Investoinneista Volgan seudulla

Aikakauslehti Expert Volga kirjoittaa metsäteollisuuden investoinneista Volgan rantaseudulla (Povolzhje), johon kuuluvat mm. Nizny Novgorodin, Kostroman ja Kirovin alueet. Isoja ulkomaalaisia investoijia odotellessa Povolzhjen metsäsektori toimii seudun pienten yritysten varassa. Viime vuosi meni Povolzhjen metsäsektorilla megahankkeita odotellessa. Stora Enso valitsi paperitehtaan tontin Nizhny Novgorodin alueelta, australialaiset investoijat suunnittelivat sijoittavansa tuotantolaitoksen Kirovin alueelle ja suomalainen Ruukki Group tähyili Kostroman metsiä. Viranomaiset olivat jo etukäteen varanneet alueiden hakkuusuunnitteista lähes puolet näitä suuria hankkeita …

Pihkovan alueen puunvienti pysähtyi

Pihkovan alueen metsäteollisuudenharjoittajien liiton johtaja Vasili Tshevidaevin mukaan puun vienti on lähes loppunut ulkomaisten ostajien puutteen vuoksi. Vuoden 2008 viimeisen vuosineljänneksestä alkaen puun kysyntä on vähentynyt niin ulkomailla kuin Venäjälläkin, millä on ollut varsin ikävä vaikutus puunkorjuuyritysten toimintaan. Venäjällä sellu- ja paperitehtaat ovat vähentäneet jalostustaan, kuitupuun kysyntä on pienentynyt ja lisäksi raaka-aineesta saa nyt 2 – 3 kertaa pienemmän hinnan. Edellisellä kaudella Pihkovan alueen metsäteollisuusyritykset toimittivat Suomeen 198 000 kuutiota …

Raute toimittaa koneita kiinalaiselle asiakkaalle Venäjälle

Raute Oyj on allekirjoittanut noin 8 miljoonan euron arvoisen sopimuksen kiinalais-venäläisen Henda-Siberia LTD -nimisen sijoitusyhtiön kanssa koneiden ja laitteiden toimittamisesta Tomskin alueelle Venäjälle rakennettavaan uuteen viilutehtaaseen, tiedottaa yhtiö. Sopimus sisältää pöllin käsittelylinjan, sorvauslinjan sekä viilunkuivaus- ja lajittelulinjan. Konetoimitukset ajoittuvat vuoden 2009 loppuun ja vuoden 2010 alkuun. Henda-Siberia LTD on yhteisyritys, jonka omistavat Yantai Northwest Forestry Co., Ltd. ja Chinese Investment Promotion Agency of Yantai Economic and Technological Development Area. Uusi …

Tavaralajimenetelmä osoittautui parhaaksi puunkorjuussa Karjalassa

Tavaralajimenetelmän käyttö yleistyy jatkuvasti puunkorjuussa Venäjällä, Suomen lähialueilla sen osuus on lähes 80 % korjatusta puusta. Yritykset siirtyvät tavaralajimenetelmään erityisesti pienempien kustannusten ja korkeamman tuottavuuden vuoksi. Karjalan tasavallassa tehdyssä vertailevassa tutkimuksessa tavaralajimenetelmä osoittautui runko- ja kokopuumenetelmää paremmaksi korjuukustannusten, ergonomian, työturvallisuuden ja puun laadun osalta. Myös korjuun ympäristövaikutukset olivat pienimmät tavaralajimenetelmän puunkorjuussa. Karjalan tasavallassa käytettäviä puunkorjuumenetelmiä verrattiin ja tutkittiin niiden vaikutusta suoriin korjuukustannuksiin ja tuottavuuteen, metsäympäristöön, ergonomiaan ja työturvallisuuteen sekä puun …

Comparison of wood harvesting methods in the Republic of Karelia

Syunev, Sokolov, Konovalov, Katarov, Seliverstov, Gerasimov, Karvinen & Välkky. 2009. Metlan työraportteja 120. Raportissa vertaillaan Karjalan tasavallassa käytettäviä puunkorjuumenetelmiä ja niiden vaikutusta suoriin korjuukustannuksiin ja tuottavuuteen, metsäympäristöön, ergonomiaan ja työturvallisuuteen sekä puun laatuun. Tutkimuksen kohteena oli Karjalan 15 merkittävintä korjuuyritystä vuosina 2007-2008. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2162-6 Venäjänkielinen versio: Сравнение технологий леосечных работ в лесозаготовительных компаниях Республики Карелия

Investlesprom testasi LWC-tuotantoa

Tähän saakka kevyesti päällystettyä painopaperia (LWC) on tuotu Venäjälle pääosin Suomesta ja Saksasta, mutta syksyllä 2009 Investlesprom-konserniin kuuluvan Kaman sellu- ja paperitehtaan rakennustyöt LWC-paperituotannon aloittamiseksi saadaan päätökseen ja seuraavana vuonna tuotanto pääsee kunnolla käyntiin, tiedottaa yritys. Investlesprom testasi huhtikuussa paikallisessa painotalossa ensimmäistä LWC-paperin koe-erää. Paperi valmistettiin Suomessa, koska Venäjällä ei ole vielä tarvittavaa paperikonetta. Tämä Investlespromin asiantuntijoiden kehittämä paperi on ominaisuuksiltaan ulkomailla valmistetun LWC-paperin kaltainen, mutta lujempi, kertoo Investlespromin sellu- …

Puun vienti Venäjältä väheni puolella alkuvuonna

Metsäteollisuuden osuus Venäjän kokonaisviennistä oli 3 % tammi-maaliskuun 2009 aikana, tiedottaa Venäjän tulli. Raakapuuta vietiin 4,9 milj. m³. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna raakapuun vientimäärä väheni 54 %, sahatavaran 25 %, vanerin 22 % ja sellun 29 %. Lähde: Venäjän tullin tiedote, vientitilasto 1-3/09

Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Helmikuussa Suomeen tuotiin 0,7 miljoonaa kiintokuutiometriä kuorellista puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuontimäärä oli vähäinen vaikka kasvoikin 0,1 miljoonalla kuutiometrillä kuluvan vuoden tammikuun pohjalukemista. Tammi–helmikuun kumulatiivinen tuonti jäi 1,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä merkitsi puun tuonnin puolittumista viime vuoteen verrattuna. Selvästi eniten supistui koivukuitupuun tuonti vähentyen 86 prosentilla edellisvuodesta. Hake on noussut tärkeimmäksi tuoduksi puutavaralajiksi, ja sen kumulatiivinen tuontimäärä ylsi 0,4 miljoonaan kuutiometriin. Polttopuun tuonti Suomeen on ollut aiemmin vähäistä, mutta kuluvan vuoden …

Venäjän duumassa keskusteltiin bioenergiakysymyksiä

Venäjän duumassa käsiteltiin uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Puheenvuoroissa todettiin mm. seuraavaa: Duuman puheenjohtaja Boris Gryzlovin mukaan tulisi kehittää kotimaista teknologiaa bioenergiatuotannon, mm. etanolin tuotannon aloittamiseksi. Bioenergian kehittämisestä puhuttaessa erityisen kiinnostavaksi nousee metsän osuus. Polttopuun lisäksi puusta saadaan nykyaikaisilla menetelmillä myös muita tuotteita, mm. etanolia ja pellettejä. Gryzlov totesikin, että metsien hyödyntäminen Venäjällä on edelleen melkoisen tehotonta. Puun vienti on vähentynyt neljänneksellä viime vuonna eli hallituksen toimet tuottavat tulosta. Puutulleja yritettiin jälleen …

Puutullien vaikutuksesta Venäjän yrityksiin

Venäjän metsälehti ”Lesnaja Gazeta” kirjoittaa jälleen kerran puun vientitullien aiheuttamista seurauksista, artikkelin keskeinen sisältö on seuraava: Vientitullien haitallisia vaikutuksia ovat korostaneet niin asiantuntijat kuin puun viejätkin. Toimittajan eri tahojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tehty johtopäätös on yksiselitteinen: Hallituksen päätös vientitullien korotuksesta on ehdottomasti väärä ja jopa absurdi. Nyt kuoroon ovat liittyneet myös puun jalostajat. Esimerkiksi Cherepovetsin vaneritehtaan johtaja on lähestynyt pääministeri Putinia kirjeellä, jossa pyydetään siirtämään koivun tulleja siksi aikaa, …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.