Laatokan luodot -kansallispuisto toteutuu tänä vuonna

Venäjän hallitus on lähettänyt oikeusministeriön käsittelyyn asetusluonnoksen, jolla perustetaan Laatokan pohjoisosiin kansallispuisto. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen lisäksi kansallispuiston keskeisenä tehtävänä tulee olemaan luontomatkailun kehittäminen. Kansallispuiston alueen metsiä on hakattu vain vähäisessä määrin vuoden 1939 jälkeen, joten pääosa metsistä on luonnontilassa. Alueella sijaitsevat maatalousmaat ja taloudellisessa käytössä olevat kohteet on jätetty kansallispuiston ulkopuolelle. Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriö Aikaisemmin aiheesta: 12.02.2016 Laatokan luodot -kansallispuiston perustaminen etenee

Puun kysyntä kasvaa ja hinta nousee Luoteis-Venäjällä

Sveza Group suunnittelee Vologdan alueella investointia sellutehtaaseen, jonka kapasiteetti on 1,25 miljoonaa tonnia sellua. Jos investointi toteutuu, kuitupuun kysyntä kasvaa Luoteis-Venäjällä viidellä miljoonalla kuutiometrillä, josta 80 prosenttia on koivua. Ruplan kurssimuutokset ovat hidastaneet aikataulua ja investointipäätöstä odotetaan vuoden 2018 lopussa. Puunvienti sujuu Suuret toimijat pitävät Itämeren puumarkkinoita yhtenä hankinta-alueena, ja Luoteis-Venäjän puulle olisi kysyntää myös vientiin. Venäjän puunviennin pelisäännöt ovat muuttuneet ennustettaviksi WTO-jäsenyyden myötä, ja haasteita esiintyy lähinnä tullaukseen liittyen. …

Seminar ”Roundwood markets in the Baltic Sea Region”

Roundwood markets in the Baltic Sea Region – now and tomorrow 14.9.2017 Helsinki Programme Demand, availability and trade of roundwood in the Baltic Sea region, Riitta Hänninen, Luke Fortum biomass use, Kasperi Karhapää, Fortum Availability of roundwood from Russia: solutions from Luke, Eugene Lopatin, Luke The Swedish wood and biomass market, Johan Carlsson, Pöyry Management Consulting Forest2Mill Baltic Rim Benchmark, Antti Kämäräinen, Indufor & Forest2Market Workshop of the Baltic-Nordic Forest …

Venäjän metsäsektorin uutta kehittämisohjelmaa laaditaan kysyntälähtöisesti

Venäjän metsäsektorin kehittämisstrategian 2030 valmistelu on loppusuoralla ja teollisuusministeriön on määrä siirtää se hallituksen käsiteltäväksi syyskuun aikana. Strategian lähtökohtana on ulko- ja kotimaanmarkkinoiden kysyntä, eikä Venäjän metsävarojen määrä ja niiden täysimääräinen hyödyntäminen, kuten nykyisessä kehittämisohjelmassa. Keskeisessä osassa strategiaa on sellu- ja paperiteollisuuden kehittäminen. Tavoitteena on korvata tuontia erityisesti paperin ja kartongin osalta. Sellun viennin odotetaan puolestaan kasvavan Aasian maihin. Puurakentaminen on myös tärkeä osa strategiaa, ja tavoitteena on lisätä puurakentamisen …

Karjalan metsistä vuokrattu teollisuudelle kaksi kolmasosaa

Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK on päivittänyt Karjalan metsänvuokraajien kartan. Tämän vuoden alussa 9 miljoonaa hehtaaria eli 63 prosenttia Karjalan metsistä on vuokrattu 65 yritykselle. Kolme suurinta metsänvuokraajaa ovat Segezhan sellu- ja paperitehdas (1,6 milj. ha), Zapkarelles (0,8 milj. ha) ja Karellesprom (0,8 milj. ha). Segezha Groupiin kuuluvien yritysten hallinnassa on noin kolmasosa vuokratuista metsistä (2,9 milj. ha). Kartta on ladattavissa täällä. Lähde: SPOK

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.