Kiinalaiset vahvistavat rooliaan Siperian ja Kaukoidän metsäteollisuudessa

Metsäteollisuuslehti Lesnaja Industrija kirjoittaa kiinalaisten kasvavasta roolista Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä: Lisääntynyt kysyntä ja omien hakkuiden puute on pakottanut kiinalaiset investoimaan Venäjän puunjalostusteollisuuteen. Kiinalaisinvestointien määrän ennustetaan vuoteen 2022 mennessä saavuttavan lähes viisi miljardia US dollaria. Kiinan lainsäädäntö on kehittynyt hakkuita rajoittavasti, mikä on vaikuttanut raaka-ainevirtojen tasaisuutta etsivien kiinalaisyritysten investointihalukkuuteen maan ulkopuolella. Suurinta kiinalaisten kiinnostus on Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä. Venäjän markkinoiden houkuttelevuuden päätekijöitä kiinalaisille sijoittajille ovat luonnonvarat, infrastruktuuri, teknologia ja …

Venäjän kansallisrintaman Karjalan osasto käsitteli intensiivistä metsätaloutta

Venäjän kansallisrintama (Общероссийский народный фронт) -liikkeen Karjalan osasto on järjestänyt kokouksen, jossa käsiteltiin intensiivisen metsätalouden mahdollisuuksia Karjalassa. Kansallisrintaman aktivistit ja asiantuntijat etsivät yhdessä viranomaisten, yritysten sekä luontojärjestöjen edustajien kanssa ratkaisuja ongelmiin. Asiantuntijoiden mukaan Karjalassa metsätalouden ongelmana ovat jalostuslaitosten lähellä olevien metsien ylihyödyntäminen, varttuneiden metsien puuttuminen ja lehtipuuston osuuden kasvu. Seurauksena on hakkuumäärien lasku ja edelleen puunjalostuslaitosten raaka-aineen väheneminen. Lisäksi metsäkylien työllisyystilanne huononee ja paine aloittaa koskemattomien metsäalueiden hyödyntäminen kasvaa. Karjalan …

Swiss Krono Group pysäyttää OSB-levytehtaan investointisuunnitelmansa Venäjällä

Swiss Krono Group on ilmoittanut pysäyttävänsä väliaikaisesti investointihankkeensa Permin alueella huonon taloudellisen tilanteen vuoksi, kirjoittaa Kommersant. OSB-levytehtaan rakentaminen piti aloittaa tänä vuonna, mutta hanke on toistaiseksi jäissä. Yritys on ostanut tehdastontin ja saanut rakennusluvat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tehtaan oli määrä käynnistyä 2016 keväällä. Suunniteltu tuotantokapasiteetti oli 600 000 kuutiometriä vuodessa, ja investointi yhteensä 10 miljardia ruplaa (143 milj. €, 1 €=70 RUB). Myöhemmin tehtaaseen oli määrä rakentaa lisäksi lastulevy- ja …

Boreal Forest Platform jatkaa työtään Venäjän WWF:n vetämänä

Maailman luonnonsäätiön Venäjän edustusto kehittää aktiivisesti intensiivisen metsätalouden käsitteen jalkauttamista Venäjän metsätalouteen ja puunkorjuuseen. ”Boreal Forest Platform” nimisen keskustelufoorumin käynnisti Venäjän metsätalousviraston 29.5.2015 hyväksymä intensiivisen metsätalouden konsepti, jonka asiantuntijatyöstä vastasi Pietarin metsäntutkimuslaitos. Keskustelufoorumissa ovat mukana suurimmat Venäjällä toimivat metsäyhtiöt. WWF:n Suomen ja Ruotsin edustustot ovat esittäneet varaukselliset kantansa intensiivisen pohjoismaisen metsätalousmenetelmän käyttöönottamiseksi Venäjällä. Venäjän WWF:n asiantuntijat näkevät asian kuitenkin mahdollisuutena suojella laajimpina yhtenäisiä koskemattomia yli 50 000 hehtaarin metsäalueita Arkangelissa …

Venäjä haluaa kieltää koivutukin viennin

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on laatinut asetusluonnoksen, jolla voitaisiin väliaikaisesti kieltää läpimitaltaan yli 15 cm koivutukkien vienti. Rajoitukset kohdistuisivat tullinimikkeisiin: 4403 99 510 1 lpm 15-24 cm, yli 1 m koivutukit 4403 99 510 2 lpm yli 24 cm, yli 1 m koivutukit. Teknisesti kysymys on näiden nimikkeiden viemisestä sisämarkkinoiden kannalta tärkeiden tavaroiden listaan, jolloin niiden vientiä voidaan poikkeustapauksissa väliaikaisesti rajoittaa. Vientirajoitusten tarvetta perustellaan kotimaisten vanerinvalmistajien raaka-ainepulalla ja raaka-aineen hinnannousulla. …

Viranomaisten suunnitelmat metsänkasvatuksen tulosten parantamiseksi

Venäjän luonnonvara- ja metsäviranomaiset ovat valmistelleet lakiluonnoksen, jolla pyritään metsänhoidon tehostamiseen ja erityisesti metsänuudistamisen tulosten parantamiseen. Lakiluonnoksessa määritellään muun muassa työvälineisiin, metsäpuiden siemeniin ja taimimateriaaliin liittyviä vaatimuksia metsänuudistamiselle. Metsälakiin muutoksia tuova lakiluonnos sisältää myös toimia, joilla metsänvuokraajia voidaan kannustaa laadukkaaseen metsänkasvatukseen. Esimerkiksi metsäpalstoilla, joilla metsänuudistamistyöt on tehty täysimääräisenä ja uudistamisessa on käytetty paakkutaimia, jalostettuja siemeniä tai niistä kasvatettuja taimia, metsänvuokramaksua voidaan pienentää. Jos metsänvuokraaja on huolehtinut metsänkasvatuksen toimenpiteistä kymmenen vuoden …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (23.9.-6.10.2016) Metsäalan uutiset: Valtiontalouden tarkastusvirasto arvostelee metsäpolitiikan toteutusta. Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut Venäjän metsäpolitiikan toteutumista vuosina 2010–2015 ja tehnyt alueilla 2014–2016 tarkastuksia metsien käytöstä. Tarkastusraportti pitää metsäpolitiikan ja metsätalouden kehittämisohjelman (2013–2020) toteutusta heikkona. Suurin osa alueista ei huolehdi niille määrätyistä tehtävistä riittävällä tasolla, mikä näkyy erityisesti puutteina metsäpalojen torjunnassa. Federaation metsätalousvirasto ei toisaalta käytä lain tarjoamaa mahdollisuutta siirtää valtuuksia itselleen silloin, kun alueet eivät suoriudu tehtävistään. Metsien …

Uusi ratkaisu kehitteillä ajantasaisen metsävaratiedon hallintaan Venäjällä

Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää kilpailukykyistä ratkaisua ajantasaisen metsävaratiedon tuottamiseen ja käyttöön Venäjän markkinoille. Kehitystyössä yhdistetään suomalainen metsäsuunnitteluosaaminen ja miehittämättömien lennokkien keräämä metsävaratieto. Tavoitteena on vähentää maastossa tehtävää työtä ja siitä syntyviä kustannuksia yhdistämällä metsävaratiedon keruussa tietoa kolmesta lähteestä: satelliittikuvista, miehittämättömillä lennokeilla tehdyistä kuvauksista sekä koealamittauksista. Lue lisää Luken tiedotteesta

Valmet toimittaa laajan kartonkikoneuusinnan Arkangelin sellu- ja paperitehtaalle

Valmet toimittaa laajan kartonkikone- ja automaatiouusinnan Arkhangelsk Pulp & Paper Mill:n tehtaalle Venäjälle. Kartonkikone 2:lle toimitettava projekti on jatkoa Valmetin aiemmin tänä vuonna tekemälle esisuunnittelulle. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän kaltaisten toimitusten arvo on tyypillisesti 50-60 miljoonaa. Koneuusinta on osa Arkhangelskin suurempaa investointiprojektia ”Reconstruction of board department”, jonka kokonaisarvo on 8,8 miljardia ruplaa (noin 125 miljoonaa euroa). Toimitus sisältää uuden Valmetin OptiConcept M -kartonkikoneen märän pään, useita parannuksia kuivatusosaan, täysin …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.