Troitsko-Pechorskin sellu- ja paperitehdashanke

Komin tasavallan päämiehen V.Torlopovin lehdistöpalvelu tiedottaa, että Troitsko-Pechorskin sellu- ja paperitehtaan rakennusprojekti on hyväksytty federaation ensisijaisten metsäteollisuusinvestointien joukkoon. Torlopov pitää päätöstä Komin tasavallan kannalta merkittävänä nykyoloissa, joissa monet mm. metsäalan hankkeet hyytyvät. Torlopovin mukaan päätös osoittaa, että Komin talouteen ollaan valmiita sijoittamaan, mikä puolestaan merkitsee, että alueelle tulee lisää uusia työpaikkoja ja infrastruktuuria kehitetään. Potentiaaliset sijoittajat ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa hanketta kohtaan. Lesprom.ru -portaalin mukaan hankkeet toteuttajaksi nousee pietarilainen UniversalStroi …

Segezhan sellu- ja paperitehtaan investointihanke esittelyssä

Segezhassa esiteltiin julkisessa kuulemistilaisuudessa sellu- ja paperitehtaan investointihanketta ”Jääkarhu” (Belyj Medved). Segezhan tehtaan alueelle on määrä rakentaa uusi linja, joka tuottaa markkinasellua 530 000 tonnia vuodessa. Lisäksi säkkipaperin tuotantoa on tarkoitus lisätä 300 000 tonniin. Valkaistun sellun uudistettu tuotantokapasiteetti mahdollistaa uusien tuotteiden (valkoinen säkkipaperi, kartonki) suunnittelun. Investoinnin suuruus on yhteensä noin 850 miljoonaa euroa. Parhaimmassa tapauksessa rakennustyöt voidaan aloittaa ensi vuoden alussa ja ensimmäiset laitteet asentaa vuonna 2010. Lähde: Investlesprom

SCA avasi tehtaan Tulan alueella

15. joulukuuta Sovetskin kaupungissa Tulan alueella juhlittiin SCA-konsernin hygieniatuotetehtaan ensimmäisen vaiheen avajaisia, tiedottaa Tulan aluehallinto. Tehtaan kapasiteetti on alkuvaiheessa 30 000 tonnia, mutta tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu tuotantomäärien kasvattaminen 60 – 90 000 tonniin vuodessa. Uusia työpaikkoja tulee jopa 550 henkilölle. Tehdasinvestoinnin suuruus on yli 6 mrd. ruplaa (n.155 milj.€). Tuotteet suunnataan Venäjän markkinoille ja IVY-maihin. Lähde: Tulan aluehallinto

Metsätalousvirasto: Puunmittaus on uudistettava

Venäjän metsätalousvirasto on valmistellut ehdotukset valtakunnallisen puunmittausjärjestelmän nykyaikaistamisesta esitettäväksi Venäjän hallituksen varapääministerille Viktor Zubkoville. Nyt Venäjällä käytetään yhtä aikaa muutamaa erilaista mittaus- ja valvontamenetelmää. Eräissä menetelmissä virheen mahdollisuus voi olla jopa 15 %. Tilannetta hankaloittaa sekin, että nykyisten metsänvuokrasopimusten ja puukauppasopimusten mukaan metsästä pois kuljetettava puu ei ole tuotettu tavara, jolloin sitä ei ole pakko mitata eikä siitä tarvitse tehdä tavara-asiakirjoja. Metsätalousvirasto pitää välttämättömänä luoda yhtenäinen valtakunnallinen mittausjärjestelmä, jotta nykyiset …

Puun tuonti jatkui vilkkaana syyskuussa

Kuluvan vuoden puun tuonti lähestyy ennätyslukemia, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tammi–syyskuussa Suomeen tuotiin 15,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli 21 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja vain 3 prosenttia vähemmän kuin huippuvuonna 2005. Syyskuussa Suomeen tuotiin 1,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli suunnilleen sama kuin kahtena edeltävänä kuukautena. Venäläistä puuta tuonnista oli 60 prosenttia. Tukin osuus tuonnista supistui edelleen jääden vain 6 prosenttiin (0,1 milj. m³), joka oli pienin osuus viimeisen …

Arkangelin alueen metsätalouden ohjesäännöt

Arkangelin aluehallinnon www-sivuilla on julkaistu kommentointia varten luonnokset metsätalouden ohjesäännöistä (lesohozjaistvennyj reglament) 30 metsätoimialueelle eli lesnichestvolle. Ohjesääntö sisältää tietoa metsien eri käyttömahdollisuuksista ja metsänkäytön rajoituksista. Venäjänkieliset asiakirjat ovat ladattavissa täältä.

Karjalan metsäteollisuusministeriöltä hyväksyntä avainbiotooppien säilyttämiselle

Karjalan metsäteollisuusministeriö on vahvistanut ohjeet biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä ZAO Investlespromin yhtiöiden tekemien puunkorjuutöiden yhteydessä Karjalan tasavallassa, tiedottaa Investlesprom. Ohjeiden valmisteluun ovat osallistuneet Investlespromin ja alueellisen luonnonsuojelujärjestö SPOKin asiantuntijat ja nyt puunkorjaajilla on oikeus jättää metsään arvokkaita kohteita pelkäämättä sanktioita metsätalousviranomaisten taholta metsään jätetystä pystypuusta. Aikaisemmin säästetystä puustosta on joutunut maksamaan sakkoja. Karjalan lisäksi Venäjällä on vastaavantyyppinen ohje hyväksytty aikaisemmin Arkangelin alueella. Ohjetta sovelletaan kaikkiin Investlespromin korjuuyrityksiin ja se antaa tarkat …

Liittoneuvosto laittomista hakkuista

Laittomiin hakkuisiin keskittyneessä kokouksessaan Venäjän liittoneuvosto totesi laittomia hakkuita suoritettavan yhä laajemmalla pinta-alalla, vaikka virallinen hakkuusuunnite jää saavuttamatta. Ongelma on kärjistynyt metsäalan hallinnon uudistuksen myötä. Niin kauan kun Venäjän puunjalostusteollisuutta ei saada kehitettyä, laajat laittomasti suoritetut hakkuut jatkuvat. Viime vuonna laittomista hakkuista aiheutunut vahinko oli 14,5 mrd. ruplaa (410 milj.€). Asiantuntijoiden mukaan luku kasvaa edelleen. Käytäntö on osoittanut, että lakeja rikotaan puun vientitullauksen kaikilla tasoilla. Myöskin väärennettyjen vientiasiakirjojen tehtailu on …

Investlespromin uusi vaneritehdas käynnistyi

Investlesprom-holdingyhtiöön kuuluva Vjatskin vaneritehdas on tuottanut ensimmäisen erän suurikokoista vaneria, tiedottaa yhtiö. Kirovin alueella toimivan vaneritehtaan rakentaminen toteutettiin Investlespromin investointihankkeen puitteissa ja rahoitettiin Moskovan pankin kautta. Tämän ensisijaisiin hankkeisiin lukeutuvan investoinnin kokonaishinta on 3 mrd. ruplaa (85 milj.€). Maaliskuussa 2009 Vjatskin tehdas pyrkii aloittamaan myös pinnoitetun erikoisvanerin tuotannon. Uusia työpaikkoja tulee yhteensä 700 hengelle. Tehdas pystyy vuodessa tuottamaan 90 000 kuutiometriä koivuvaneria, joka vastaa kansainvälisiä vaatimuksia. Keskeisimmät koneet tehtaalle on …

SCA:n uuden tehtaan rakennustyöt aloitettu Venäjällä

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA on aloittanut uuden tehtaan rakennustyöt Veniovin kaupungissa (Tulan alue), tiedottaa yritys. Henkilökohtaisia hygieniatuotteita valmistava tehdas tulee olemaan yrityksen ensimmäinen varsinainen tuotantolaitos Venäjällä, muita hygieniatuoteyksiköitä SCA:lla on Venäjällä kaksi, pehmopaperitehdas Sovetskin kaupungissa (Tulan alue) ja Svetogorskissa (Leningradin alue). Rakennustöiden ensimmäisen vaiheen on määrä olla valmis 2009/2010. Lähde: SCA

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.