Metsäteollisuus ry: Tuontipuun kallistuminen heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä

Metsäteollisuus ry:n mukaan Venäjä ilmoitti tiistaina havupuun vientitullien nostosta noin 1,5 eurolla toukokuun lopulta alkaen. Muutos nostaa havupuun vientitullin 4 euroon kuutiolta, mikä merkitsee puuta tuovalle teollisuudelle vuoden 2005 tuontimäärillä noin 15 – 20 miljoonan euron lisälaskua. -Tuontipuun hinnannousu vaikeuttaa teollisuuden raaka-aineen hankinnan pitkäjänteistä suunnitteluja, lisää tuontipuun saatavuuden epävarmuutta ja hankaloittaa erityisesti sahojen raaka-aineen saantia, Metsäteollisuus ry toteaa. Puuta tuodaan entistä enemmän, koska teollisuuden puuntarve on kasvanut. Viime vuonna puun …

Venäjä poistaa tuontitullit metsätalouden koneilta ja laitteilta

Venäjä poistaa tuontitullit metsätalouden koneilta ja laitteilta yhdeksän kuukauden ajaksi. Pääministeri Mihail Fradkov allekirjoitti asiasta asetuksen perjantaina 24.3. ja asetus julkaistiin hallituksen sanomalehdessä Rossijskaja gazetassa keskiviikkona 29.3. Asetus astuu voimaan kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta. Tuontitullien poistaminen tullee vauhdittamaan perinteisen venäläisen puunkorjuukaluston vaihtumista länsimaiseen puunkorjuuteknologiaan. Lähde: Rossijskaja gazeta

Metsälakiehdotusta ei käsitellä huhtikuussa

Odotetusti uuden metsälakiehdotuksen toista käsittelyä ei ole merkitty duuman huhtikuun kalenteriin, kertoo Greenpeacen Forest forum -portaali. Ympäristöjärjestön tietojen mukaan lakiehdotus aiotaan kuitenkin edelleen viedä duuman toiseen ja kolmanteen käsittelyyn kevään aikana. Uuden metsälakiehdotuksen sijaan duuman toiseen käsittelyyn tuodaan huhtikuun aikana muutosehdotus nykyiseen metsä- ja maalainsäädäntöön, joka antaisi oikeuden vuokrata metsää muuhun kuin metsätalouskäyttöön (lisätietoa Idän metsätiedon uutisessa 26.1.2006). Lakimuutosehdotus läpäisi duuman ensimmäisen käsittelyn tammikuussa. Lähde: Forest forum, Greenpeace

Raakapuun vienti laskussa Leningradin alueella

Raakapuun vienti Leningradin alueelta laski merkittävästi vuonna 2005, kertoo Leningradin alueen Luonnonvara- ja ympristönsuojelukomitean puheenjohtaja Mihail Dedov aluehallinnon internet-sivuilla. Vuonna 2004 vientiin meni hieman yli 3 milj. kuutiota, mutta viime vuonna määrä laski reiluun 1,8 milj. kuutioon. Viennin väheneminen johtuu Dedovin mukaan siitä, että monet alueen metsäteollisuusyritykset ovat investoineet oman tuotantonsa kehittämiseen ja modernisointiin, ja täten edistäneet alueen puunjalostusteollisuuden tuotantokapasiteetin kehitystä. Kehitystä ei ole tapahtunut ainoastaan suurissa yrityksissä vaan myös …

Tutkimus: Venäjän metsälainsäädäntö sekavaa

Lapin yliopiston uudessa julkaisussa tarkastellaan ulkomaalaisten mahdollisuuksia puunhankintaan Venäjällä lainsäädännön sekä hallinto- ja oikeuskäytännön valossa. Tutkimuksessa käytiin läpi useiden satojen metsien käyttöä koskevien oikeusjuttujen asiakirjat. Asiakirjat paljastivat, että Venäjän metsälainsäädäntö on sekavaa, epävarmaa ja tulkinnaltaan vaihtelevaa. Puunhakkuuta harjoittava yritys joutuukin rämpimään oikeudellisessa rämeikössä. – Metsänvuokrasopimukset eivät ole Venäjällä nimestään huolimatta sopimuksia, vaan viranomaisten yrityksille antamia lupauksia saada vuosittain hakkuulupia tietyillä alueilla. Metsänvuokrasopimusten määrä- ja hintaehdot ovat vain viitteellisiä ja ne …

Putinin kehottaa toimiin raakapuun viennin vähentämiseksi

Moskovalaisen Biznes-sanomalehden mukaan presidentti Vladimir Putin kehotti hallituksen kokouksessa venäläisiä metsäteollisuusyrityksiä luopumaan puun viennistä ja kehittämään puunjalostusta. Asiantuntijoiden mukaan presidentin sanat tulkitaan kehotukseksi nostaa raakapuun vientitulleja. Putinin mukaan venäläisten on käytettävä kaikki keinot kotimaisen puunjalostuksen kehittämiseksi, sen sijaan että raakapuuta rahdataan ulkomaille. Presidentti syyttää puunviejiä suurimittakaavaisen raakapuun viennin lobbaamisesta. Venäläiset puunjalostusyritykset ovat ottaneet presidentin sanat ilolla vastaan. Metsäyhtiö Ilim Pulpin mukaan yhtiön yritykset eivät saa tarpeeksi raaka-ainetta johtuen laittomista hakkuista …

Puurakentamisella kohtuuhintaisia asuntoja Leningradin alueelle

Leningradin aluehallituksen kokouksessa alkuviikolla keskusteltiin puurakentamisen tulevaisuudennäkymistä alueella. Kansallisen asumisprojektin ”Kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista Venäjän kansalaisille” puitteissa alueella toteutetaan yksittäisiä puurakentamishankkeita. Muun muassa Käkisalmeen on suunnitteilla lähitulevaisuudessa kokonainen puinen asuinalue seudun asukkaille. Myös muissa asutuskeskuksissa tutkitaan mahdollisuuksia vastaaviin hankkeisiin. Puisen omakotitalon rakentamiskustannukset ovat 300-400 dollaria neliöltä, mikä on 2-3 kertaa vähemmän kuin nykyaikaisessa kerrostalossa. Venäjällä puurakentamiseen ei ole kiinnitetty Leningradin aluehallinnon lehdistöpalvelun mukaan tarpeeksi huomiota. Ennustettu semetin ja muiden rakennusmateriaalien …

Puun vienti Arkangelin alueelta kasvussa

Tietotoimisto Regnum kertoo Arkangelin alueen alkuvuoden metsäteollisuustuotteiden viennistä. Alueen puunjalostusyritykset kärsivät Regnumin mukaan puupulasta, mutta siitä huolimatta raakapuun vienti on kasvussa. Kaikkiaan metsäteollisuustuotteita vietiin tämän vuoden tammi-helmikuussa 13,4 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Lähestulkoon kaikkien puutuotteiden – sellun, paperin, kartongin ja sahatavaran – vienti väheni, kun taas raakapuun, puukuitulevyjen ja vanerin vienti kasvoi. Raakapuun viennin kasvu puupulasta kärsivällä Arkangelin alueella on tietotoimiston mukaan huolestuttavaa. Tammikuussa raakapuuta vietiin 16 000 …

Valtiollinen metsänsuojelu tehostuu uuden yksikön myötä

Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelun mukaan pääministeri Mihail Fradkov on allekirjoittanut asetuksen Valtiollisen metsänsuojelun (gosudarstvennaja lesnaja ohrana) perustamisesta. Uusi laitos tulee toimimaan Federatiivisen luonnonvarojen hyödyntämisen valvontalaitoksen Rosprirodnadzorin alaisuudessa. Hyväksytyn asetuksen mukaan Valtiollinen metsänsuojelu perustetaan turvaamaan metsien ekologia ja monimuotoisuus sekä valvomaan metsänkäyttöä, suojelua ja uudistamista. Näiden tehtävien lisäksi metsänsuojelulaitos tulee toimimaan metsäpalojen valvontalaitoksena myös metsävarantoon kuulumattomissa metsissä kuten kaupunkimetsissä ja puistoissa. Näitä tehtäviä varten laitoksen työntekijöillä on oikeus tarkastaa metsänkäyttölupia, laatia tutkintapöytäkirjoja rikkomuksista, …

Metsäteollisuuskonfederaatio: Bioenergian käyttö Luoteis-Venäjällä kannattaa

Luoteis-Venäjän energiantarpeesta ainakin 15 % voidaan kattaa puulla. Tällä hetkellä Luoteis-Venäjällä energiantuotannossa puuta käytetään vain 3 %. Nykyisillä hinnoilla bioenergian käyttö voisi tulla jopa puolet halvemmaksi kuin raskaan polttoöljyn tai hiilen käyttö. Bioenergian mahdollisuuksista kertoi Luoteis-Venäjän metsäteollisuuskonfederaatio Viipurissa maaliskuun alussa järjestetyssä seminaarissa. Tilaisuudessa keskusteltiin uudistuvien energiamuotojen hyödyntämisestä Luoteis-Venäjällä ja erityisesti Leningradin alueella. Luoteis-Venäjällä on maan euroopanpuoleisen osan suurimmat metsävarat, ja sen vuoksi bioenergian hyödyntäminen siellä olisi tarkoituksenmukaisinta. Yksi bioenergian käytön …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.