Päätös UPM:n Venäjän sellutehdashankkeesta siirtyy

UPM ja sen venäläinen yhteisyritys Borea jatkavat Venäjälle suunnitellun metsäteollisuuslaitoksen kannattavuusselvitystä, tiedottaa yhtiö. Parhaan sijoituspaikan varmistamiseksi selvitetään parhaillaan uusia vaihtoehtoja. Mikäli selvitykset etenevät suunnitellusti, seuraavia päätöksiä voidaan odottaa aikaisintaan vuoden 2011 lopulla. Venäjän viranomaisten päätökset investoinneista infrastruktuuriin ovat edellytys lopullisille päätöksille. UPM:n yhteisyritys Borea perustettiin vuonna 2008 tavoitteena rakentaa Venäjälle teollisuuskompleksi, johon kuuluu moderni sellutehdas, saha ja rakennuslevytehdas. Lähde: UPM

Bumprom: kaikki Venäjälle suunnitellut sellu- ja paperitehdasinvestoinnit siirtyneet

Viimeisen kymmenen vuoden aikana useat viranomaiset ja teollisuusyritykset ovat kertoneet noin 60 uuden sellutehtaan tai sellu- ja paperitehtaan rakennussuunnitelmista eri puolilla Venäjää, kirjoittaa Bumprom.ru. Noin 90 % on osoittautunut vain haaveiksi, mutta jäljelle jääneillä 10 % (5 – 6 hankkeella) olisi suotuisissa olosuhteissa ollut mahdollisuus muuttua haaveesta todeksi. Uuden metsälain voimaantulon jälkeen myös noiden toteutuminen kävi epävarmaksi, toimeenpanijat alkoivat luopua suunnitelmistaan tai lykkäsivät lopullista päätöksen tekoa. Viime aikoina on ainoastaan …

Suomalais-venäläisen metsähuippukokouksen antia

Viikonloppuna Pietarissa järjestettyyn kolmanteen suomalais-venäläiseen metsähuippukokoukseen osallistui yli 100 suomalaista ja lähes 200 venäläistä metsäalan ammattilaista, tiedottaa ulkoasiainministeriö. Pääministeri Matti Vanhasen ja Venäjän pääministerin Vladimir Putinin johdolla keskusteltiin Suomen ja Venäjän metsäalan yhteistyön nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Yksi kokouksen merkittävimmistä aiheista oli metsäalan investoinnit. Venäläinen osapuoli esitteli viimeaikaisia investointeja edistäviä viranomaispäätöksiään, joita ovat mm.: Suotuisan investointi-ilmapiirin luominen metsäsektorille Etuisuuksien myöntäminen ensisijaisia investointihankkeita toteuttaville sijoittajille Tuontitullimaksujen poistaminen puunjalostuslaitteiston ja vientitullimaksujen poistaminen …

Kommersant: hakkuut Venäjällä vähenevät merkittävästi ensi vuonna

Maatalousministeriön metsätalousosaston johtaja Aleksander Panfilov arvioi vuoden 2010 hakkuumäärän yltävän 130 miljoonaan kuutiometriin, mikä on 36 % vähemmän kuin 2007, jolloin puun vientitulleja nostettiin, kirjoittaa taloussanomalehti Kommersant. Vuoden 2007 ennätysluvuista, 202 miljoonasta kuutiometristä, hakkuumäärä on laskenut joka vuosi. Vuonna 2008 puuta korjattiin 185 miljoonaa kuutiometriä ja kuluvalle vuodelle määräksi on arvioitu 165 miljoonaa. Syiksi ministeriön edustaja mainitsee talouskriisin, vientitullit ja lainsäädännön puutteellisuuden. Vuonna 2007 tuli voimaan hallituksen asetus vientitullien nostamisesta. …

Venäjän metsälakiin valmistellaan muutoksia

Venäjän metsälakiin tehtäneen oleellisia muutoksia lähiaikoina, kertoi Venäjän metsätalousviraston varajohtaja Boris Bolshakov Pietarissa pidetyssä metsäfoorumissa. Maatalousministeriö on valmistellut metsälakiin yli kaksikymmentä muutosta, jotka menevät kohta hallituksen käsiteltäviksi. Muutokset koskevat mm. valvonnan tehostamista, alueiden vastuun lisäämistä metsänkäytöstä, metsänkäytön jatkuvuuden säilyttämistä sekä infrastruktuurin kehittämistä. Yhtenä tärkeimmistä muutoksista Bolshakov pitää metsätaloussuunnittelun siirtämistä valtiolle. Käytössä oleva valtiollisen inventointijärjestelmän kautta saadaan yleistietoa metsien tilasta, mutta huomio tulisi kiinnittää nyt hyödynnettävien metsien valvontaan, jolloin saataisiin tietoa …

Venäläis-suomalainen metsähuippukokous Pietarissa

Kolmas venäläis-suomalainen metsähuippukokous järjestetään 25.10.2009 Pietarissa, tiedottaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Tilaisuuden avaavat pääministerit Vladimir Putin ja Matti Vanhanen. Tilaisuuteen odotetaan yli 300 osallistujaa, joista suomalaisia olisi noin 130. Metsähuippukokouksen tavoitteena on muodostaa maiden välille yhteinen kokonaisnäkemys metsäsektorin ja erityisesti metsäteollisuuden nykytilanteesta ja tavoitteista sekä kartoittaa toimenpiteet alan uuteen nousuun pääsemiseksi. Samalla määriteltäisiin tulevaisuuden yhteistyön lupaavimmat painopistealueet. Lisäksi pyritään kehittämään investointi-ilmastoa edelleen maiden metsäteollisuuden hyödyksi, toteaa kokouksen Suomen osapuolen puheenjohtaja, elinkeinoministeri …

Keskustelua paperin tuontitulleista Venäjälle

Venäjän lehdistöneuvoston kokouksessa keskusteltiin päällystettyjen paperien tuontitullien alentamisesta, tiedottaa Investlesprom. Investlespromin myynti- ja markkinointijohtaja Aleksei Vdovin kommentoi asiaa toteamalla, että tällä hetkellä Venäjällä ei tuoteta lainkaan tai valmistetaan vain pieniä määriä painoalan tarvitsemia pinnoitettuja paperi- ja kartonkilaatuja. Noille laaduille on asetettu tuontitullit, mikä aiheuttaa ristiriitaa paperinvalmistajien ja painoalan yritysten välille. Paperinvalmistajat eivät kaipaa ko. etuja investoinneille suotuisien olosuhteiden luomiseksi. Painoteollisuudessa tullimaksut taas jarruttavat alan kehitystä. Keskustelua pinnoitettujen paperien tuontia rajoittavien …

Metsälehti: Metsäteollisuus korvaa tuontipuuta kotimaisella

Raakapuun tuonnin merkittävä vähentyminen kasvattaa metsäteollisuuden kotimaisen puun tarvetta, uutisoi Metsälehti. Puun tuonti Suomeen jää todennäköisesti pysyvästi 4–5 miljoonaan kuutiometriin vuodessa, arvioi Metsäteollisuuden keskusliiton metsäjohtaja Anders Portin. Puuntuonti Venäjältä loppui puutullien vuoksi ja Venäjällä olleet teollisuuden puuorganisaatiot on purettu. Vaikka vientitullit mahdollisesti poistuisivat, Portin ei usko, että tuontipuuta enää tulevaisuudessa tulee Venäjältä. Puuta tuodaan Suomeen Itämeren alueelta, josta kehittyy yhtenäinen puumarkkina-alue. Lähde: Metsälehti (STT:n tietoihin perustuen)

Laittomien hakkuiden satelliittiseurantaa tarkastettiin

Venäjän metsätalousvirasto tiedottaa tarkastaneensa laittomien hakkuiden ja metsävarannon käytön vuoden 2008 satelliittiseurannan tulosten paikkansapitävyyttä. Tarkastukseen otettiin 102 metsätoimialueelta yhteensä 400 leimikkoa eli 45 % satelliittiseurannassa havaituista laittomista hakkuista. Maastotarkastukset vahvistivat satelliittikuvista tehdyt päätelmät metsälainsäädännön rikkomisesta. Komin tasavallassa, Habarovskin aluepiirissä, Arkangelin ja Nizhni Novgorodin alueelta tulokset poikkesivat korkeintaan 10 %. Sverdlovskin ja Tomskin alueilla sekä Krasnojarskin aluepiirissä ja Burjatiassa 70 % havaituista rikkeistä todettiin maastossa tehdyssä tarkastuksessa todellisiksi. Pääsyy (yli 80 …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.