Korkoperusteiset kantohinnat

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Lakia korkoperusteisista metsämaksuista valmistellaan suunnilleen samaa tahtia metsälain kanssa. Yleisvenäläinen metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitos on selvittänyt uuden järjestelmän perusteita ja tehnyt alustavia laskelmia sen vaikutuksista. Näyttää siltä, että uusi menetelmä nostaisi eniten kantohintoja Kauko- Idässä. Alueiden väliset hintasuhteet ovat yllättäviä ja vaikeasti seli- tettäviä. Korkoperusteisten luonnonvarojen hintojen käyttöönotto ei ole pelkästään metsätalouden kysymys. Asialla on vielä suurempi merkitys öljy- ja kaivannaisteollisuudessa. Maksuista käydään parhaillaan keskustelua …

Karjalan työvoima ja luonnonvarat kiinnostavat ulkomaisia sijoittajia

Vuonna 2003 ulkomaiset investoijat sijoittivat Karjalaan noin 32 miljoonaa dollaria, mikä on 1,5 kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna, kertoi lehdistötilaisuudessa tasavallan taloudellisen kehityksen ministeri Aleksandr Grishtshenkov. Ministerin mukaan kasvuun on ollut useita syitä, kirjoittaa uutistoimisto Regnum: – Karjalan hallitus on julistanut tasavallan ”sijoituksille avoimeksi alueeksi”– Nykyään kaavaillaan raakapuun viennin asteittaista supistamista ja puun jatkojalostuksen kehittämistä– Karjalassa on alettu vuokrata metsää pitkällä aikavälillä. Kaikki tämä on edesauttanut suurten hankkeiden toteuttamista: Stora …

Pitkäaikainen metsänvuokraus etenee Karjalassa

Viime vuonna Karjalassa annettiin pitkäaikaiselle vuokralle 1,8 miljoonaa kuutiometriä pystymetsää eli noin viidennes alueen hakkuusuunnitteesta, kertoo uutistoimisto Regnum. Hallituksen istunnossa asiasta kertoi tasavallan metsäteollisuuskomitean puheenjohtaja Vladimir Jurjev. Jurjevin mukaan metsänvuokrausta kilpailutetaan Karjalassa ja tärkeimpänä edellytyksenä voittaa kilpailu on yrityksen puun jatkojalostuskapasiteetti. Lisäksi tulevan metsänvuokraajan pitää olla maksukykyinen ja sen oltava tasavallan verorekisterissä. Metsäkilpailun ensimmäisiksi voittajiksi selvisi 7 Karjalan metsäyritystä. Niiden joukossa on metsäalan johtavia yrityksiä, mm. Zapkarelles, Karhumäen lespromhoz, samoin …

Luonnonsuojelualueiden tilanteesta

Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelun mukaan Venäjän valtiolle kuuluvista sadasta luonnonsuojelualueesta 95 on luonnonvaraministeriön alaisia. Niiden yhteispinta-ala on 33,7 miljoonaa hehtaaria. Luonnonvaraministeriön alaisia ovat mm. kaikki 35 kansallispuistoa (pinta-ala 6, 968 milj. ha) sekä 11 valtion rauhoitusaluetta (yhteispinta-ala yli 6 milj. ha), mikä on puolet maan kaikista rauhoitusalueista. Ministeriön alaisten erityisesti suojeltavien luonnonpuistojen pinta-ala on noin 47 milj. ha eli 2,4 % maan pinta-alasta. Kansallispuistojen ja suojelualueiden ylläpitoon myönnetään vuosittain 30-50 % …

Kamppailu Kalevalan kansallispuistosta

Kalevalan kansallispuiston puolustajien ja vastustajien välinen kamppailu on kärjistynyt uudelleen Karjalassa, kertoo uutistoimisto Regnum. Kostamuksen kaupunginvaltuusto on siirtänyt tammikuun loppuun Kalevalan kansallispuistoa koskevan asian käsittelyn. Päätös voidaan tehdä vasta kun kaupungin tulo- ja menoarvio vuodeksi 2004 on selvä. Kalevalan kansallispuiston kohtalo riippuu paljolti siitä, kuinka jakautuvat vastavalittujen kansanedustajien äänet: entinen kaupunginvaltuusto kannatti aktiivisesti kansallispuiston perustamista Kostamuksen läheisyyteen. Nyt kaupungin taloudellinen ja poliittinen tilanne on muuttunut. Varojen puute pakottaa paikallisen itsehallinnon …

Luonnonvaraministeriön näkemyksiä laittomista hakkuista

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriön suhtautuminen laittomiin hakkuisiin on muuttunut. Aikaisemmin viitattiin yleensä ministeriön tilastoihin, joiden mukaan laittomia hakkuita on viime vuosina ollut noin 1 milj. m³ vuodessa. Nyt ministeriö käsittelee ongelmaa avoimesti eri tahojen kanssa. Tulisi määritellä, mitä tarkoitetaan laittomilla hakkuilla Venäjällä. Ilman yhteisesti sovittua määrittelyä on vaikeaa selvittää ongelman laajuus ja torjuntakeinot. Lue muistio

Laittomien hakkuiden määrä vähenee Karjalassa

Laittomat hakkuut tuottavat suurta vahinkoa Karjalan metsävaroille, kirjoittaa Karelija-lehti. Sen mukaan viime vuosien tilastojen mukaan luvattomia hakkuutapauksia oli:2000: 625 kpl, 18 8000 m³ puuta2001: 527 kpl, 16 300 m³ puuta2002: 321 kpl, 10 300 m³ puuta2003 yhdeksän kuukauden aikana: 259 kpl, 11 078 m³ puuta. Metsänsuojelutoimien ansiosta näiden rikkomusten määrä laskee vähitellen, mutta häviöt ovat edelleen aika suuria. Lisäksi puolet laittomista hakkuista jää paljastumatta. Laittomien hakkuiden aiheuttamien metsävahinkojen arviot nousevat …

Karjalassa myytävänä kartonkitehdas

Suojärven aluehallinto on ilmoittanut, että Suojärven kartonkitehtaan omistajat ovat päättäneet myydä tehtaan 5 miljoonan dollarin hinnalla, kertoo uutispalvelu Regions.ru. Tehdas ei käytännössä toimi tällä hetkellä raaka-ainepulan vuoksi. Tehtaassa on lähes 400 työntekijää. Lähde: Regions.ru

Karjalan metsäteollisuustuotanto kasvoi viime vuonna

Karjalan tasavallan tilastokomitean mukaan Karjalan metsäteollisuustuotanto (puunkorjuu, mekaaninen puunjalostus, sellu- ja paperiteollisuus) kasvoi viime vuonna 6,6 % vuoteen 2002 verrattuna, kertoo Lesprom.ru-portaali. Puunkorjuussa kasvu oli 2,5 %. Ainespuuta korjattiin 5,1 milj. m3, ylävarastoilta puuta kuljetettiin 5,8 milj.m3 ja pyöreätä puuta tuotettiin 4,5 milj.m3. Mekaanisessa metsäteollisuudessa kasvu oli 11,4 %. Sahatavaraa tuotettiin 741 600 m3, liimavaneria 22 734 m3, lastulevyä 110 985 m3, pöytiä 7 924 kpl sekä ovi- ja ikkuna-aihioita …

Pohjoinen metsäntutkimuslaitos SevNIILH

Pohjoinen metsäntutkimuslaitos (SevNIILH) on toiminut Arkangelissa 45 vuotta, tutkimusalueenaan Arkangelin, Murmanskin ja Vologdan alueet sekä Komin tasavalta, kertoo uutispalvelu Dvina-Inform. Tutkimuksen keskeisin painopistealue on metsätalouden harjoittaminen Venäjän Euroopan-puoleisissa pohjoisosissa. Viimeisten viiden vuoden aikana tutkimuslaitos on tehnyt noin 40 erilaista suositusta, mm. puunkorjuun teknologian nykyaikaistamisesta sekä metsänhoidon järjestämisestä ja ekonomiasta. Arkangelin aluehallinnon metsäteollisuusosaston aloitteesta on laadittu päätehakkuuohjeet puutavaralajimenetelmälle, joita jo sovelletaan käytännössä. Metsäntutkimuslaitos osallistuu aktiivisesti biologisen monimuotoisuuden suojelua edistäviin kansainvälisiin projekteihin. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.