Puun myyjien ja ostajien näkemyksiä Luoteis-Venäjän puumarkkinoista

Metsätieteen aikakauskirja 3–4/2016 Suomalaisten puun ostajien ja venäläisten puun myyjien haastattelututkimus tarkastelee LuoteisVenäjän puumarkkinoiden nykytilaa ja arvioi politiikkatoimien vaikutuksia. Suomalaiset ostajat täydentävät venäläisellä puulla kotimaan puunhankintaa ja venäläiset myyvät Suomeen puuta, jolle ei ole Venäjällä kysyntää. Puukauppaa tehdään vakiintuneiden kumppanien kanssa, ja toimijat ovat tottuneita raskaaseen byrokratiaan. Markkinoilla ei ole tilaa laittomuuksille tiukan ulkomaankaupan sääntelyn, metsäsertifioinnin ja puun alkuperän seurannan vuoksi. Puun hinta muodostuu markkinoilla, ja puusta on kovin kilpailu …

Uhanalaisten lajien CITES-listalle uusia puulajeja

2.1.2017 lähtien vaaditaan usealle uudelle puulajille CITES-luvat, kun CITES-sopimuksen muutokset tulevat voimaan. CITES-sopimuksen lupasääntelyn piiriin on otettu huomattava määrä uusia kansainvälisesti kaupan olevia puulajeja. Lainsäädäntömuutoksen jälkeen tuontiin ja vientiin EU:n ulkorajojen yli vaaditaan lähetyskohtaiset CITES-luvat. Muutos vaikuttaa myös EU:n sisämarkkinatoimintaan siten, että CITES-puutavaran/-esineen laillinen alkuperä on kyettävä osoittamaan kaikessa kaupallisessa toiminnassa. CITES-sääntely koskee sekä käsittelemätöntä puutavaraa että valmiita tuotteita. Lisää aiheesta: www.ymparisto.fi/cites Suomen ympäristökeskuksen infokirje (86 kb)

Uudet metsänuudistamissäännöt hyväksytty Venäjällä

Ensimmäinen intensiivisen metsätalouden konseptin mukainen metsätalouden normi on hyväksytty, ja uudet metsänuudistamissäännöt astuivat voimaan marraskuussa. Metsänuudistamissäännöt ovat suomalaisiin metsänhoitosuosituksiin verrattuna yksityiskohtaisia, tarkkoja määräyksiä annetaan esimerkiksi istutustiheydestä ja alikasvoksen tiheyden vaikutuksesta uudistamismenetelmän valintaan. Kriteerit määritellään erikseen kaikille metsävyöhykkeille metsätyypeittäin ja puulajeittain. Suuria periaatteellisia muutoksia ei metsänuudistamissääntöihin ole tehty. Uutuutena on muun muassa Dvinsko-Vytšegodskin metsävyöhykettä koskevat säännöt, joiden mukaan metsänvuokraaja voi itse valita metsänuudistamismenetelmän ja käytettävät puulajit, ja metsänuudistamisen tuloksia arvioidaan myöhemmin. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.