Pihkovan mallimetsän uutisia

Lokakuussa WWF:n Pihkovan mallimetsän asiantuntijat saivat päätökseen kenttätyöt, joiden tuloksia käytetään kestävän metsätalouden ja tehokkaan metsänhoidon kehittämiseen, tiedottaa WWF. Hankkeen tieteellinen johtaja Boris Romanjuk kertoi, että tavoitteena on laatia luonnonsuojelun suunnitteluohjeet. Tässä yhteydessä hän painotti, että Venäjän Euroopan puoleisen osan eteläisen taigan alueilta (Pihkovan alueen Gdovin piiristä, Leningradin alueen Tihvinän ja Baskitogorin piireistä sekä Karjalasta) kerättiin nyt uutta informaatiota. Saadut tiedot eroavat oleellisesti aikaisemmista niin maisemaa kuin ilmastoakin koskevilta osin. …

Uuden metsälain toinen käsittely pidetään marraskuun 1. päivänä

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Uuden metsälain 2. käsittely pidetään marraskuun 1. päivä. Kolmas käsittely voidaan pitää hyvin pian toisen käsittelyn jälkeen. Sen jälkeen presidetin pitää vahvistaa laki. Laki muuttaa metsien hallinnan kokonaan. Lesnitsestvoista tulee metsien hallinnan alin taso ja leshozeista tehdään valtionyrityksia vuoden 2008 alusta. Laki astunee voimaan joko 1.1.2007, 1.6.2007 tai 1.1.2008. Lue muistio Metsälakiesitys (venäjänk.) Metsälain voimaantulo (venäjänk.) 

Putin esiintyi taas puunvientiä vastaan

Putin otti jälleen kerran voimakkaasti kantaa puunvientiin vastatessaan kansalaisten esittämiin kysymyksiin ”Presidentin suora linja” -televisio-ohjelmassa. Presidentti ilmoitti olevansa tyytymätön metsäalan tilanteeseen, johon hän puuttui jo yli viisi vuotta sitten antaessaan hallitukselle tehtävän korjata tilanne. Aikaansaadut muutokset ovat pieniä ja merkityksettömiä. Nyt tarvitaan toimintaa ja tilanteen korjaamiseksi on kaksi keinoa: On nostettava raakapuun vientitulleja ja samanaikaisesti turvattava puunjalostuslaitteiden tuonti Venäjälle. Samalla Putin lähetti viestin venäläisille yrityksille: Raakapuun edullisten vientitullien lobbaamista ei …

International Paper ja Ilim Pulp perustavat Venäjälle yhteisyrityksen

International Paper ja Ilim Pulp ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta, tiedottaa International Paper. Kaavailtu yhtiö olisi Venäjän suurin metsäalan venäläis-ulkomaalainen yhteisyritys, omistusosuuden ollessa 50-50. Sopimus on tarkoitus saada viimeisteltyä ensi vuoden alkupuolella. Suunnitelman mukaan International Paper hankkisi 50 % Ilim Holdingin osakkeista yhteisyrityksen muodostamiseksi, arvoltaan 1,3 miljardia dollaria. Yhteisyrityksen strategiaan kuuluu investointiohjelma, jossa sijoitetaan 1,2 miljardia dollaria neljään Ilim Holdingin tehtaaseen viiden vuoden aikana. Venäjän Euroopan puoleisessa osassa ja Siperiassa …

Venäjän metsien hallinnan siirto alueille saattaa lykkääntyä

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Venäjän metsien hallinnan organisaatio ja rahoitus muuttuu täydellisesti kun metsien hallinto siirtyy alueille vuoden 2007 alusta. Lakimuutoksen myötä kaikkien nykyisten metsätyöntekijöiden työpaikat ja palkkojen maksu muuttuu epävarmaksi. Muutoksen voimaantuloa yritetään lykätä tarvittavan asetuspohjan säätämiseksi. Vaikka uutta metsälakia vastustetaan laajasti, on syntymässä konsensus sen hyväksymisestä vuoden 2006 aikana. Viimeisen lakiehdotus on julkaistu 3.10. Metsälakiin tehdään kuitenkin vielä muutoksia ennen toista käsittelyä. Lakialoitetta käsitellään 20.10 parlamentin kuuntelussa, jossa …

International paper ostaa Ilim Pulpin osakkeita

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Vedomostissa 25.10. julkaistun artikkelin mukaan Venäjän suurin metsäteollisuusyritys Ilim Pulp myy 25% osakkeistaan International Paperille. Vedomostin mukaan kauppa julkaistaan 25.10. erillisessä tiedotustilaisuudessa. Tarkkaa kauppahintaa ei ole kerrottu, mutta sen arvioidaan olevan noin 250 – 500 miljoonaa dollaria. Toistaiseksi sekä International paper että Ilim Pulp ovat kieltäytyneet kommentoimasta mahdollista kauppaa millään tavalla. On todennäköistä, että mahdollinen kauppa on sidottu osakkeiden konsolidoimiseen ja astuu voimaan vasta kun prosessi …

Ensimmäinen FSC-sertifikaatti Karjalaan

Karjalassa toimivista yrityksistä OOO Swedwood Karelia on ensimmäisenä saanut FSC-sertifikaatin metsänhoidolle ja puun alkuperäketjulle, tiedottaa luonnonsuojelujärjestö SPOK. OOO Swedwood Karelia on nyt saanut valmiiksi vuosi sitten aloittamansa työn peruslähtökohdat. Tavoitteena on laatia järjestelmä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi hakkuissa ja vanhoissa metsissä. Korjatessaan puuta vuokra-alueillaan yritys säilyttää avainbiotoopit, Karjalan Punaiseen kirjaan vietyjen lajien elinympäristöt sekä harvinaiset ekosysteemit ja vanhat metsät. Myöskin Segezhan sellu- ja paperitehdas ja OOO Ladenso ovat parhaillaan hakemassa sertifiointia. …

Botnia aloittaa sellutehtaan esiselvityksen Vologdan alueella

Vologdan alueen ja Botnian edustajat ovat sopineet sellutehtaan vaatiman esiselvityksen aloittamisesta Venäjällä, kerrotaan yrityksen tiedotteessa. Esiselvityksen aloittaminen on jatkoa Botnian Venäjä-strategiaan, joka tähtää metsäsektorin kehittämiseen Venäjän Euroopan puoleisessa maanosassa. Osapuolet keskustelivat sellutehdasinvestoinnin kannalta tärkeistä kehittämistoimenpiteistä lokakuussa. Kokouksessa päätettiin yhteisestä strategisesta toimikunnasta, jonka tehtävänä on selvittää sellutehdasinvestoinnin peruselementit ja esitutkimukseen kuuluvat työt. Vologdassa jatketaan ja laajennetaan jo aloitettua kestävän metsänhoidon ja puunhankinnan kehittämistä. Tämä työ sisältää metsänhoidon, metsätiestön ja puunkorjuun kehittämisen. …

Metlan kansainvälisen metsätalouden ryhmä keskittyy Venäjään

Sanomalehti Karjalainen julkaisi Metlan kansainvälisen metsätalouden professorin Timo Karjalaisen haastattelun, jossa linjataan tieteenalan toimintaa. Professuuri perustettiin Metlan Joensuun yksikköön neljä vuotta sitten ja sen painoalana ovat siirtymätalousmaat, erityisesti Venäjä. Kansainvälisen metsätalouden ryhmässä on 6-10 tutkijaa, joista vakituisia on neljä. Venäjällä ryhmä tutkii mm. metsävarojen käyttöä, puunhankintaa, puukauppaa, investointeja ja bioenergian käyttömahdollisuuksia. Myös Idän metsätieto-internetpalvelu on ryhmän ylläpitämä. Tärkeimpänä viestinä Karjalainen muistuttaa Venäjään liittyvistä positiivisista mahdollisuuksista. Naapurissa on valtava markkina, kiinnostava …

Uuden metsälain tilanteesta

Lokakuussa järjestetyn Kansainvälisen metsäfoorumin 2006 yhteydessä käsiteltiin myös uutta metsälakia, kirjoittaa uutistoimisto Rosbalt. Käsittelyä johti duuman luonnonvarain ja luonnonkäytön komitean puheenjohtaja Natalia Komarova, joka totesi toiseen käsittelyyn valmistellun metsälakiluonnoksen ja metsälain voimaantulolain olevan merkittäviä asiakirjoja metsäalan kriisin lopettamisen kannalta. Komarovan mukaan toiseen käsittelyyn menevä metsälakiluonnos poikkeaa oleellisesti aikaisemmasta versiosta. Tämän vuoden aikana on käsitelty 4 500 korjausehdotusta lakiluonnokseen. Talousasioista vuokrasuhteet nousivat kokouksen pääteemaksi. Keskustelua käytiin mm. vuokrausehdoista ja aikaisemmin tehtyjen …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.