Karjalan syyttäjänvirasto: Karjalan hakkuut ja puunvienti Suomeen laillista

Karjalan syyttäjänvirasto on tehnyt tarkastuksen televisiokanava RTR:nRehellinen salapoliisi -ohjelman esittämistä laajamittaisista laittomista hakkuista Karjalassa. Toimittajien esittämiä väitteitä tarkastettiin yhteistyössä sisäasiainministeriön ja Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n kanssa. Laajamittaisia laittomia hakkuita ei tarkistuksessa todettu. Tilastot osoittavat, että laittomasti hakatun puun määrä on 0,2 % laillisesti korjatusta puumäärästä. Rikostapausten lukumäärä on vähentynyt, vuonna 2001 rekisteröitiin 228 rikostapausta, kun viime vuonna määrä oli 128. Viranomaisten tarkastus kattoi myös tapaukset, joissa ohjelman mukaan vietiin laitonta puuta …

Lehtisahatavaran vientitulli poistettu

Venäjän hallitus on 10.4.2007 julkaissut asetuksen nro 215 ”Muutoksista Venäjän federaation tullitariffeihin ja hallituksen 23.12.2006 tekemään asetukseen nro 795 havu- ja lehtisahatavarasta (koivu- ja haapasahatavarasta)”. Hallituksen lehdistöpalvelun mukaan asetus muuttaa pituussuunnassa sahatun koivu- ja haapasahatavaran (TN VED 4407 99 980 1) tullinimikkeistössä erilliseksi ryhmäkseen, jolle ei tule lainkaan vientitullia. Nyt vientitulli on 10 %, mutta vähintään 5 euroa kuutiometriltä. Vientitulli poistetaan myös profiloiduksi listoiksi ja vuorilaudoiksi tehdyltä havusahatavaralta (TN VED …

Arkangelin sellu- ja paperitehdas investoi raaka-aineen käsittelyyn

Arkangelin sellu- ja paperitehdas on investoinut yli 2 mrd. ruplaa (noin 58 milj. EUR) puun käsittelyyn. Puunkäsittelylaitos nro 4 on Venäjän modernein ja suurin. Uudessa laitoksessa pystytään käsittelemään yli 2 milj. kuutiometriä puuta vuodessa. Nykyaikaisen teknologian ansiosta vedenpuhdistus- ja -käyttökulut, samoin lämpö- ja sähkökulut vähenevät. Haketettu kuori menee lämpövoimalaan biopolttoaineeksi. Hanke on tehokas niin taloudelliselta kuin ekologiseltakin kannalta. Viimeisten seitsemän vuoden aikana tehtaan sellun tuotto on kasvanut, mutta tuotannon energian …

Puun tuonti väheni tammikuussa

Suomeen tuotiin tammikuussa ainoastaan 0,9 miljoonaa kuutiota puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuontimäärä tippui edellisvuodesta kaksi viidesosaa ja oli 14 prosenttia pienempi kuin edeltävällä 10 -vuotiskaudella keskimäärin. Kuusitukin keskimääräinen tuontihinta ponnahti tammikuussa lähes 53 euroon, ja mäntytukin hinta 50 euroon kuutiometriltä. Kuusikuitupuu maksoi rajalla 38, mänty 34 ja koivu 30 euroa kuutiolta. Havutukkien ja mäntykuitupuun keskimääräiset hinnat nousivat viime vuoden tammikuusta 11–13 prosenttia, kuusikuitupuun 20 prosenttia. Hakkeen ja koivujen tuontihinnat laskivat 2 …

Neman sellu- ja paperitehdas siirtyi kloorittomaan TCF-valkaisuun

North West Timber Company -konserniin kuuluva Neman sellu- ja paperitehdas on ottanut käyttöön TCF -valkaisulaitoksen ja on nyt Venäjän ainoa sellutehdas, joka ei käytä tuotannossaan lainkaan klooria eikä klooriyhdisteitä. Yhtiön mukaan tämä on Venäjän teollisuudessa merkittävä tapahtuma, joka kuvastaa alan pyrkimystä tehostaa prosessejaan ja vähentää ympäristövaikutuksiaan. Investoinnin kokonaismäärä on yli 30 milj. dollaria. Lähde: North West Timber Company

Laittomien hakkuiden satelliittivalvonnan tulos vuonna 2006

Vuonna 2006 suoritetussa satelliittivalvonnassa havaittiin laittomia hakkuita noin 1 miljoonan kuutiometrin verran, tiedottaa luonnonvaraministeriö. Valvonnan kohteena oli 18 subjektin alueita kaikkiaan 101,2 milj. hehtaarin alalta. Eniten rikkeitä todettiin Krasnojarskin aluepiirissä, Irkutskin, Arkangelin, Tomskin ja Tshitan alueilla. Venäjän metsäviraston apulaisjohtaja Girjaev totesi, että tänä vuonna metsävarojen käytön satelliittivalvonta on saanut toisen merkityksen. Metsähallinnon siirryttyä federaatiolta subjekteille metsävirasto tehostaa valtiollista metsien inventointia ja metsien tilan seurantaa. Girjaevin mielestä subjektien tasolla ei vielä …

Metsänkäytössä ei suurempia rikkeitä Karjalassa

Venäjän metsäviraston tekemässä tarkastuksessa Karjalassa ei ole apulaisjohtaja Mihail Girjaevin mukaan ilmennyt suurempia rikkeitä. Metsien tilaa ja metsänkäytön organisointia tasavallassa voidaan pitää tyydyttävänä. Joitain puutteita kuitenkin tuli ilmi, esimerkiksi hakkuusuunnitteet oli joissain leshozeissa ylitetty, metsäpalojen torjuntaa ei aina oltu hoidettu riittävän hyvin. Metsävirasto on kehottanut korjaamaan havaitut virheet tai puutteet ja odottaa raportteja asian hoidosta. Girjaev pitää Karjalassa suoritettua tarkastusta alkuna laajemmalle kampanjoinnille laitonta puukauppaa vastaan. Kampanja aloitettiin Karjalassa, missä …

Toteutuuko Venäjän metsäsektorin uudelleenjako?

Uuden metsälain voimaantulon myötä on Venäjällä alettu jakaa metsäsektorin omaisuutta uudelleen, kirjoittaa luonnonvaraministeriön metsälehti Rossiiskaja Lesnaja Gazeta. Monien subjektien paikallishallinnoissa on ryhdytty tehotoimiin heti niiden saatua metsävarojen hallinnointivaltuudet itselleen. Venäjän metsätalousvirastolle tulvii huolestuneita viestejä paikallistasolla tehdyistä oikeudettomista toimista. Siksi metsätalousvirasto on tehostanut tarkastuksia joillakin seuduilla. Siitä, että uusi laki uhkaa provosoida omaisuuden mittavan uudelleenjaon, on puhuttu useilla foorumeilla. Kaikilla uudistuksilla on tapana johtaa muutoksiin kohteena olevan alan voimasuhteissa. Metsäalalla uudet …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.