Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriö julkisti maaliskuun alussa virallisen, analyyttisen raportin Venäjän metsien tilasta ja käytöstä vuonna 2001. Tekijät tiedostavat monet Venäjän metsätalouden kehittämisen pääongelmat mutta ratkaisevan tärkeään tienrakennukseen ei kiinnitetä riittävää huomiota. Sertifioinnissa otetaan selvästi kantaa PEFC- järjestelmän suuntaan. Metsäteollisuuden tuotteiden ulkomaankaupan ja puunhankinnan kustannusrakenteen käsittely viittaa siihen, että metsätalouden ja metsäteollisuuden muodostaman taloudellisen kokonaisuuden merkitys aletaan tiedostaa.

Metsien tila ja kaytto vuonna 2001 120303