Havupuun vienti käynnistyi jälleen Karjalassa

Venäjän WTO-jäsenyyden mukanaan tuoma vientikiintiöjärjestelmä käytännössä pysäytti havupuun viennin Karjalasta syys-lokakuussa 2012. Karjalan tulli on ensimmäisiä Luoteis-Venäjän tullitoimipaikkoja, joissa havupuun vienti on käynnistynyt Teollisuus- ja kauppaministeriön myöntämien kertalisenssien perusteella. Nyt alueella havupuuta vie viisi yritystä, joille on myönnetty 26 vientilisenssiä. Syyskuussa puun vienti koko Venäjän tasolla oli ennätyksellisen alhainen 1,13 milj. m³. Viimeisten kymmenen vuoden aikana vain vuoden 2009 tammikuussa puunvienti oli pienempi (1,04 milj. m³). Lehtipuun viennissä notkahdusta ei …

Deere luottaa Venäjän metsäkonemarkkinoiden kasvuun

Deere&Company odottaa metsäkoneiden myynnin kaksinkertaistuvan Venäjällä vuonna 2012. Yritys toimittaa Venäjän markkinoille sekä runko- että tavaralajimenetelmän koneita. John Deere laajentaa tuotantoaan Venäjällä ja panostaa myös venäläisten jälleenmyyjien ja työntekijöiden koulutukseen. Venäjä nähdään kasvavana markkina-alueena, joten investoinnit jatkuvat myös tulevaisuudessa. Viimeisten kahden vuoden aikana Venäjälle on investoitu yli 150 miljoonaa dollaria ja vuoteen 2015 mennessä Deere & Companyn suunnitellut investoinnit yltävät 500 miljoonaan dollariin. Vuonna 2011 tuplattiin Domodedovon tehtaan tuotantokapasiteetti sekä …

Karjalasta intensiivisen metsätalouden pilottialue

Karjalan vallanpitäjät ovat sopineet Venäjän metsätalousviraston kanssa, että Karjalasta tulee intensiivisen metsätalouden pilottialue. Puuntuotannon tehostamiseen mallia otetaan erityisesti Suomesta, koska metsätyypit ovat samankaltaisia. Tarkoituksena on lisätä erityisesti kasvatushakkuita, joilla saadaan parannettua myös puuston laatua. Metsätalousviraston johtajan mukaan pilottiohjelman valmistelu alkaa marraskuun aikana ja toteutus vuonna 2013. Karjalaiset asiantuntijoiden kommentit ovat positiivisia. Karjalan luonnonkäytön ja ekologian ministerin Viktor Tšikaljukin mukaan mallin myötä voidaan päästä samaan kuin Suomessa eli puuston kasvun lisääntymiseen. …

Suomi-Venäjä metsähuippukokouksen antia

Suomen ja Venäjän välinen metsähuippukokous järjestettiin neljännen kerran Helsingissä 14.11.2012. Kokoukseen osallistui yli kaksisataa suomalaista ja venäläistä hallinnon, yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten edustajaa. Myös maiden pääministerit osallistuivat kokouksen päätösosuuteen. Tapahtuman pääteemat olivat puurakentaminen, biotalous ja metsäpolitiikka. Esitykset käsittelivät pääasiassa yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia, mutta suomalainen osapuoli nosti esille myös ongelmat WTO-sopimuksen toimeenpanossa. Tullinimikkeiden erilainen tulkinta aiheuttaa ongelmia tariffikiintiöön kuuluvan havupuun tuonnissa Suomeen. Lisäksi Venäjä on nostanut tuontitulleja osalle paperi- ja …

Arkangelin sahateollisuus kärsii tukkipulasta

Arkangelin alue on Venäjän merkittävimpiä metsäteollisuusalueita. Se tuottaa kolmasosan Venäjällä valmistetusta sellusta, yli 30 % kartongista sekä 10 % paperista ja sahatavarasta. Viime vuosina useita sahoja on modernisoitu ja uutta sahauskapasiteettia on suunnitteilla. Sahauksen lisäämistä uhkaa kuitenkin hyvälaatuisen raaka-aineen puute sekä taloudellisesti saavutettavissa olevien metsävarojen hupeneminen. Alla tiivistelmä Lesnoj region -lehdessä olleesta katsauksesta Arkangelin metsäsektorin toiminnasta vuoden 2012 alkupuoliskolla. Yleistietoa Arkangelin metsäsektorista Alueella toimii 930 puunkorjuuyritystä, 580 puutuotealan sekä 26 …

International Paperin tj Faraci: infrastruktuuri, läpinäkyvyys ja koulutustaso tärkeimmät haasteet Venäjällä

Sanomalehti Vedomostille antamassaan haastattelussa International Paperin (IP) toimitusjohtaja John Faraci nostaa esille kolme ongelmaa, joihin Venäjän päättäjien tulisi etsiä ratkaisuja teollisuuden toimintaympäristön ja investointi-ilmapiirin parantamiseksi. Ensimmäiseksi kysymykseksi Faraci nostaa infrastruktuurin. Venäjän päättäjät ymmärtävät kyllä asian tärkeyden kehityksen kulmakivenä, mutta hankkeiden toteutusvauhti on liian hidasta. Yksityinen sektori osallistuu myös infran kehittämiseen esim. rakentamalla metsäteitä. Jotta yritys voisi rakentaa suurempia teitä, pitäisi sillä olla taloudellinen intressi. Toinen ongelma on bisneksen läpinäkyvyys. Venäjän …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.