Venäjänkielinen raportti puunkorjuusta ja logistiikasta Venäjällä (Лесозаготовки и логистика в России)

Лесозаготовки и логистика в России – в фокусе научные исследования и бизнес-возможности Goltsev, V., Tolonen, T., Syunev, V., Dahlin, B., Gerasimov, Y. & Karvinen, S. (eds.). 2012. Metlan työraportteja 221 Puunkorjuu ja logistiikka Venäjällä – painopisteenä tutkimus ja liiketoimintamahdollisuudet –tutkimushankkeen loppuraportin käännös. Julkaisussa käsitellään mm. ainespuun ja energiapuun korjuun tuottavuutta, korjatun puun laatua, puunkorjuun ergonomisia kysymyksiä ja ympäristövaikutuksia, puuhankinnan logistiikan optimointia ja metsäteiden rakentamista. Laajoihin maastomittauksiin perustuvia työkaluja, malleja ja …

Arkangelin alueella suunnitellaan biohiilen tuotantoa

Arkangelin alueen kuvernööri neuvottelee Midway United Ltd:n ja pohjoismaisen yrityksen kanssa mahdollisuudesta rakentaa biohiiltä* tuottava laitos, tiedottaa Arkangelin aluehallinnon lehdistöpalvelu. Uudentyyppinen polttoaine kiinnostaa, koska sen valmistukseen voidaan käyttää kaikenlaista puuainesta ja sitä voidaan käyttää kivihiilikattiloissa ilman muunnostöitä. Midway United suunnittelee rakentavansa Venäjälle vuoteen 2020 mennessä useita laitoksia, joiden tuotantokapasiteetti tulee olemaan yhteensä 10 miljoonaa tonnia. Kolmannes tästä voitaisiin tuottaa Arkangelin alueella. Ensimmäinen laitos on suunnitteilla Njandomaan, suunniteltu vuosituotanto on 70 …

Uusien hakkuusääntöjen arviointia

Metsälehti Rossijskie Lesnye Vesti arvioi artikkelissaan tammikuun 2012 lopussa voimaan astuneiden hakkuusääntöjen tuomia muutoksia: Uudet ohjeet eivät ole vallankumouksellisia, mutta niissä on useita periaatteellisia uudistuksia. Käyttöön otetaan säännös, jonka mukaan leimikot on tarkastettava hakkuiden jälkeen. Alueellisen metsähallinnon metsänhoitajat voivat nyt tarkastaa, vastaako hakattu määrä sopimuksessa asetettua määrää sekä valvoa myös metsien uudistamista. Tarkastuksessa sallitaan satelliittikuvien, etäseurantatietojen sekä valtiollisen metsien inventointitietojen käyttö. Vaikka uudet säännökset lisäävät metsänvuokraajien vastuuta toiminnastaan metsässä, ne …

Venäjän kansallisen metsäohjelman valmistelu etenee

Venäjän metsätalousvirasto on esitellyt ympäristöneuvoston kokouksessa sekä federaation liittokokouksessa kansallisen metsäohjelman suuntaviivoja. Ensimmäisen luonnoksen on määrä tulla laajempaan jakeluun ja julkiseen keskusteluun 29.3. Keskeisimpinä metsäohjelman tavoitteina ovat kestävän metsätalouden turvaaminen, metsävarojen käytön ja ekologisen potentiaalin kasvattaminen, nykyisten ja tulevien sukupolvien metsiin liittyvien tarpeiden turvaaminen ja johtavan aseman saavuttaminen kansainvälisillä metsätuotteiden markkinoilla. Metsien hallinto perustuu toimivaltuuksien jakoon ja rajoittamiseen eri tasoille. Optimoinnilla voidaan ohjelmanlaatijoiden mielestä parantaa metsälainsäädännön noudattamista ja tehostaa reagointia …

Itävaltalainen investoija vetäytyy Karjalan sahahankkeesta

Itävaltalainen Binderholz suunnitteli vielä viime vuoden lopulla sijoittavansa 40 milj. € Kemin sahalaitokseen Karjalassa. Nyt investoija on vetäytynyt hankkeesta. Karjalan metsälehti (Lesnaja Karelija) kirjoittaa taustoista ja syistä seuraavaa. Binderholzin tarkoituksena oli rakentaa uusi saha ja liimahirsilinja Kemin sahalaitoksen pohjalle. Raaka-ainehuollon turvaamiseksi olisi hankittu Pääjärven lespromhoz, lisäksi puuta olisi ostettu myös Kalevalan ja Belomorskin alueilta. Molempien em. yritysten taloudellinen tilanne on huono ja uusi investoija olisi turvannut toimintaedellytysten lisäksi työpaikkoja myös …

Talousuutisia Moskovasta 1.-14.3.

Suomen suurlähetystön Talousuutisia Moskovasta, metsäalaan liittyvät otsikot: Venäjän alueet luokiteltiin metsien hallinnan tason suhteen. Greenpeace Russia ruotii kovin sanoin Venäjän metsätalouden nykytilaa. Alueet saanevat federaation rahaa metsäpalojen sammutuskaluston hankintaan. Karjalan hallitus ei vähennäkään suunniteltujen suojelualueiden määrää. Siirry julkaisuun

Rosleshoz: Laittomat hakkuut vähenivät vuonna 2011

Venäjän metsätalousviraston Rosleshozin mukaan laittomien hakkuiden määrä väheni vuonna 2011. Yhteensä viime vuonna havaittiin 20 000 laitonta hakkuuta, joissa korjattu puumäärä oli yli miljoona kuutiometriä. Vuoteen 2010 verrattuna laittomuuksien määrä väheni 21 %. Ongelmallisin alue on Siperian federaatiopiiri, jossa tehdään 42 % laittomista hakkuista. Eri viranomaiset ovat aloittaneet yhteistyön laittomien hakkuiden valvonnassa. Esimerkiksi tämän vuoden helmikuussa tarkastettiin puun kuljetukseen liittyvässä erikoisoperaatiossa yli 70 aluetta. Työhön osallistui 6 600 metsänvartijaa. Rosleshoz …

Puun tuonti väheni vuonna 2011

Puun tuonti Suomeen oli 10,8 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011. Tuonti väheni 11 % edellisvuodesta. Puun tuonti ei kuitenkaan vajonnut yhtä alas kuin taantumavuonna 2009. Puutavaralajeista Suomeen tuotiin vuonna 2011 eniten haketta, yhteensä 3,9 milj. m³. Seuraavaksi suurinta oli koivukuitupuun tuonti, jonka määrä ylsi 3,3 milj. m³. Hakkeen tuonti supistui 9 % ja koivukuitupuun 18 % vuoden takaisesta. Tukin tuonti oli vähäistä määrän jäätyä vain 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Jätepuuta tuli Suomeen …

Talousuutisia Moskovasta 20.1.-29.2.

Suomen suurlähetystön Talousuutisia Moskovasta, metsäalaan liittyvät otsikot: 17.2.–29.2.2012 Metsätalouden menot olivat 582 miljoonaa euroa suuremmat kuin tulot. Lakiluonnos pyöreän puun myynnin valtionvalvonnasta etenee kohti duuman käsittelyä. Suomi selätti Venäjän puun energiakäytössä. Metsäsuunnittelun kehittämiseksi perustetaan työryhmä. Siirry julkaisuun 20.1.–2.2.2012 Vaneri- ja kuitulevytuotanto kasvussa vuonna 2011. Kansalaisten metsässä liikkumiselle rajoituksia metsäpalovaaran aikana. Siirry julkaisuun

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.