Metsäammattilaisten kokous Moskovassa 25.-27.02.03

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Moskovassa järjestettiin 25.- 27.02.03 yleisvenäläinen metsäammattilaisten kokous, johon osallistui yli 5000 henkilöä. Mukana oli valtuuskuntia IVY-maista sekä Itä- ja Keski-Euroopan maista. Myös suomalaisia ja ruotsalaisia osallistui tapahtumaan. Kansainvälisistä järjestöistä varsinkin Maailmanpankki oli aktiivisesti mukana. Kerran viidessä vuodessa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on esittää kokonaisnäkemys Venäjän metsäsektorin tilasta sekä sitouttaa laajaa ammattikuntaa yhteisiin tavoitteisiin. Suuren osallistujajoukon kautta voidaan välittää informaatiota henkilöstölle kaikkialle maahan. Yleisvenalainen metsakokous 080203

Venäjän maatalousmetsät

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän koko metsävarannosta 42 milj. hehtaaria eli vajaa 4 % on maatalousministeriön hallinnassa. Joillakin Luoteis- ja Keski-Venäjän alueilla maatalousmetsien [selskie lesa] osuus ja merkitys on suuri. Nämä metsät olivat Neuvostoliiton aikana kolhoosien ja muiden maatalousorganisaatioiden käytössä maksutta. Tämä käytäntö jatkuu ja oikeus koskee myös maatalouden osakeyhtiöitä. Hyvin saavutettavissa olevien maatalousmetsien hakkuumahdollisuuksista käytetään nykyisin vain kolmasosa. Hallintojärjestelmä on epärationaalinen. Varsinkin niillä alueilla, missä maatalousmetsiä on paljon, toimii …

Kotlaksen ja Bratskin kombinaatit kuuluvat IPE:lle

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Kotlaksen ja Bratskin kombinaattien omistusta koskevan juridisen prosessin voidaan katsoa päättyneen lopputulokseen, jonka mukaan IPE omistaa edelleen kiistanalaiset osake-erät. Viimeisimmän päätöksen asiassa teki 10.02 Moskovan välimiesoikeus. IPE on varsin pitkällä kehityksessä kohti tavoitettaan olla johtava yleisvenäläinen kansainvälisten suuryritysten kokoluokkaan kuuluva metsäteollisuusyritys. O. Deripaska on käynnistänyt toisen vaiheen metsäteollisuusyritysten hankinnassa. Bazovyj Element -ryhmä on ostamassa Krasnojarskin alueelta suurta mekaanisen metsäteollisuuden yritystä Lesosibirskij LDK no 1 ja muistakin …

Venäjän metsäteollisuus vuonna 2002 ja kehitysarvioita

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Metsäteollisuuden yritysten yhteenlaskettu tulos aleni vuonna 2002 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yrityksistä 59 % teki tappiollisen tuloksen. Tuotannon volyymi kasvoi 2.4 % ja kasvua oli korkean jalostusasteen tuotteissa. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi vuonna 2002 7 % ja vientitulo oli 4.45 mrd USD. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli 1.8 mrd USD ja kasvua oli edellisestä vuodesta 16.6 %. Koko metsäteollisuuden tuotannon volyymin arvioidaan kasvavan vuonna 2003 3- …

Metsätaloutta ja luonnonsuojelualueita koskevat säädökset

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän metsälainsäädännön oppikirja sekä käsikirja ovat ilmestyneet äskettäin. Niihin sisältyvät nyt voimassa oleva vuoden 1997 metsälaki ja sitä täsmentävät säädökset. Myös luonnnonsuojelualuelaista ja sitä täydentävistä normeista on julkaistu käsikirja ja selitysteos. Ulkomaisten alan toimijoiden on välttämätöntä perehtyä Venäjän luonnonvarojen käytön ja suojelun normijärjestelmään. Parhaiten se onnistuu käyttämällä paikallisia asiantuntijoita, jotka ovat saaneet peruskoulutuksen normeihin. Peruskäsitteistö ja lähestymistapa eroavat monissa kohdin suuresti skandinaavisesta käytännöstä. Metsa- ja ymparistolainsaadantoa …

Luonnonvaraministeriön alaiset keskukset

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän luonnonvaraministeriön alaisuudessa on lukuisia erityistehtäviä toteuttavia keskuksia ja instituutteja, jotka tukevat ministeriön toimintaa tuottamalla asiantuntijapalveluja. Metsätalouden kansainvälinen keskus perustettiin elokuussa 2002. Sen tehtävänä metsätalouden kansainvälisten asioiden valmistelu ja maan edustaminen alan kansainvälisissä prosesseissa. Yleisvenäläinen metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitos koordinoi muiden luonnonvaraministeriön alaisten tutkimuslaitosten toimintaa. Ministeriön yleisten kehittämistehtävien delegointia sen alaisuudessa olevilla laitoksille voidaan pitää nykyaikaisena ratkaisuna, jolla päästään joustavampaan toimintaan verrattuna siihen, että nämä …

Metsäteollisuuden ajankohtaisia kysymyksiä

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Suomalais-venäläisen metsäsektorityöryhmän puheenjohtajien tapaamisessa 04.02 esiteltiin Venäjän metsäteollisuuden ajankohtaisia asioita. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuonna 2002 2.4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja varsinkin jalosteiden tuotannossa oli selvää kasvua. Sahatavaran tuotanto ja puutavaran kuljetukset supistuivat. Arvokkaiden puutavaralajien mm. havutukin vientitulleja tullaan korottamaan tämän vuoden aikana. Teollisuusministeriö esittää valtion osallistumista Kostroman sellutehdashankeeseen maksuttomien metsänkäyttöoikeuksien muodossa. Metsateollisuuden ajankohtaisia kysymyksia 060203  

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.