Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Greenpeace järjesti 03.03 Moskovassa Suomen suurlähetystön edustalla mielenosoituksen, jonka iskulauseena oli ”Älkää tukeko laittomia hakkuita ?” Greenpeacen metsäkampanjan johtaja A. Jarošenko luovutti sls
Nybergille metsän käytön ja puukaupan epäkohtia käsittelevän kirjelmän. Kirjelmässä väitetään, että suomalaisten yritysten Venäjältä ostaman puun korjuussa rikotaan yleisesti jollakin tavalla metsälakia tai muita normeja. Keskustelussa todettiin, että esitetyt kysymykset ovat Venäjän metsähallinnon sisäisiä epäkohtia ja puutteita, joita tavataan eri puolilla Venäjää ja ne eivät erityisesti liity Suomen ja Venäjän väliseen puukauppaan. Jarošenko vetosi siihen, että suomalaisilla suurilla puun ostajilla on vaikutusvaltaa ja ne voivat vaikuttaa puutteiden korjaamiseen.

Greenpeacen mielenosoitus Moskovassa 030303