Rakennusministeriöltä suunnitelma puurakentamisen edistämiseen

Venäjän rakennusministeriö Minstroj on laatinut suunnitelman puurakentamisen edistämisestä yhteistyössä muiden viranomaisten ja ammattijärjestöjen kanssa. Suunnitelma on parhaillaan hyväksyttävänä eri viranomaistahoilla. Kysynnän lisäämiseksi suunnitelmassa esitetään puurakentamiselle kiintiötä kohteissa, joissa on mukana valtion budjettirahoitusta. Alkuvaiheessa kiintiö olisi enintään 10 prosenttia kohteista, joita on tarkoituksenmukaista rakentaa puusta. Lisäksi on ehdotettu veroetuuksia, mm. helpotuksia voitto- ja omaisuusveroon. Puutalokohteiden rakentamiseksi on ehdotettu rakentajien rahoitusohjelmia, jotka sisältävät myös yksityishenkilöiden edelleenluototuksen. Puurakentamista koskevat normit tarvitsevat päivitystä ja …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (1.8.-26.8.2016) Metsäalan uutiset: Venäjä harkitsee siirtojaan WTO:n tullisidonta- ja sianlihakiistoissa. Maailman kauppajärjestö WTO:n riitojenratkaisupaneeli on asettunut tukemaan EU:n Venäjään kohdistamia kanteita ja vaatii nyt Venäjää purkamaan kaupan esteitä. Venäjän talouskehitysministeriö on ilmoittanut tyytyvänsä paneelin ratkaisuun koskien paperin, palmuöljyn ja jääkaappien tuontitulleja ja sopeuttavansa tullitasonsa WTO-sopimuksen mukaiseksi lähitulevaisuudessa. Venäjä harkitsee kuitenkin valittavansa sianlihan tuonnin rajoittamista koskevasta päätöksestä. Elävien sikojen ja sianlihan tuonti EU:sta Venäjälle on ollut pysähdyksissä tammikuun …

Raute sai 32 miljoonan euron tilaukset Venäjältä

Raute Oyj on saanut yhteensä lähes 32 miljoonan euron arvoiset tilaukset Vyatskiy Fanernyi Kombinatin tehtaan laajennukseen Kirovin alueelle. Vyatskiy Fanernyi Kombinatilla on Kirovin alueella koivuvaneritehdas, jonka koko tuotantoprosessin Raute toimitti vuonna 2006. Rauten nyt saamat uudet tilaukset pitävät sisällään koivuvaneritehtaan koko tuotantoprosessin: tukin käsittely, kaksi viilunsorvauslinjaa, kaksi viilunkuivauslijaa, kaksi viilunsaumauslinjaa, automaattinen viilunpaikkauslinja, kaksi vanerin ladonta- ja puristuslinjaa, vanerin reunasahaus, kittaus- ja pinnoituslinjat. Kauppaan sisältyy myös automaattinen viilunpaikkauslinja sekä pinnoituslinja Vyatskiyn …

Suomalaista korjuuteknologiaa Valko-Venäjälle

Kristiinankaupunkilainen Kone-Ketonen Oy on tehnyt historiansa suurimman kaupan, kirjoittaa YLE. Harvesteripäitä valmistava yritys toimittaa kahden vuoden aikana 74 hakkuupäätä Valko-Venäjän valtion omistamalle State Forest Institute -yhtiölle. Kaupan arvo on yli kaksi miljoonaa euroa ja se vastaa ensi vuonna noin neljännestä yhtiön liikevaihdosta. Kone-Ketonen tekee yhteistyötä ruotsalaisen metsäkonevalmistaja Vimek AB:n kanssa. Kauppa syntyi Vimekin allekirjoittaman konetoimitussopimuksen myötä. Kone-Ketonen valmistaa hakkuupäät Vimekin alustakoneisiin. Lähde: YLE Aikaisemmin aiheeseen liittyen: 27.4. Mittavia konehankintoja Valko-Venäjälle …

Metsäteollisuudelle myönteinen päätös Venäjän tuontitulliasiassa

Maailman kauppajärjestö WTO (World Trade Organization) toteaa Venäjän soveltamien paperi- ja kartonkituotteiden 15 tai 10 prosentin tuontitullien olleen WTO-sitoumusten vastaisia. WTO kehottaa Venäjää alentamaan enimmäistuontitullit viiden prosentin tasolle. Tullin aleneminen koskee kuutta metsäteollisuustuotteiden tuoteryhmää. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo Venäjälle vuonna 2015 oli yli 400 miljoonaa euroa. Suurin osa viennistä oli paperi- ja kartonkituotteita. Tullien alenemisen positiivinen kustannusvaikutus on merkittävä. Osaa tuontitulleista on alennettu asteittain jo aiemmin. Kyseessä on ensimmäinen tapaus, …

Viranomaiset haluavat luoda kannustusmekanismin metsänuudistamiseen

Venäjän Luonnonvara- ja ympäristöministeriö on antanut Metsätalousvirastolle tehtäväksi valmistella tukimekanismin, jolla voitaisiin parantaa metsänvuokraajien tekemien metsänuudistamistöiden laatua. Viranomaisvalvonnassa on havaittu useita puutteita metsänuudistamisessa. Metsänuudistamiselle asetetusta tämän vuoden tavoitteesta on heinäkuuhun mennessä toteutettu vain kolmannes. Viimeisten kolmen vuoden aikana hakkuut ovat lisääntyneet, mutta metsänuudistamistöiden määrä ei ole kasvanut samassa tahdissa. Venäjällä tehdään vuosittain noin miljoona hehtaaria avohakkuita, joista 80 prosenttia vuokralle annetuissa metsissä. Pienet ja keskisuuret metsää vuokraavat yritykset voivat teknologisten …

Segezha Group investoi

Segezha Groupin pääjohtaja Sergei Pomelov esitteli konsernin tilannetta ja kehityssuunnitelmia henkilöstölle. Segezha Packaging on investoinut uuteen säkkipaperilinjaan Karjalassa ja Rostovin alueella on aloitettu pakkausmateriaalien tuotanto, jota on määrä laajentaa vielä tämän vuoden aikana. Konserniin hankittu uusi yritys Lesosibirskin saha on Krasnojarskin suurimpia puunjalostajia, ja sen myötä Segezha Groupista tuli Venäjän suurimpia sahatavaran tuottajia. Sahan tuotanto on 550 000 kuutiometriä sahatavaraa vuodessa. Segezhan sellu- ja paperitehtaassa on aloitettu investointihanke, jonka puitteissa …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.