Venäjän tullitasoihin WTO-sopimuksen mukaisia muutoksia

Venäjä on tehnyt tullitasoihin muutoksia WTO-sopimuksen mukaisesti. Hakkeen vientitulli laskee 3.10. alkaen 3,5 prosenttiin (nykyinen taso 5 %). Venäjälle tuotavien tuotteiden tulleja on laskettu syyskuussa. Ovien, ikkunoiden ja lattialaattojen tullit laskivat 2-3 prosenttia ja tehdasvalmisteisten puurakennusten noin 4 prosenttia. Uusien kuljetusvälineiden (>20 t), joihin myös puutavara-autot ja raskaat kuormatraktorit luetaan, tuontitulli laski noin 2 prosenttia. Vaikka tullien alennukset koskivat myös eräitä paperi- ja kartonkituotteita, Venäjä perii edelleen joillekin paperi- ja …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto laskussa alkuvuonna

Talouskehitysministeriön edustaja kuvaa Venäjän taloustilannetta huonoimmaksi talouskriisin jälkeen. Talouskasvu alkoi hidastua viime vuoden lopulla, ja alkuvuonna 2013 bruttokansantuotteen kasvu on ollut enää 1,4 %. Venäjän teollisuustuotannossa ei ole ollut kasvua tammi-elokuun 2013 aikana, mikä johtuu globaalista kysynnän laskusta ja kustannusten kasvusta. Parannusta tilanteeseen ei odoteta ennen 2014 puoliväliä. Metsäteollisuuden tuotantomäärät ovat olleet laskussa alkuvuoden aikana. Sahatavaran tuotanto on vähentynyt 2 %, kuitulevyjen 10 %, puumassan 7 % ja paperin 4 …

Vologdan alueella otettiin käyttöön asutuskeskuksen metsäpassi

Vologdan alueella Babuškinskin piirissä on käyty toimiin laittomien hakkuiden lopettamiseksi. Piirin väestöstä suurin osa työskentelee puunkorjuussa tai jalostuksessa, mutta piirin johdolla ei ollut yrityksistä riittävästi tietoa. Babuškinskin piiriin julistettiin metsäalan ”poikkeustila” 9 kuukautta sitten ja tuloksia on näkyvissä. Laittomien hakkuiden määrä ja niiden aiheuttama taloudellinen vahinko ovat pienentyneet. Lisäksi on takavarikoitu metsäkoneita ja yritysten tileillä olevia varoja. Asutuskeskuksen metsäpassi on Vologdan alueen kuvernöörin aloite, jota testattiin ensin Babuškinskin piirissä. Metsäpassiin …

Koottua tietoa Luoteis-Venäjän arvokkaimmista luontoalueista

Suurin osa pohjoisen havumetsävyöhykkeen laajoista aarniometsäalueista ja luonnontilaisista soista sijaitsee Venäjällä. Laajan suomalais-venäläisen yhteistyön tuloksena Luoteis-Venäjän arvokkaimmat luontoalueet on kartoitettu. Luoteis-Venäjällä on monia merkittäviä luonnonsuojelualueita ja lisää on suunnitteilla. Tuore englanninkielinen julkaisu tarjoaa tietoa ja välineitä luonnonsuojelun, metsätalouden ja maankäytön suunnittelun edistämiseen. Luoteis-Venäjän luonnonsuojelualueiden edustavuuden ja kattavuuden arviointihankkeessa (Gap-hanke) selvitettiin luonnonsuojelullisesti laajimmat alueet Karjalan tasavallassa, Muurmanskin, Arkangelin, Vologdan ja Leningradin alueilla sekä Pietarin kaupungissa. Gap-hanke käynnistettiin metsätalouden ja luonnonsuojelun toimijoiden …

EU:n puutavara-asetuksen ensimmäiset valvontaorganisaatiot hyväksytty

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi EU:n puutavara-asetuksen mukaista valvontaorganisaatiota, joiden tarjoamia palveluja voidaan käyttää asianmukaisen huolellisuuden järjestelmässä (due diligence system). Organisaatiot ovat Euroopassa ja Venäjällä toimiva NEPCon sekä italialainen Conlegno. Luettelo hyväksytyistä organisaatioista julkaistaan Euroopan komission sivuilla.

Venäjän metsätalousvirasto uudelleenjärjestelyn kohteeksi?

Venäjän finanssiministeriön nettisivuilla on julkaistu raportti budjetin käytön tehokkuudesta vuosina 2014-2016. Raportissa esitetään uudelleenjärjestelyjen kohteeksi 11 federaation virastoa, joiden palveluntuotanto on vähäistä. Metsätalousvirasto on mukana listalla. Ehdotus sisältää virastojen toimintojen siirron muille valtionlaitoksille. Säästöjä oletetaan syntyvän 4,5 miljardia ruplaa (113 milj.€). Raportin ovat laatineet kahden venäläisen talouskorkeakoulun asiantuntijat. Lähde: Rossijskaja gazeta Raportti finanssiministeriön sivuilla

Venäjänkielinen julkaisu puupelletin tuotannosta

Venäjän metsätalousvirasto on julkaissut koosteen parhaimmista Venäjälle soveltuvista ratkaisuista puupellettien ja -brikettien tuotannossa. Julkaisu on ladattavissa Luonnonvara- ja ympäristöministeriön sivuilta: Справочник наилучших доступных технологий и решений для производства из отходов древесины топливных гранул и брикетов

Titan-ryhmän sahan Lesozavod 25 modernisointi valmis

Arkangelin alueella toimivaan Titan-ryhmään kuuluvan Lesozavod 25 -sahan modernisointihanke on saatu valmiiksi. Investoinnin suuruus on yli 2,5 miljardia ruplaa (63 milj.€) ja sen myötä sahan tuotantokapasiteetti kasvaa 500 000 kuutiometriin sahatavaraa vuodessa. Lesozavod 25 tuottaa kuusi- ja mäntysahatavaraa kahdella tuotantoalueella. Yrityksen modernisointi aloitettiin vuonna 2003 ja ensimmäinen uusi sahalinja otettiin käyttöön vuonna 2004. Yrityksen liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. Tuotanto menee lähes kokonaan vientiin. Lähteet: Titan uutinen 1, uutinen …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.