Karjalan metsäsektorin kehittämisstrategia ratkaisee puuhuollon ongelmia

Karjalan tasavallassa on laadittu alueellinen metsäsektorin kehittämisstrategia, jonka tehtävänä on luoda edellytykset metsäsektorin kehitykselle, ratkaista puuhuoltoon liittyvät kysymykset ja varmistaa alan henkilöstöresurssien positiivinen kehitys. Metsäsektorilla on tällä hetkellä useita ongelmia ja toimenpiteitä tarvitaan seuraaviin aiheisiin liittyen: metsävarojen täysimääräinen hyödyntäminen, metsälainsäännön parantaminen, intensiivisen metsänkäytön toteuttaminen, metsätieverkoston kehittäminen, yritysten käyttöomaisuuden uudistaminen, metsäalan palkkojen nostaminen, huonolaatuisen puun ja lehtipuun tehokas hyödyntäminen. Teollisuuden puutarve on kasvanut 32 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana ja on …

Pohjoismaisen metsätalouden mallin hyödyntämismahdollisuudet Karjalassa

Tutkimusartikkelissa ”Prospects for Nordic intensive forest management solutions in the Republic of Karelia” arvioidaan mahdollisuuksia siirtää pohjoismainen metsätalouden malli Karjalan tasavaltaan. Metsätaloudella on tärkeä merkitys Karjalassa, mutta metsäsektorin tuottavuus ja kannattavuus ovat erittäin alhaisia. Metsien rakenne ja laatu ovat huonoja, ja talouskäytössä olevien havumetsien pinta-ala on vähentynyt. Puunjalostusteollisuus kärsii raaka-ainepulasta. Tilanne on tyypillinen useille Venäjän alueille ja se on seurausta ekstensiivisestä metsätaloudesta. Pohjoismainen metsätalouden malli voisi parantaa Karjalan metsätalouden tilaa …

Keskustelua Kiinan puunviennistä Venäjän parlamentissa

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeri Dmitri Kobylkin kommentoi puunvientiä hallituksen kuulemistunnilla Federaationeuvoston kokouksessa. Kobylkin peräänkuuluttaa järjestystä Kiinaan suuntautuvaan puunvientiin ja toteaa, että puunvienti Kiinaan voidaan jopa keskeyttää siihen saakka, kunnes metsien uudistamisongelmat saadaan ratkaistua Venäjällä. Kobylkin on keskustellut aiheesta kiinalaisen kollegansa kanssa ja ehdottanut, että kiinalaiset rakentaisivat omalla kustannuksellaan 10-20 metsäpuiden siemenkeskusta Venäjälle. Keskustelu yhteistyöstä on aloitettu. Federaationeuvoston puheenjohtaja toteaa vastauksena Kobylkinin puheenvuoroon, että metsäala on saatava järjestykseen maan sisäisesti Kiinasta …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.