Luonnonvarojen käytön valvontaa tehostetaan

Uuden valtakunnallisen ympäristön ja luonnonvarojen valvontaviraston tärkein tehtävä on luonnonvarojen käytön valvonnan tehostaminen. Nykyistä valvontajärjestelmää ja menetelmiä on uudistettava, kertoi viraston johtaja Vjatsheslav Voloh luonnonvaraministeriön kokouksessa. Parhaillaan valmistellaan virastoa koskevaa säädöstä sekä keskus- ja aluevirastojen organisaatiota. Lisäksi mietitään, mitä uusia ohjeita tarvitaan ja miten nykyisiä on valvontaohjeita muutettava, millaisia sanktioita rikkeistä annetaan. Myöskin keskusviraston ja Venäjän subjekteissa toimivien viranomaiselinten välisten tehtävien rajausta täsmennetään. Uusi virasto työskentelee ympäristövahinkomaksulain parissa. Kesäkuussa 2004 …

Finnforest alkaa markkinoimaan venäläisyrityksen tuotteita

Sanomalehti Karjalainen kirjoittaa, että Finnforest Oyj on sopinut laajan yhteistyösopimuksen venäläisen yhtiön ”LVL-Ugra” kanssa. Yritys toimii Hanti-Mansiskin alueella ja se valmistaa kertopuuta, kapasiteetti on 40 000 m³ vuodessa. Finnforest tulee tarjoamaan venäläiselle taholle apua tuotannon käynnistämisessä, laatukontrollissa sekä tuotteiden markkinoinnissa länsimarkkinoille. Artikkelissa viitataan Finnforestin rakennustuotteet-liiketoiminnan johtajaan Ari Tiukkaseen, joka kertoo tehtaan olevan moderni ja valmis tuotantoon. Hänen mukaansa tavoitteena on, että puolet tehtaan tuotannosta myydään Finnforestin omille asiakkaille sekä omaan …

Sahainvestointi Komiin

Komin tasavallan johdon lehdistöpalvelusta ilmoitettiin Prime-Tass-tietotoimistolle, että pietarilainen ZAO Inok aikoo sijoittaa 17 milj. USD Komiin rakennettavaan puunjalostustehtaaseen. Hankkeen toteuttamiseksi Inok perustaa tytäryhtiön OOO Troitsko-Petshoran puunjalostustehtaan. Kahden vuoden kuluessa yhtiö aikoo kehittää puunkorjuuta ja rakentaa tehtaan, joka tuottaa vuodessa 180 000 m³ vientisahatavaraa, 20 000 m³ muuta sahatavaraa Venäjän markkinoille, 120 000 m³ haketta ja 40 000 m³ biopolttoainetta. Lehdistöpalvelusta todettiin, että Komin hallituksen talousvirasto on valmistellut sahahanketta Inokin kanssa …

Näkemyksiä laittomista hakkuista

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän metsäsektorin seurantaa käsiteltiin ympäristöjärjestöjen seminaarissa. Esillä olivat erityisesti Kauko-Idän laittomat hakkuut. Pisarenko ja Strahov pitävät laittomia hakkuita uutena tekijänä metsäpolitiikassa. Pääsyitä Venäjällä ovat jatkuva laittoman puun kysyntä puun maailman markkinoilla ja valtion metsähallinnon heikkous. Laittomat hakkuut ovat muuttuneet perinteisestä varastamisesta suunnitelmalliseksi laittomaksi liiketoiminnaksi. Lue muistio

Saksan Greenpeace vastustaa Arkangelin sahatavaraa

Saksan Greenpeace kehotti ostajia kieltäytymään arkangelilaisen sahatavaran ostosta perustellen asiaa sillä, että hakkuut rasittavat luonnontilaisia metsiä, kirjoittaa Lesprom.ru viitaten Solombalskin saha- ja puunjalostuskombinaatin antamiin tietoihin. Arkangelin metsäyritykset kuitenkin pitävät väitettä valheellisena. 19.4.2004 Arkangelissa pidettyyn kansainväliseen tapaamiseen oli kokoontunut eurooppalaisia puunostajia ja ympäristöjärjestöjen, mm. Greenpeacen ja WWF:n edustajia pohtimaan, kuinka alueen ainutlaatuiset metsät voidaan säilyttää turvaten samalla puuntuotannon ja –viennin kestävyys. Vienan- ja Barentsinmeren rannikkoseudun teollisuudenharjoittajien liiton edustajan Jurij Medunitsinin mukaan …

Stora Enson saha valmis Novgorodin alueella

Stora Enson saha avataan tänään Nebolchissa Novgorodin alueella, kerrotaan yhtiön lehdistötiedotteessa. Uusi sahalaitos on osa Stora Enson strategiaa lisätä toimintaa Venäjällä. Sahaan investoitiin 10,3 miljoonaa euroa ja sen tuotantokapasiteetti 100 000 kuutiota saavutetaan vuoden 2005 loppuun mennessä. Saha tulee työllistämään 50 henkeä. Raaka-aineena se käyttää kuusta, joka hankitaan mm. Novgorodin, Leningradin, Vologdan ja Tverin alueilta. Lähde: Stora Enson lehdistötiedote

Luonnonvaraministeriön ja metsähallinnon organisoituminen

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriösssä on 6 osastoa, joissa työskentelee 370 virkamiestä. Metsätalousviraston johtajan sijainen V. Nefedjev kertoi 20.04. ennakkotietoja metsätalousviraston organisoitumisesta. Subjekteihin perustetaan metsätalousviraston alueelliset yksiköt. Niiden alaisina ovat uudet suurlesnitšestvot. Leshoosit häviävät. Metsälain valvonnasta tulee vastaamaan ympäristövalvontaviraston aluehallinto, joka on metsätalousviraston aluehallinnosta erillinen organisaatio. Valtion metsätalousliiketoimintaa varten aiotaan perustaa valtion liikelaitos. Lue muistio

Metsien yksityistäminen ei sisälly uusimpaan metsälakiesitykseen

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Uusin metsälakiesitys on toimitettu Venäjän federaation hallitukselle, joka käsittelee sitä lähiaikoina. Luonnonvaraministeriö ja talkehministeriö ovat sopineet, että metsien yksityistäminen hoidetaan muulla lainsäädännöllä kuin metsälailla. Aikaisempaan metsälakiesitykseen sisältynyt vuokraajan lunastusoikeus 15 vuoden kuluttua on poistettu. Myös metsälakiesityksen muita kohtia arvostellaan ja on mahdollista, että lakiesitys palautetaan vielä jatkovalmisteluun. Lue muistio

Metsäsertifioinnista

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriössä toimivan metsäsertifiointineuvoston toiminta näyttää etenevän; kansallisen sertifiointijärjestelmän luonnoksia on valmistunut. Aikaisemmin toimintansa aloittaneen metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liittoon asemoituneen sertifiointineuvoston järjestelmä on jo olemassa mutta tiettävästi se ei ole vielä käytössä. Toivottavaa olisi, että kansalliset metsäsertifiointineuvostot voisivat sopia yhteisestä järjestelmästä, koska metsäteollisuusyritykset aikovat nopeasti laajentaa vapaaehtoisen sertifioinnin käyttöä. Lue muistio

Metsätalousrikkeitä Karjalan paikallishallinnossa

RIA Novosti kirjoittaa, että Karjalassa on tullut esille useita tapauksia, joissa paikallishallintoelimet ovat rikkoneet metsävarannon käytöstä annettuja ohjeita. Karjalan syyttäjänviraston varajohtaja Alla Suhanova ilmoitti RIA Novostille, että viraston tekemissä tarkastuksissa rikkomuksia on havaittu Petroskoissa ja Kostamuksessa sekä Karhumäen ja Suojärven piireissä. Tavallisin rike Suhanovan mukaan on se, että kaupunki tai kunta on käyttänyt metsien myynnistä saamansa tulot eri tarkoitukseen kuin alun perin on suunniteltu. ”Yleensä kysymys ei kuitenkaan ole kavalluksesta. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.