Segezha Group suunnittelee uutta vaneritehdasta Kostroman alueelle

Segezha Group suunnittelee vaneritehtaan rakentamista Kostroman alueelle. Tehdas on määrä sijoittaa Galichin kaupunkiin juuri perustetulle erityistalousalueelle. Uuden tehtaan kapasiteetti tulee olemaan noin 130 000 kuutiometriä vaneria. Suunnittelu on viimeistelyvaiheessa ja tuotannon on määrä käynnistyä vuonna 2021. Kostroman alueen metsäosaston kanssa neuvotellaan 1,5 miljoonan kuutiometrin hakkuuoikeudesta. Segezha Groupilla on tällä hetkellä kaksi vaneritehdasta Kirovin alueella, joista toinen käynnistettiin vuonna 2018. Uuden tehtaan tuotanto mukaan lukien koivuvanerin tuotantomäärä tulee olemaan 320 000–350 …

Intensiivisen metsätalouden normit valmisteilla Karjalassa

Karjalan päämies ja Venäjän metsäviraston johtaja ovat sopineet intensiivisen metsätalouden tiekartasta ja Karjalan tasavalta on sisällytetty pilottialueisiin. Intensiivisen metsätalouden mallin pilottiprojekti kattaa koko Karjalan alueen ja siihen osallistuvat muun muassa Segezhan sellu- ja paperitehdas, Zapkarelles, LesenkoNord, Soloman saha, Karellesprom, Ladenso, DOK Kalevala ja Russkij Lesnoi Allians. Metsätaloutta säätelevien normien valmistelusta ja niihin liittyvistä maastotöistä vastaa Pietarin metsäntutkimuslaitos. Sen on lisäksi tarkoitus järjestää metsäyrityksille ja viranomaisille koulutusta uusien normien soveltamisesta sekä …

Venäjän metsälain uudistuksia

Venäjän metsäviraston yhteenveto metsälainsäädännön muutoksista vuonna 2019: Tammikuun alussa astui voimaan pakollinen metsänuudistaminen kaikille hakkuita tekeville tahoille (Federalnyj zakon 19.07.2018 № 212-ФЗ). Jatkossa metsän uudistamisvelvollisuus syntyy infrastruktuurin rakentamiskohteilla, kaivosalueilla sekä öljynetsinnän yhteydessä tehtyjen hakkuiden seurauksena. ”Kompensaatiometsänuudistaminen” (компенсационное лесовосстановление) on tehtävä kyseisellä Venäjän alueella vuoden sisällä hakkuista. Työ on hoidettava ammattilaisten voimin ja hyvälaatuista istutusmateriaalia käyttäen. Lisäksi lakiuudistuksessa korostetaan paakkutaimien käyttöä metsänuudistamisessa. Suunnitelmien mukaan vuoteen 2024 mennessä vuotuisen istutusmäärän tulisi vastata …

Venäläiset yritykset yhteistyöhön laittomien hakkuiden torjumiseksi

Useilla Venäjän alueilla joukko metsäteollisuusyrityksiä on allekirjoittanut puukaupan yhteistyön peruskirjan (хартия в сфере оборота древесины), jossa ne sitoutuvat avoimeen, rehelliseen toimintatapaan ja Venäjän lainsäädännön tiukkaan noudattamiseen. Yritykset välttävät harmaalla alueella toimimista sekä velvollisuuksiaan laiminlyöviä sopimuskumppaneita. Novgorodin alueella peruskirjan ovat allekirjoittaneet Ikea Industry, UPM-Kymmene, Setnovo, Pestovon metsäteollisuuskompleksi ja Hasslacherles. Nämä suuret yritykset muodostavat ydinryhmän, jonka toimintaan pienempien yritysten toivotaan liittyvän. Arkangelin aluetta koskevan peruskirjan ovat allekirjoittaneet Arkangelin sellu- ja paperitehdas, ULK, …

Segezha Groupin sellutehdassuunnitelma etenee Siperiassa

Segezha Groupin suunnitelma rakentaa uusi sellutehdas etenee Krasnojarskin aluepiirissä Siperiassa. Tehtaan liiketoimintasuunnitelma sekä infrastruktuuriselvitys ovat valmiita ja meneillään on tekninen suunnittelu. Tehdas on määrä rakentaa Lesosibirskin sahan yhteyteen ja sen suunniteltu tuotantokapasiteetti on 500 000-700 000 tonnia havusellua. Investoinnin suuruus on noin miljardi dollaria. Tuotanto on tarkoitus suunnata vientimarkkinoille Lähde: Segezha Group Aikaisemmin aiheesta: 28.03.2018 Segezha Groupin presidentti pitää Karjalan uutta sellutehdasta todennäköisenä 12.12.2017 Segezha Groupin tilannekatsaus

Velvollisuuksiaan laiminlyöneille metsänkäyttäjille ei enää uusia metsänkäyttöoikeuksia

Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz on julkaissut vuoden 2018 alusta alkaen rekisteriä metsänkäyttäjistä, joiden metsänkäyttösopimukset on purettu. Syynä listalle päätymiseen voi olla metsämaksujen toistuva myöhästyminen tai laiminlyönti sekä metsänhoitotoimien laiminlyönti. Joulukuun puoleenväliin 2018 mennessä rekisteriin vietiin 242 metsänkäyttäjää, joista 31 oli ammatinharjoittajia ja 211 yrityksiä. Yleisin syy oli metsämaksujen laiminlyönti (73 %). Metsäsuunnitelman mukaisia toimenpiteitä oli laiminlyöty 18 prosentissa tapauksia. Rekisterissä olevat yritykset ja ammatinharjoittajat eivät voi enää osallistua huutokauppoihin, joiden perusteella …

Päivitetty kartta Karjalan metsänvuokraajista

Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK on julkaissut päivitetyn kartan Karjalan metsänvuokraajista. Vuokrattu metsäpinta-ala on 9,6 miljoonaa hehtaaria ja se on kasvanut kahdella prosentilla vuodesta 2016. Metsänvuokraajia on yhteensä 65, joista suurimpia ovat Segezhan sellu- ja paperitehdas (2,1 milj. ha), Zapkarelles (0,8 milj. ha) ja Karellesprom (0,8 milj. ha). Kolmen suurimman vuokraajan hallinnassa on 39 prosenttia vuokrametsistä. Metsänvuokraajien lukumäärä vuokrametsäalueen pinta-alan mukaan: > 500 000 ha: 3 vuokraajaa (39 % vuokrametsistä) 100 000–500 …

Puun tuonti Venäjältä kasvussa tammi-lokakuussa 2018

Puuta tuotiin Suomeen lokakuussa 1,13 miljoonaa kuutiometriä. Tammi-lokakuussa 2018 puun tuonnin määrä oli 9,37 miljoonaa kuutiometriä, joka on 11 prosenttia enemmän verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon. Venäjän osuus tammi-lokakuun 2018 puun tuonnista oli 71 prosenttia eli 6,64 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on neljä prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 vastaavana aikana. Viiden edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna puun tuonti Venäjältä on laskenut kolme prosenttia. Lähde: stat.luke.fi

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.