Luonnonvara- ja ympäristölainsäädännön kehitys

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriö on valmistellut vuodesta 2002 lähtien luonnonvara- ja ympäristölainsäädännön kokonaisuudistusta. Tässä muistiossa tarkastellaan tilannetta ministeri Trutnevin haastattelun pohjalta. Kaivannaislakiesitys valmistuu vuoden lopulla. Esiintymien jako tulee perustumaan huutokauppoihin ja valvonta taloudellisiin sopimuksiin. Vesilakiesitys on valmis ja hallitus käsittelee metsälakiesitystä kesäkuussa. Ympäristöhaittojen korvauslain valmistelussa pohditaan ovatko päästömaksut veroja vai yrityksille pakollisia maksuja ympäristöinvestointeihin. Eräiden lakien epäselvät kohdat suhteessa luonnonsuojelualuelakiin selvitetään. Lue muistio

Läskelän paperikombinaattiin tulossa uusi yrittäjä

Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov ja holdingyhtiö Imbera (OOO Holdingovaja kompanija Imbera) ovat allekirjoittaneet uusia investointihankkeita koskevan yhteistyösopimuksen, kertoo Karjalan päämiehen lehdistöpalvelu. Tavoitteena on saada käyntiin puunkorjuutoiminta sekä termomekaanisen massan ja paperin tuotanto. Imbera hankkii Läskelän paperitehtaan omistukseensa ja aloittaa siellä puunjalostuksen. Katanandov on useaan kertaan todennut, että Karjalaan on ehdottomasti rakennettava lehtipuuta jalostavia tehtaita. Suunnitelmiin kuuluu 25 milj. euron sijoitus Läskelän kombinaattiin. Tehtaalle asennetaan paperikone, jonka teho on 120 …

Karjalan investoinneista

Karjalan tasavallan hallitus on tällä toimikaudellaan asettanut investointitoiminnan kehittämisen ensisijaisten tehtäviensä joukkoon, kirjoittaa hallituksen lehdistöpalvelu. Vuonna 2003 Karjalan tasavallassa tehtiin pääomasijoituksia 9,6 miljardin ruplan verran. Vuonna 2003 investointien määrä kasvoi tavaroiden tuotannossa 5 %, teollisuudessa 9,6 %, sähkövoimantuotannossa 19 % ja rautametallurgiassa 38 %. Puunkorjuutoiminnan investoinnit lähes kaksinkertaistuivat. Sijoitukset kasvoivat myös seuraavilla aloilla: asuntotuotanto 80 %, viestintä 41 %, geologia 30 % ja maatalous 22 %. Metsätalouden sijoitukset olivat yli …

Karhumäen lespromhoz

Karjalan talouskehitysministeriöstä kerrottiin uutistoimisto PRIME-TASSille, että Karhumäen lespromhoz aikoo tämän vuoden loppuun mennessä käynnistää 325 miljoonan ruplan arvoisen saha- ja puunjalostuslaitoksen. Puutavaran sahausta ja kuivausta harjoittavan tehtaan rakennustyöt on aloitettu jo kesällä 2002, laitteet sinne on ostettu Heinola-yhtiöltä Suomesta. Tehtaan vuotuinen raaka-ainetarve on 300 000 kuutiota, josta saadaan 150 000 kuutiota sahatavaraa. Karjalan tasavallan hallitus on vapauttanut yrityksen omaisuusverosta ja myöntänyt voittoverohuojennuksia usealle vuodelle. Karhumäen lespromhozin pääomistaja on kanadalainen Gesko …

Presidentti Putinin määräys itsenäisestä ympäristövalvonnasta

Presidentin määräys muutti Venäjän hallituksen rakennetta mm. siten, että ympäristövalvonta siirrettiin Luonnonvaraministeriön alaisuudesta hallituksen alaisuuteen. Tällä tavoin palattiin neljän vuoden takaiseen tilanteeseen, mitä WWF on ajanut viime vuosina. Sen sijaan ympäristöjärjestöjen toive useissa muissa maissa hyväksi havaitusta valtakunnallisesta suojelualuevirastosta jäi toteutumatta. Lähde: Venäjän WWF

Arkangelin kombinaatti metsäsodan kohteena

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Titan-ryhmä keskitti viime vuonna Arkangelin kombinaatin omistusta itävaltalaiseen Pulp Mill Holdingiin varautumisena vihamielistä valtausta vastaan. Hover Group, joka omistaa 0.04 % Arkangelin kombinaatista, nosti kanteen, jossa väitetään antimonopoliministeriön Pulp Mill Holdingille myöntämää lupaa keskittää omistusta laittomaksi. Moskovan välimiesoikeus teki 14.05. päätöksen, jonka mukaan antimonopoliministeriön päätös oli laiton. Vedomostin mukaan O. Deripaskan Bazovyj Elementillä on määräysvalta Hover Groupissa. Mikäli Moskovan välimiesoikeuden päätös jää voimaan, niin Bazovyj Elementillä …

Maalainsäädännön tarkistus

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Vuonna 2001 hyväksytty maakoodeksi ei ole mahdollistanut toimivien kiinteistömarkkinoiden syntymistä. Federaation hallitus käsitteli ongelmia kesällä 2003. Maalainsäädännön tarkistusta käsiteltiin duuman kuulemistilaisuudessa 17.05. Duumalle esitettiin maakoodeksin muutoksia, joilla mm. edistetään kiinnitystä, täsmennetään maakiinteistön käsitettä ja selvennetään maatalousmaan vuokraajan lunastusoikeutta. Kiinteistörekisteristä vastaa federaation kiinteistörekisterivirasto, joka valmistelee uutta yhtenäistä kiinteistörekisteriä ja arviointijärjestelmää. Uutta järjestelmää koskeva lakiesitys on tulossa duumaan kesäkuun kuluessa Tavoitteena olevat toimivat kiinteistömarkkinat toteutunevat vasta lähivuosina ja …

Greenpeace laittomista hakkuista Venäjällä

Venäjän Greenpeacen tiedotteessa todetaan, että uutta ja suuri edistysaskel Venäjän metsäviraston johtajan Roschupkinin antamassa lausunnossa laittomista hakkuista on se, että Venäjä on tunnustanut laittomien hakkuiden ja puukaupan olemassaolon sekä tarpeen toimia niitä vastaan. Vuosien 2000 – 2003 virallisten tilastotietojen mukaan laittomien hakkuiden määrä Venäjällä oli 0,4 – 0,6 % laillisten hakkuiden määrästä. Riippumattomat lähteet arvioivat laittomien hakkuiden määräksi 20 – 30 %. Maailmanlaajuisesti laittomiin hakkuisiin liitetään ilman virallista lupaa tehtyjen …

Roschupkin laittomista hakkuista Venäjällä

Venäjän metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin totesi metsälainsäädäntöä, hallintoa ja kauppaa koskevassa kansainvälisessä neuvottelussa, että laittomia hakkuita tehdään Venäjällä ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti, kertoo Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Luonnonvaraministeriön aloitteesta järjestetyssä kokouksessa valmisteltiin kansainvälistä konferenssia, joka järjestetään EU:n toimintasuunnitelman ”Metsälainsäädännön soveltamisen valvonta, metsähallinto ja puukauppa (FLEGT)” puitteissa keväällä 2005. Roschupkinin mukaan laittomasti hakattua venäläistä puuta päätyy maailmanmarkkinoille entistä enemmän. Tärkeimmät kuluttajat löytyvät Euroopan markkinoilta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen rajattomilta markkinoilta. Laittomien …

Luonnonvaraministeriön aluehallinnon kehitys

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriön aluehallintoon aiotaan perustaa subjekteihin erilliset metsätalousviraston ja tarkastuslaitoksen hallinnot, joiden alaisina ovat niiden kuntatason yksiköt. Nykyisistä leshooseista tehdään ns. liikelaitosleshooseja, joita arvioidaan tarvittavan koko maahan ehkä noin 80. Päätös aluehallinnon rakenteesta tullaan tekemään metsälain periaatteiden hyväksymisen jälkeen ehkä kesä- tai heinäkuussa. Lue muistio

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.