rakentavansa laitoksen läheisyyteen henkilöstönsä …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.