Karjalan puunkorjuuyritykset protestoivat

Viime vuoden puolestavälistä saakka Karjalan puunkorjuuyritysten tilanne on ollut hyvä, toiminta on ollut jopa voittoa tuottavaa. Positiivinen kehitys on nyt vaarassa kääntyä päinvastaiseksi Karjalan Taloudellisen kehityksen ministeriön suunnitelmien myötä. Minimikantohintaan suunnitellaan 1,8-kertaisia korotuksia, tavoitteena sekä federaation että tasavallan budjetin paikkaaminen metsänhoito- ja uudistamistöiden turvaamiseksi. Karjalaiset puunkorjuuyritykset ovat nousseet vastustamaan suunnitelmaa voimakkaasti ja ovat lähestyneet hallitusta, viranomaisia sekä edunvalvontajärjestöjä kirjeillä, joissa ilmaistaan puunkorjuuyritysten huoli kantohinnan noston aiheuttamista seurauksista. Pahimmillaan se johtaa …

Laittomat hakkuut nostettiin esille kansainvälisellä tasolla

Laittomiin hakkuisiin liittyviä kysymyksiä ja ekologisesti kestävää metsänkäyttöä käsiteltiin Euroopan paperiteollisuuden liiton CEPI:n järjestämässä kansainvälisessä kokouksessa Brysselissä. Venäjän edustaja, Arkangelin paperitehtaan kv-johtaja Anton Loiter esitteli venäläisen metsäyhtymä Titanin käytännön kokemuksia. Loiter korosti esitelmässään, että Titanin johto on hyvin tietoinen laittomiin sekä vanhojen koskemattomien metsien hakkuisiin liittyvien ongelmien laajuudesta, monimutkaisuudesta ja tärkeydestä. Yhtymään kuuluvat yritykset käyvät jatkuvaa keskustelua ympäristöjärjestöjen kanssa ja osallistuvat niiden toimintaan. Lisäksi on suunnitteilla hakea joukolle yhtymän puunkorjuuyrityksiä …

Ensimmäinen venäläinen kuormatraktori

Ilim Pulp on ottanut käyttöön ensimmäisen venäläisvalmisteisen kuormatraktorin. Teknisiltä ominaisuuksiltaan kone vastaa länsimaisten kilpailijoiden, Timberjackin, Caterpillarin ja Valmetin tuotteita. Hinta on noin 60 000 USD, mikä on viisi kertaa vähemmän kuin vastaavan teknologian maailmanmarkkinahinta. Tulevaisuudessa kuormatraktoriin perustuen suunnitellaan myös harvesteri. Lähde: Lesprom.ru

UPM:n tuontipuuterminaali

UPM-Kymmene rakentaa uuden tuontipuuterminaalin Kuusaanniemeen, uutisoi Helsingin Sanomat. Terminaali valmistuu vuoden loppuun mennessä ja se on tarkoitettu Venäjältä tulevan puun käsittelyyn ja varastointiin. Tuontipuun määrän uskotaan lisääntyvän terminaalin valmistuttua 200 000 m3, nykyinen pääasiassa koivua oleva tuontimäärä on 650 000 m3. Kuitupuun lisäksi terminaaliin tulee myös tukkia, joka välitetään edelleen sitä käyttäville konsernin tehtaille. Lähde: Helsingin Sanomat

Hallinnollisen pääoman ongelma

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Bazovyj Element-yhtiön hallituksen puheenjohtaja O. Deripaska toteaa, että markkinavoimat eivät yksinään pysty luomaan Venäjälle dynaamisesti kehittyvää ja tehokkaasti toimivaa taloutta vaan tarvitaan vahva teollisuuspolitiikka. Kehitystä jarruttaa hallinnollinen pääoma, joka on syntynyt virkamiesten sekaantuessa liiketoimintaan. Hallinnollisen pääoman vaikutus voidaan tunnistaa myös metsäteollisuudessa. Duuman luonnonvarakomitean puheenjohtaja A. Beljakov pitää Venäjän markkinatalouden mallia monissa asioissa yhteiskunnan vastaisena ja hän arvostelee hallituksen kyvyttömyyttä metsäsektorin kehityksen ohjaamisessa. Hallpaaoma 260503

Puulevytehdas Kostroman alueelle

Krono Holding-yhtiö on saanut IFC:ltä 50 milj.$ luoton, joka on tarkoitettu puulevy- ja toimistokalustetuotannon käynnistämiseen Kostroman alueella. Investointi tehdään Krono Holdingin vuosi sitten perustettuun tytäryhtiöön ”Kronostar”, jonka tuotannon arvoksi investointien jälkeen arvioidaan 420 milj.$ vuodessa. Tässä kuussa yrityksessä valmistui matalampilaatuista puuta käyttävä tuotantolinja. Investointien yhteismäärä on noin 350 milj.$. Krono Group, johon Krono Holding-yhtiö kuuluu on Euroopan johtava puulevyjen valmistaja ja sillä on yrityksiä Svetsissä, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa, Puolassa, Ukrainassa …

IPE:stä lähti huippujohtajia

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Ilim Pulp Enterprisen uudesta yritysstrategiasta vastannut hallintojohtaja M. Mošiašvili on eronnut Ilim Pulp Enterprisen palveluksesta 13.05. Samanaikaisesti yrityksestä erosi rahoituksen ja taloushallinnon avainhenkilöitä. IPE 220503

Karjala antaa metsänsä pitkäaikaiselle vuokralle

Karjalan tasavallassa on tehty päätös antaa metsät pitkäaikaiselle vuokralle (enint. 49 v). Päätös sisältyy Karjalan metsäsektorin hallinnon kehittämisohjelmaan, jonka mukaan kolmannes metsistä vuokrataan pitkäaikaisesti jo tämän vuoden aikana. Vuoteen 2005 mennessä valtaosa metsänkäyttäjistä kuuluu vuokrasopimusten piiriin. Metsän vuokrauksen edellytyksenä on, että yrityksellä ei ole maksamattomia viranomaismaksuja ja että sillä on asiantuntevaa työvoimaa sekä nykyaikaista korjuuteknologiaa. Lisäksi yritykseltä edellytetään puunjalostustoimintaa sekä metsäkylien sosiaalisektorin kehittämistä. Tähän saakka metsää on annettu lyhytaikaiselle vuokralle …

Venäläinen kilpailija länsimaisille puutavararekoille

Minskin autotehdas on valmistanut Segezhan sellu- ja paperikombinaatin tilauksesta uuden, ainutlaatuisen puutavara-automallin. Autolla on mahdollista kuljettaa 1,5 kertaa suurempia kuormia kuin aikaisemmilla venäläisillä malleilla. Sen hinta on kolme kertaa edullisempi länsimaisiin kilpailijoihin verrattuna. Alkuvaiheen tuotekehittelyn jälkeen malli aiotaan viedä sarjatuotantoon. Lähde: Prime Tass

Karjala pyrkii lopettamaan raakapuun viennin

Karjalassa on laadittu uusi metsäteollisen kompleksin toimintaohjelma, jolla pyritään nostamaan sektorin tuottavuutta. Ohjelma sisältää mm. seuraavat toimet: Raakapuun viennin lopettaminen asteittain. Tähän pyritään metsien pitkäaikaisella vuokraamisella yrityksille, jotka jatkojalostavat puuta Karjalassa Integroidun rakenteen muodostaminen tasavallan sellu- ja paperikombinaattien ympärille tavoitteena tulla yhdeksi suurimmista Luoteis-Venäjällä Johtavan puunkorjuuyrityksen Karellespromin muuttaminen hallintayhtiöksi, jolle annetaan tasavallan omistuksessa olevat alueellisten puunkorjuuyritysten osakkeet. Lähde: IA ”REGNUM-NEWSpb”

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.