Metsänkäyttömaksuihin korotuksia vuonna 2018

Venäjän hallitus on antanut asetuksen (11.11.2017 № 1363), jolla määritellään korotuskertoimet vuonna 2007 säädettyihin metsänkäytön minimitaksoihin. Tänä vuonna kertoimen suuruus on 1,51, vuonna 2018 se on 2,17 eli metsänkäyttömaksuihin tulee 44 prosentin korotus. Metsänkäytön minimitaksoja käytetään metsänvuokrasopimusten ja pystymyyntisopimusten huutokauppojen lähtöhintana. Alueelliset metsäviranomaiset voivat määrätä huutokaupattavalle hakkuuoikeudelle minimitaksoja korkeamman lähtöhinnan. Taksa on eroteltu puulajien, kuljetusmatkan ja puuston järeyden mukaan eri maantieteellisille vyöhykkeille, joita on noin 50. Esimerkiksi Karjalassa 60-80 km …

Pietarin metsäfoorumin satoa

Lokakuun alussa pidetyssä perinteisessä Pietarin metsäfoorumissa oli mukana laaja osallistujakunta viranomaisista, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä. Kaksipäiväinen foorumitapahtuma alkoi yleisistunnolla ja jatkui sen jälkeen rinnakkaisilla teemaistunnoilla. Istuntojen teemoiksi oli valittu Venäjän metsästrategia vuoteen 2030, metsäsektorin kansainvälistyminen, puurakentaminen, intensiivinen metsätalous, koivuvanerituotanto, sahatavaran tuotanto ja bioenergia. Metsäteollisuus elää positiivista kasvun vaihetta, jota Kiinan markkinoiden vetovoima tukee. Tämä näkyy myös Kiinan puuraaka-ainehankinnan lisääntymisenä Venäjältä. Länsimaisten toimijoiden näkemyksen mukaan Venäjällä voisi olla mahdollisuuksia puuraaka-aineen kantohinnan nousuun, …

Puun tuonti Suomeen laskusuunnassa

Puun tuonnin määrä tammi-elokuussa oli kuusi miljoonaa kuutiometriä. Puun kuukausittaiset tuontimäärät ovat vaihdelleet 0,65-0,83 miljoonan kuutiometrin välillä. Viime vuoden tammi-elokuuhun verrattuna tuontimäärä oli kymmenen prosenttia alhaisempi. Venäjän osuus puuntuonnista oli 85 prosenttia. Venäjältä tuotiin pääasiassa lehtipuuta (56 %) ja haketta (31 %). Lähde: Luken tilastopalvelu ja tilastotietokanta Venäjältä vietiin tammi-elokuussa 14,3 miljoonaa kuutiometriä teollisuuspuuta, josta 67 prosenttia Kiinaan ja 26 prosenttia Suomeen. Puunvienti väheni kolme prosenttia vuoden 2016 vastaavaan aikaan …

Cherepovetslesin pikkutukkisaha käynnistyi Vologdan alueella

Cherepovetsles-konserniin kuuluva Belozerskles on ottanut käyttöön sahalinjan pikkutukille. Tuotantokapasiteetti on 100 000 kuutiometriä vuodessa. Belozerskles-yhtiön taustalla on vuonna 1994 ruotsalaisten perustama korjuuyritys Onega forest Belozersk, joka ajautui lähes konkurssiin vuonna 1996 ja siirtyi seuraavana vuonna Cherepovetsles-konserniin. Yhtiö oli ensimmäisten tavaralajimenetelmää käyttävien korjuuyritysten joukossa. Puunkorjuu kuuluu edelleen yhtiön profiiliin, vuosittaiset hakkuut ovat noin 200 000 kuutiometriä. Sahaus aloitettiin vuonna 2002, ja tällä hetkellä vanhalla linjalla tuotetaan sahatavaraa 9 000 kuutiometriä järeistä …

Ukraina siirtyy biopolttoaineisiin lämmityksessä

Vuonna 2050 Ukrainan arvioidaan tuottavan lämpöenergiastaan 57 % hyödyntämällä erilaisia biomassapohjaisia aineksia ja orgaanista jätettä. Ukrainan bioenergiayhdistyksen ennusteiden mukaan 30 vuoden kuluttua biopolttoaineet ovat perinteisiä energialähteitä ja niistä tulee johtava lämpöenergian tuotantotapa Ukrainan energiamarkkinoilla. Vuonna 2015 biopolttoaineilla tuotettiin 9 % Ukrainan lämpöenergiasta eli 2,1 miljoonaa öljytonnia vastaava määrä. Vuonna 2050 ennusteena oleva 57 % osuus lämpöenergian tuotannosta vastaa 13,8 miljoonaa öljytonnia vastaavaa määrää. Biomassapohjaisten energiatuotantoratkaisujen käyttö on aktiivisinta yksityisellä sektorilla, …

Venäjän suojelualueet ja FSC-sertifikaatit kartalla

FSC-sertifioitujen metsänvuokra-alueiden karttapalveluun on lisätty tiedot Venäjän suojelualueista. Lisäksi palvelusta löytyy ympäristöjärjestöjen kartoittamat koskemattomat metsäalueet (Intact Forest Landscapes) vuodelta 2013. Kartat kattavat Euroopan puoleisen Venäjän, Siperian ja Kaukoidän. FSC-sertifikaattien osalta tieto sisältää sertifikaatin haltijan, pinta-alan ja myöntövuoden. maps.fsc.ru

Luonnonvaraministeriö haluaa nostaa metsäteollisuustuotteiden kierrätystavoitteita

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö ehdottaa hallitukselle kierrätystavoitteiden nostamista puusta sekä aaltopaperista, -kartongista ja -pahvista valmistetuille tuotteille ja pakkauksille. Vuonna 2016 puutuotteiden toteutunut kierrätysaste oli 20 prosenttia tuotannosta tai tuonnista. Muiden teollisuudenalojen tuotteille tavoitteet säilyvät nykyisellä tasolla. Tällä hetkellä muun muassa puuoville ja -ikkunoille sekä puupakkauksille on asetettu kierrätystavoitteeksi 5 prosenttia. Määrätyille paperi- ja kartonkipakkauksille on asetettu 10-20 prosentin tavoitteita. Lähteet: Luonnonvara- ja ympäristöministeriö, Hallituksen määräys 2491-r 4.12.2015 ja 1886-r 24.09.2015

Vanerin tuotantoon panostetaan Venäjällä

Segezha Groupin Vyatskin vaneritehtaan laajentaminen Kirovin alueella on loppusuoralla ja tuotantoa käynnistellään tämän vuoden aikana. Uuden tuotantolaitoksen kapasiteetti tulee olemaan 86 000 kuutiometriä, ja tavoitteena on päästä täyteen tuotantoon ensi vuoden lopulla. Nykyinen tuotantokapasiteetti on 95 000 kuutiometriä koivuvaneria vuodessa. Investoinnin suuruus on kuusi miljardia ruplaa (86 milj. €). Segezha Group suunnittelee uutta vaneritehdasta myös Sokolin kaupunkiin Vologdan alueelle. Rakentamisen on määrä alkaa lähitulevaisuudessa ja tuotannon vuonna 2019. Suunniteltu tuotantokapasiteetti …

International Paper ja Ilim Group juhlivat onnistunutta yhteistyötään Venäjällä

International Paperin toimitusjohtaja Mark Sutton ja Ilim Groupin johtaja Zahar Smushkin kommentoivat tyytyväisinä yhtiöidensä 10 vuotta jatkunutta yhteistyötä Venäjällä. Yhteisyritys Ilim Group on toteuttanut Venäjän kaikkien aikojen suurimman puunjalostusteollisuuden investointiohjelman. Se on investoinut yli 3,2 miljardia dollaria olemassa olevien tuotantolaitteiden nykyaikaistamiseen ja infrastruktuurin uudistamiseen. Hankkeista merkittävin on ollut maailman suurimman valkaistun havusellun tuotantolaitos Siperiassa. Menestyksen keskeisimpinä tekijöinä osapuolet pitävät molemminpuolista taloudellista ja operatiivista sitoutumista toimintaan unohtamatta kestävän metsänhoidon periaatteiden edistämistä. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.