Metsälain tarkistus etenee

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän metsäsektorin uudistamiselle välttämätön metsälain tarkistus etenee. Valmistelussa on päädytty siihen vaihtoehtoon, että vuoden 1997 metsälakia tarkistetaan eikä säädetä kokonaan uutta lakia. Uudistuksen tärkeä osa on metsänkäytön maksujärjestelmän muuttaminen. Korkoperusteisista maksuista on tarkoitus säätää erillinen laki. Lakiesitysten arvioidaan tulevan federaation hallituksen käsittelyyn touko-kesäkuussa. Metsalain tarkistus etenee 300403

Metsäteollisuuden investoinnit Venäjälle ja raakapuun vienti

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjällä jatkuu keskustelu metsäteollisuuden investoinneista ja raakapuun viennista. Monet ovat sitä mieltä, että raakapuun viennin rajoittaminen edistäisi investointeja. Viimeksi osastopäällikkö B. Bolshakov mainitsi 09.04 teollisuusministeriön kollegiossa pitämässään esitelmässä, että havuraakapuun vientitullien korottaminen lisäisi investointien houkuttelevuutta. Sls Nyberg käsitteli Venäjälle tehtäviä investointeja ja raakapuun vientiä 15.04 Lesnaja Gazetassa näkyvästi etusivulla julkaistussa artikkelissaan. Metsateollisuuden investoinnit ja raakapuun vienti 220403  

Arkangelilaisen Titan-yhtymän metsäteollisuusstrategia

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Arkangelilainen Titan-yhtymä julkaisi 08.04 oman metsäteollisuuden kehittämisohjelmansa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota puunhankinnan kehittämiseen. Ohjelma on yhdistelmä Venäjän metsäteollisuuden kehittämisen periaatteista ja Titan-yhtymän positiivista yrityskuvaa rakentavasta informaatiosta. Ohjelma voidaan nähdä myös alueellisena kannanottona suhteessa Moskovan suunnitelmiin. Titan 090403

Venäjän metsäteollisuus vuonna 2002

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Lesprom Industry Consulting on julkaissut perusteellisen analyysin Venäjän metsäteollisuuden toiminnasta vuonna 2002. Vuoteen 2003 mennessä metsäteollisuus, kuten yleensäkin teollisuus, on käyttänyt loppuun vuoden 1998 devalvaation antamat edut. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuodesta 2001 2.4 %. Kasvu oli selvästi alhaisempi kuin keskimäärin teollisuudessa. Liikevaihdon ja korjatun puumäärän perusteella Arkangelin ja Irkutskin alueilla on johtava asema Venäjän metsäteollisuudessa. Yrityksistä Ilim Pulp Enterprise on ylivoimaisesti muita suurempi sekä liikevaihdon että …

Metsäteollisuuden verkkojulkaisu

Pertti Veijolan mediakatsaus, UM/Moskova Lesprom.ru-portaalia ylläpitävä Lesprom Industry Consulting on aloittanut uuden sähköisen julkaisun nimeltään ”Metsäteollisuuden harjoittajan viikko” (Еженедельник лесопромышленника). Ensimmäinen numero ilmestyi 07.04. Julkaisu on portaalin käyttäjiksi rekisteröityneiden saatavilla osoitteessa www.lesprom.ru. Lehti sisältää uutisia sekä informaatiota Venäjän ja ulkomaiden markkinoiden kehityksestä. Myös analyysejä luvataan. Ensimmäisen numeron viikon teemana esitellään IKEA:n suunnitelmia. Puunkorjuun ongelmien katsotaan estävän edelleen metsäteollisuuskompleksin normaalia toimintaa. Metsateollisuuden verkkojulkaisu 080403

Venäjän metsien rakennetta säätelevät tekijät

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän metsien suuria muutosprosesseja ei tunneta riittävän tarkasti. Metsävarannon merkittävän osan inventointitiedot ovat puutteelliset ja suurten muutosten seurantaa varten ei ole kehittyneitä menetelmiä. Metsäpalot ovat tärkein koko Venäjän metsiin vaikuttava tekijä. Euroopan puolella hakkuilla on suurin vaikutus. Metsänviljelyn vaikutus Venäjän metsien kokonaisuuteen on vähäinen. Suuri osa viljelyistä epäonnistuu. Metsien rakennetta saatelevat tekijat 040403

Metsälain valmistelu

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Presidentti Putin ja pääministeri Kasjanov kiirehtivät metsälain ja eräiden muiden luonnonvaralakien valmistelua. Presidentin hallinto on laatinut oman metsälakiesityksensä, joka sisältää uutena asiana metsävarannon aktiivisen käytön rakennnusmaaksi. Metsätalouden päävastuu tulisi konsessioiden pohjalta suurille yrityksille. Lain valmistelun tilanne on kiireinen ja ristiriitainen. Metsalain valmistelu 030403

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.